TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİN BASIN TOPLANTISI...


CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Hakkı Suha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu, düzenledikleri basın toplantısında, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'den, Meclise sunulması halinde anayasa değişiklik teklifini işleme koymayarak, iade etmesini istedi.

26 Mart 2010 Cuma


CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Hakkı Suha Okay ve Kemal
Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Okay, ''AKP mutfağında hazırlandığını'' belirttiği anayasa değişiklik
teklifin pazartesi ya da salı günü TBMM Başkanlığına sunulmasının söz konusu
olduğunu belirtti.

Okay, taslak metninde yer alan siyasi partilerin kapatılması, HSYK ve
Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik hükümlerin korunması
durumunda, TBMM Başkanı Şahin'den teklifi iade etmesini istedi. Okay, ''İade
edin, işleme koymayın. TBMM'nin tarafsız olması gereken başkanının yapması
gereken de budur'' dedi.

Teklifin, anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez
maddeleri ile demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu savunan Okay,
kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı yargıç teminatının ortadan
kaldırıldığını ileri sürdü.

TBMM Başkanlarının ''havale memuru, evrak memuru olmadığını'' belirten
Okay, başkanların anayasayı korumakla yükümlü olduğunu belirtti.

Okay, ''Böylesi bir tavır TBMM başkanının göstermesi gereken tavırdır''
diye konuştu. Okay, Eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un benzer
uygulama yaparak, anayasaya aykırı kanun tekliflerini iade ettiğini anımsattı.

TBMM Başkanı Şahin'in bazı soru önergelerini İçtüzüğe aykırı olduğu
görüşüyle işleme koymadan iade ettiğini anımsatan Okay, ''Şimdi Meclis
başkanının, bu taslak metin içeriğinde olduğu gibi, eğer anayasanın
değiştirilemez maddelerine aykırı şekilde teklif gelecek olursa iade etmesini
bekliyoruz. TBMM Başkanına yakışan tavır da bu olacaktır'' diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, iktidarın,
''nalıncı keseri gibi kendine yontacağı bir taslağa, partisinin itibar
etmeyeceğini'' ifade ederek, Anayasayı değiştirme konusunda, gelecek dönem
parlamentosunun yetkili olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Anadol, Okay ve Kılıçdaroğlu, düzenledikleri
basın toplantısında, Anayasa değişikliği taslağını eleştirdiler, CHP'nin 2 yıl
önce tüzük ve program kurultayındaki Anayasa değişikliğine yönelik önerileri
anımsattılar.

Anadol, Türkiye'nin, işsizlik, açlık, yoksulluk ve dar gelirlinin
sorunlarıyla uğraşırken, diğer yandan iktidar partisinin, giderayak, muhalefete
düştüğünde kendini Yüce Divandan kurtarmak, güvenceye almak için demokratikleşme
adı altında gündeme getirdiği Anayasa değişikliğiyle meşgul olduğunu iddia
etti.

Anayasa değişikliği tartışmalarında CHP'ye yönelik eleştirilere işaret
eden Anadol, bu eleştirilerde haklılık payı olabileceğini düşünerek, CHP'nin,
Anayasa değişikliğiyle ilgili herkesten önce söylediği, en son 2 yıl önce
kurultayda dile getirdiği ilkeleri bir broşür haline getireceklerini bildirdi.

Anadol, DP'nin baskısını artırdığı bir dönemde, 1960'tan önce CHP
kurultayının toplanarak, ''İlk Hedefler Beyannamesi'' ni yayımlandığını
anımsatarak, burada, üniversite özerkliği, hakim teminatı, basın özgürlüğü, grev
ve toplu sözleşme hakkı gibi bir dizi demokratik açılımı gündeme getirdiklerini
söyledi.

''CHP'nin demokratikleşme, Türkiye'yi çağdaş bir hukuk düzenine götürme
konusunda, eline kimse su dökemez'' diyen Anadol, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tek parti diktatörlüğü kurmak için bir takım oyunlarla Anayasa
maddeleri hazırlamak, adına demokratikleşme demek, asla inandırıcı değildir.

Niye AKP ile masaya oturmadınız sorusunun cevabı açıktır: Anayasa
Mahkemesi tarafından laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelmekten mahkum
olmuş Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, kimseye sormadan, kapalı kapılar
arkasında, nalıncı keseri gibi kendine yontacağı bir taslağa, CHP elbette itibar
etmeyecektir. Anayasa Mahkemesi tarafından sabıkalı hale getirilmiş bir partinin,
Anayasa değiştirmesine CHP razı olmayacaktır. Halkın deyimiyle, kediye ciğer
emanet edilmez. 8 yıldır iktidardalar. Madem demokratikleşme diyor, neden 8
yıldır parlamentoda Anayasa değişikliğini gündeme getirip, ulusal mutabakat
aramadı?''

Anadol, dokunulmazlıkların ve geçici 15. maddenin kaldırılmasını gündeme
getirdiklerini anımsatarak, ''Bu halk bizi karşılıksız çek imzalasın, hosteslere
sarkıntılık yapsın, polislere tokat atsın, ihaleye fesat karıştırsın, görevi
kötüye kullansın, rüşvet alsın diye mi seçti? Hangi çağdaş parlamentoda bu kadar
dosya birikmiş?'' diye sordu.

Milletvekili sayısından daha fazla dokunulmazlık dosyası bulunduğunu, bu
ayıbın TBMM'nin saygınlığını ortadan kaldırdığını belirten Anadol, ''Biz
dokunulmazlık derken, başta Başbakan Erdoğan, pencereden dışarı bakmayı tercih
ediyor'' dedi.

Anadol, Anayasayı değiştirme konusunda yetkili parlamentonun, 24. Dönem
parlamentosu olduğunu ifade ederek, ''Değişiklik taslağına göre Anayasa Mahkemesi
üyesinin 16'sını Sayın Abdullah Gül seçerse, o Anayasa Mahkemesi olmaz, RTÜK
olur'' görüşünü savundu.

Taslağın, mevcut haliyle Meclisten geçmesi halinde Anayasa Mahkemesine
gidip gitmeyecekleri sorusunu Anadol, ''CHP'nin yetkili kurulları gerekli kararı
verir. Varsayım üzerine birşey söylemek istemiyorum'' diye yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu da Türkiye'de siyasetin en ciddi
handikaplarından birinin, milletvekili dokunulmazlığı olduğunu belirterek,
dokunulmazlığın bu şekilde Anayasada yer almasının, siyasete güveni sarstığını
söyledi.

Kılıçdaroğlu, ''Yapılacak değişiklikle, milletvekili dokunulmazlığı
yetmezmiş gibi parti dokunulmazlığı getiriliyor. Çok vahim, siyasete olan güveni
temelinden sarsan bir olay. Parti dokunulmazlığı olmaz. Yöneticiler istediklerini
yapacak, siz partilere dokunmayacaksınız. Acaba ülkeyi kimler yönetecek'' diye
konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Anadol, CHP'nin 2008'de yaptığı Tüzük ve Program
Kurultayında aldığı kararların bulunduğu, 344 sayfalık kitabı göstererek, burada
bulunan Anayasa değişikliğine yönelik bölümlerden alıntı yaptı.

Anadol'un okuduğu bölümler şöyle:

-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeniden yapılandırılacak,
Adalet Bakanı ve müsteşarı kuruldan çıkarılacak, kurul üyeleri yargı organları
tarafından seçilecek.

-Hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında soruşturma başlatma yetkisi
Adalet Bakanlığından alınarak HSYK'ya verilecek. Hakim ve savcılarla ilgili
alınacak tayin, terfi ve disiplin cezası ile meslekten çıkarma cezası aleyhine
yargıya gitme yolu açılacak.

-Kurul, iki alt kuruldan oluşturulacak. Adli Yargı Kurulu Yargıtay
tarafından kendi üyeleri arasından, İdari Yargı Kurulu da Danıştay tarafından
kendi üyeleri arasından seçilecek. Kurul, kendi başkanını kendisi seçecek.

-Adalet müfettişleri HSYK'ya bağlanacak. Hakim ve savcılar hakkında
inceleme ve soruşturma izni verme yetkisi HSYK'da olacak.

-Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına son vermek için Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile kadın hakları alanında Türkiye'nin
taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmelerin, toplumsal yaşama ve hukuk sistemine
yansıtılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

-Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası
değiştirilecek, bu yasalardaki iş kolu sayısı azaltılacak. Noter zorunluluğu
kaldırılacak. Örgütlenme ile ilgili yüzde 10 barajı düşürülecek.

-Grev uygulamaları üzerindeki yasaklar kaldırılarak, grevlerin
etkinliğini sağlayıcı önlemler alınacak.

-Kamu çalışanlarına grevli toplu iş sözleşmesi yapma hakkı verilecek.

-Siyasi Etik/Ahlak Yasası çıkartılarak, milletvekillerinin
yapamayacakları işler yeniden belirlenecek. TBMM Etik Kurulu oluşturularak,
milletvekillerinin kamu kesimi ile çıkar çatışmasına girmeleri önlenecek.

-Milletvekili dokunulmazlığı sadece kürsü dokunulmazlığı ile
sınırlandırılacak.

-Gençlerin ve kadınların siyasi partilerde ve siyasette aktif olarak yer
almaları sağlanacak. (14:27)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.