TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM ADALET KOMİSYONU..


TBMM Adalet Komisyonu, karşılıksız çekin bedelini faiziyle ödeyen kişiler hakkındaki soruşturma, dava ve mahkumiyet kararlarının ortadan kalkmasını öngören Çek Kanunu Tasarısını, alt komisyona sevk etti.

03 Haziran 2009 Çarşamba


AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan Adalet
Komisyonu, ticari yaşamı önemli ölçüde etkileyecek düzenlemeler içeren tasarıyı
görüşmeye başladı.
Adalet Komisyonu, tümü üzerindeki görüşmelerin ardından tasarının alt
komisyona gönderilmesine karar verdi.
TBMM Adalet Komisyonunda, Çek Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki
görüşmeler sırasında bilgi veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun, ''çeki güvenilir bir ödeme aracı haline
getirmeyi amaçladığını, ancak umut edilenin aksine piyasada karşılıksız çek
miktarı ile ceza davalarının arttığını'' bildirdi.
Ergin, şikayet ve talepler doğrultusunda yeni kanun hazırlanması
düşüncesinin ortaya çıktığını, bu doğrultuda Adalet Bakanlığınca oluşturulan
Çalışma Grubunun hazırladığı Çek Kanunu Tasarısı Taslağının, 59 kurum, kuruluş ve
sivil toplum örgütüne görüş için gönderildiğini, ayrıca bakanlık internet
sitesinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulduğunu belirtti.
Tasarıda yer alan yeni düzenlemelerini anlatan Ergin, tacir kişi ile
tacir olmayan kişinin düzenleyeceği çeklerin, birbirinden ayrı olacağını ve
çeklerin açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılacağını bildirdi.
Ergin, hamiline düzenlenecek çeklere ilişkin olarak yeni düzenleme
yapıldığını, hamiline düzenlenecek çek yapraklarının, diğer çek defterlerinden
açıkça ayırt edilebilecek farklı renk ve boyutta bastırılacağını belirterek, bu
çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılacağını ve çek
yapraklarının üzerinde ''hamiline'' ibaresinin matbu olarak yer alacağını
vurguladı.
Bankaların özen ve sorumluluklarının yeniden düzenlendiğini ifade eden
Ergin, tasarıda, piyasanın güvenlik içinde çalışabilmesi, karaparanın aklanması
ve terörün finansmanı ile mücadele anlayışıyla ilgili yeni düzenlemeler
öngörüldüğünü belirtti.
Karşılıksız çeklerle ilgili ceza sorumluluğunun yeniden düzenlendiğini
kaydeden Ergin, suçun karşılığında ceza olarak sadece adli para cezası
öngörüldüğünü söyledi. Ergin, ''Bu ceza, 1500 güne kadar adli para cezası olarak
belirlenmekle birlikte, sonuçta hükmedilecek adli para cezasının miktarı, çek
bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacaktır. Yani 3167 sayılı
Kanunda yaptırım (80 bin TL'den fazla olmamak kaydıyla) çek miktarıyla
belirlenmişken, tasarıdaki yaptırım, çekin karşılıksız kalan kısmıyla sınırlı
olarak belirlenmiş ve böylece hakkaniyete uygun bir çözüme gidilmiştir'' diye
konuştu.
Tasarıyı hazırlayan bilim komisyonuna başkanlık eden Prof. Dr. Ünal
Tekinalp, çek suçlarına ilişkin yürürlükteki kanunun sorunları çözmediğini,
birçok kez değişiklik yapılmasına rağmen karşılıksız çek suçlarının arttığını
söyledi.
Tekinalp, bazı küçük şirketlerin, müstahdem ya da başka kişilere çek
defterleri aldırarak işlem yaptıklarını ifade ederek, tacir-tacir olmayan ayrımı
yapılarak bu durumun önleneceğini kaydetti.
Komisyona davet edilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden, ''menfaat
odaklı tekliflerde bulunmamalarını'' isteyen Tekinalp, ''Amacımız, çeki bir ödeme
aracı haline getirmektir. Lütfen, teklifler, bu doğrultuda yapılsın'' dedi.

-YARGITAYDA 75 BİN DOSYA-

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Ömer Yılmaz Çamlıbel, çek suçlarına
ilişkin 2004 yılı dosyalarının Yargıtaya yeni gelmeye başladığını, şu an
Yargıtaydaki dosya sayısının 75 bin olduğunu söyledi.
Bu dosyaların, eski kanuna göre mi yoksa yeni kanuna göre mi
sonuçlandırılacağı konusunda kararın siyasi iradeye ait olduğunu ifade eden
Çamlıbel, dosyaların zaman aşımına uğrayabileceği uyarısında bulundu. Çamlıbel,
''Yargıtay olarak bu yükün altından kalkarız. Türkiye ekonomisine de yardımcı
oluruz. 75 bin dosyayı, 3 yılda bitiririz'' dedi.
Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, BDDK ile
MASAK temsilcilerinin görüşlerini açıklamalarının ardından, milletvekilleri söz
aldı.

-''HALKA HİZMET EDEN TASARI DEĞİL''-

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, tasarının, toplumsal
beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu ileri sürdü.
Cezaevlerindeki binlerce insanın sorunu çözmeyeceğini, düzenlemenin
bankaların istekleri doğrultusunda hazırlandığını öne süren Öztürk, yükün,
bankalar yerine geniş halk kesimleri üzerine yıkıldığını savundu. Öztürk, ''Çek
Yasa Tasarısı, Bankalar Birliği Yasa Tasarısıdır. Halka hizmet eden, çeki
güvenilir ödeme aracı haline getiren bir tasarı değildir'' diye konuştu.

-''SUÇ İŞLEMİŞ OLANLAR, CEZALARINI ÇEKMELİ''-

Öztürk, mevcut davaların düşürülmesi, cezaevinde olanları kurtaracak bir
düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Ali Öztürk, mahkemelerin çek suçlarında
farklı kararlar verdiklerine işaret ederek, tasarının biran önce yasalaşması
gerektiğini belirtti. Cezaların düşürülmesi yönündeki taleplere katılmadığını
ifade eden Öztürk, suç işlemiş olanların, cezalarını çekmeleri gerektiğini
kaydetti.

-''CEZAEVLERİNDEKİ İNSANLAR, HABER BEKLİYORLAR''-

MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, tasarının hatalarla dolu,
beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu ileri sürdü.
''Cezaevlerindeki insanlar, komisyondan haber bekliyorlar'' diyen Yalçın,
yasama organının, çek bedelini ödeyemeyenlerin haklı gerekçelerini dikkate
alarak, orta yolu bulması ve mağduriyetleri gidermesi gerektiğini söyledi.
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, 2009 yılının ilk 4
ayındaki ödenmeyen çek sayısının 710 bin 817 olduğunu ifade ederek, bunun,
ekonominin dibe vurduğunu gösterdiğini savundu.
Tasarıyı, ''gelebilecek en kötü tasarı'' diye eleştiren Ünlütepe,
düzenlemenin sorunları çözmeyeceğini iddia etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk de toplumsal ve ekonomik
gerçekleri dikkate alacak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, karşılıksız çek için ceza
öngörülüp öngörülmeyeceği, bankaların sorumluluklarının artırılıp artırılmayacağı
konularının alt komisyonda tartışılabileceğini kaydetti. Köylü, karşılıksız çek
suçuna yaptırım öngörülmemesi durumunda dolandırıcılığın artabileceği uyarısında
bulundu.
Tümü üzerindeki görüşmelerin ardından tasarı, alt komisyona sevk
edildi.
Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, tasarıya ilişkin toplumsal talep
olduğuna işaret ederek, Haziran ayı sonuna kadar yasalaşmasının Parlamento'ya
yönelik beklentilerin karşılanması bakımından önemli olduğunu söyledi.
Alt komisyondan çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamasını isteyen
İyimaya, alt komisyon çalışmalarını tamamlamamış olsa da tasarının, 11 Haziran
Perşembe günü komisyonda görüşüleceğini belirtti.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.