TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU...


TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini kabul etti.

01 Nisan 2010 Perşembe

Yurt yapımında, ''yap-kirala-devret'' modeli
geliyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), Hazine ve özel
kişilere ait arazilerde özel sektöre yaptırttığı yurtları, 49 yıllığına kadar
kiralayabilecek. Yurtlar, sürenin sonunda YURTKUR'a devredilecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini kabul etti.

Teklifin görüşmelerinde, özel sektörün yurt yapıp, YURTKUR'a kiralamasına
ilişkin bir önerge verildi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, önergeye itiraz ederek, bu
modelin kamuya yararlı olmayacağını söyledi. Özbolat, düzenlemenin bazı kişilere
imtiyaz yaratabileceği ve istismara açık olabileceği uyarısında bulundu.

Önerge hakkında bilgi veren Devlet Bakanı Faruk Özak ise üniversite
sayısının arttığına işaret ederek, her artışın, yeni yurt yapımını da beraberinde
getirdiğini söyledi. Özak, bu ihtiyacı bütçeden karşılamanın zorlaştığını, yeni
finansal modelleri aradıklarını belirtti. Bir modelin de getirdikleri önergedeki
düzenlemede yer aldığını kaydeden Özak, Maliye Bakanlığı Müsteşarı'nın,
yaptıkları görüşmelerde, bunun çok yararlı olduğunu söylediğini aktardı.

Özak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye'de 4 teşvik bölgesi var. Farz edelim, Hakkari, Ağrı, Ardahan'da
üniversite açtık. Burada kiralanacak ev, pansiyon, satın alınacak bina yok. Bu
çocuklar, burayı nasıl tercih edecek? 4.,3.,2. bölgede özel sektör yurt yapsın,
belki 10 yıl vergi vermesin. Bunları getireceğiz ki buralarda yurt
yaptırabilelim. Burada, inşaat yapamayacağımız için vatandaş, kuruluş yapacak,
biz kiralayacağız. Böylece yurt eksikliğimiz giderilecek.

Türkiye'nin bütçesi, her işi kendi imkanlarıyla zamanında yapmaya
yetmemektedir. Yeni finansal modellerine açık olmamız gerekiyor. Yurtlarda da
sporda da yap-kirala-devreti düşünüyoruz. Bu çok mantıklı bir çözümdür.''

Devlet Personel Başkanlığından Personel Uzmanı Ayhan Bora da teklifte,
YURTKUR'un, Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak gösterilmesine itiraz etti. Bora,
kurumun, ''bağlı'' değil, ''ilgili'' kuruluş olması halinde, kurumun işleyişi
açısından daha kolay olacağını söyledi.

Görüşmelerin ardından kabul edilen teklif, YURTKUR'un, 4 Mayıs 2009'da
Milli Eğitim Bakanlığından alınarak, Başbakanlığa bağlanmasının ardından buna
yönelik bazı düzenlemeler getiriyor.

Teklife göre, YURTKUR Başbakanlığa bağlı olacak. Başbakan, kurumun
yönetimiyle ilgili yetkilerini, gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla
kullanabilecek.

Teklif, Genel Kurulun yapısında da değişiklik yapıyor. YURTKUR Genel
Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Gençlik ve Spor Genel Müdürü de artık Genel
Kurulda temsil edilecek.

Genel Kurul; YURTKUR'un bağlı olduğu bakan, Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Yükseköğretim Genel Müdürü, YURTKUR
Genel Müdürü ve genel müdür yardımcıları, Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan,
Sağlık bakanlıklarından, DPT ve Hazine Müsteşarlıklarından ve YÖK'den birer
temsilci, üniversite rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim üyesi,
Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı veya
görevlendirecekleri birer temsilci ve yönetmeliğe göre tespit edilecek 4 öğrenci
temsilcisinden oluşacak.

Yönetim Kurulu, kurumun bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı tarafından
belirlenecek en az daire başkanı düzeyinde 1'er üye, YURTKUR Genel Müdürü, Genel
Kurulca kurul üyeleri arasından seçilecek 2 rektör veya öğretim üyesi, 1 öğrenci
temsilcisi ve 1 diğer kurum temsilcisinden meydana gelecek.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, her ay için 20 bin gösterge rakamının
memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.
YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, bu rakamın 967 lira olduğunu belirtti.

Memuriyet dışından Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirenlere ise
Harcırah Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenecek.

Yönetim Kurulu, YURTKUR adına taşınmaz satın alınması, satılması,
yaptırılması, trampa yapılması, irtifak hakkı ve benzeri nitelikteki hakların
tesis edilmesi, 5 yıla kadar taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesi, binaların
yurt binası, tesis, kreş ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsis edilmesi
yönündeki teklifi inceleyip, karara bağlayacak.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yanı sıra TOKİ de yurt binası ve
tesisleri yapabilecek.

YURTKUR, Yüksek Planlama Kurulunca yapımına karar verilen yurt binası ve
tesisleri, mülkiyeti kendisine, kuruma ya da Hazineye ait olup kuruma tahsis
edilen taşınmazlar üzerinde, ihaleyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, 49
yılı geçmemek kaydıyla kiralama karşılığı yaptırabilecek.

Üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taşınmazlar üzerinde
kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, kuruma ait taşınmazlar üzerinde ise
kurumca gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine 49 yılı geçmemek şartıyla
kira süresi kadar, bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis
edilebilecek.

Kiralama bedeli ve kiralama süresi, bazı şartlar dikkate alınarak tespit
edilecek, kira bedelleri, kurum bütçesinden ödenecek.

Yapılacak yatırımlarla ilgili olarak 36 aylık süreyi geçmemek ve
sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresiyle sınırlı olmak şartıyla, kurum ile
gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü işlemler ile
düzenlenecek kağıtlar, damga vergisi ve harçlardan muaf olacak.

İhalelerde, Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri
uygulanacak. (13:38)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.