TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM BAYINDIRLIK KOMİSYONU


TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

12 Ocak 2010 Salı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu'nda, belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamasına
ilişkin kanun teklifi kabul edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar başkanlığında toplanan
komisyonda, Belediye Kanunu'nda, belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projesi
uygulamasıyla ilgili değişiklik yapılmasını öngören üç kanun teklifi, tali
komisyon olarak ele alındı.
Komisyonda; AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin verdiği kanun
teklifleri, içeriğinin aynı olması nedeniyle birleştirildi ve MHP Grup
Başkanvekili Mehmet Şandır ve arkadaşlarının sunduğu kanun teklifi esas alınarak
görüşüldü.
Teklifle ilgili AK Parti'nin değişiklik önergesi üzerine, MHP'li üyeler,
söz konusu önergenin, kanun teklifinin amacından uzak olması nedeniyle kanun
tekliflerini geri çekti.
Bunun üzerine, AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve
arkadaşlarının imzasıyla sunulan kanun teklifi esas alınarak görüşmelere devam
edildi.
Kanun teklifinde değişiklik öngören önergeyle ilgili bilgi veren Mahalli
İdareler Genel Müdürü Ercan Topaca, önergeyle ilgili değişikliklerin
oluşturulması için kapsamlı bir çalışma yapıldığını ifade etti. Topaca,
belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje çalışmalarıyla ilgili
uygulamalarını, netleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje uygulamalarında, yetki
karmaşasını önlemeye çalıştıklarını anlatan Topaca, bu uygulamalar sırasında
vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçilmesini sağlamayı amaçladıklarını
vurguladı.
CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, önergeyle yapılan değişikliğin çok
kapsamlı olduğu ve kanun teklifinin amacı dışına çıktığını belirterek, bunun ayrı
bir kanun teklifi ya da kanun tasarısı olarak gelmesinin daha mantıklı olacağını
söyledi.
Komisyon Başkanı Bayraktar ise önergenin getirdiği değişikliğin,
görüşülen kanun teklifinden uzak olmadığını, kapsamlı bir araştırmanın ardından
ortaya çıkarıldığını ve düzenlemeyi daha net ve detaylı hale getirdiğini ifade
etti.
Komisyonda, görüşmelerin ardından kanun teklifi, verilen değişiklik
önergesiyle kabul edildi.

-BELEDİYELERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİ-

Esas komisyon olan TBMM İçişleri Komisyonunda da görüşülecek kanun
teklifine göre, belediyeler, belediye meclisi kararıyla, her türlü sosyal donatı
alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa etmek amacıyla kentsel
dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabilecek.
Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde, kentsel dönüşüm ve
gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkili olacak.
Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri de kendi
sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların
boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esas olacak. Proje
kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar,
mahkemelerde öncelikli görüşülecek. Proje kapsamında, kamulaştırmanın aceleciliği
kararı, büyükşehir belediye meclisi tarafından verilecek.
Gayrimenkullerin kamulaştırma bedelinin tespitinde, kentsel dönüşüm ve
gelişim proje alanı ilanı tarihindeki rayiç değer esas alınacak. Hak sahibine
ödeme tarihinde de yıllık enflasyon farkı ilave edilecek.
Kentsel dönüşüm gelişim alanları içinde yer alan kamuya ait
gayrimenkuller, harca esas değer üzerinden belediyelere devredilecek.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarından yapılacak altyapı ve
rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılacak. Belediyelere ait
inşaatların proje ortak giderleri, belediyeler tarafından karşılanacak.
Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile
kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam
metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorunda olacak. Proje ortak
gideri ödenmeden yapılan binalara, yapı kullanma izni verilmeyecek; su, doğal gaz
ve elektrik bağlantısı yapılmayacak.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu
kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan ve ayni hakları davalı olan taşınmazlar
doğrudan kamulaştırılacak. Söz konusu taşınmazların bedelleri, mahkemece tayin
edilen bankada, belli olan hak sahipleri adına bloke edilecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.