TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, VERGİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÜREN TASARIYI GÖRÜŞTÜ


Komisyon toplantısında milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Maliye Bakanı Unakıtan, vergi barışı düzenlemesi sayesinde, toplam 3.6 katrilyon liranın üzerinde gelir elde edildiğini söyledi.

01 Temmuz 2004 Perşembe

Plan ve Bütçe Komisyonu vergilendirmenin yeniden yapılandırılması kapsamında hazırlanan, Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik öngören tasarıyı görüşüyor.

Tasarıya ilişkin bilgi veren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, vergilendirmede yeniden yapılandırma sürecinin üç aşaması bulunduğunu belirterek, birinci aşamasının kısa vadede ekonominin önünü tıkayan vergi düzenlemelerinin ortadan kaldırılması olduğunu, bu aşamanın, mali milat uygulamasının kaldırılarak tamamlandığını söyledi.

Sürecin, ikinci aşamasının ekonomide güven ortamını sağlayacak vergisel düzenlemelerin yapılması olduğunu kaydeden Unakıtan, onun da vergi barışı sağlanarak gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bu tasarı ve vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler içeren tasarı da vergi reform sürecinin son aşamasında önemli bir mesafenin alınmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 60 maddeden oluşan tasarı hakkında ayrıntılı bilgiler veren Unakıtan, yurt dışı kazançlar üzerindeki çifte vergilendirmenin, bu kazançların Türkiye'ye aktarılmasının önünde önemli bir engel oluşturduğunu belirterek, istisna bir düzenleme yapıldığını bildirdi.
Tasarıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarının teşvik edildiğini anlatan Unakıtan, özel sektörün eğitim alanındaki yatırımlardan elde ettikleri gelirlerin beş yıl süre ile vergiden istisna tutulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bakan Unakıtan'ın açıklamalarından sonra tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında konuşan CHP milletvekilleri, tasarıya ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundular. Kamuoyunda (Mali milat ve Nereden Buldun) yasaları olarak bilinen uygulamaların kaldırılmasını doğru bulmadıklarını belirten milletvekilleri, doğrudan ve dolaylı vergilerin dengeli hale gelmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığını sordular.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin yetersiz olduğunu ve tasarı ile bazı kesimler için 7 ayrı af getirildiğini belirten komisyon üyeleri, Bakan Unakıtan'a "Bir daha af olmayacak demiştiniz. Bu düzenlemeler yeniden neden geliyor?" sorusunu yönelttiler.

Uzun zamandır vergi reformu yapılmasını beklediklerini ancak düzenlemelerin parça parça geldiğini belirten muhalefet milletvekilleri, vergi mükelleflerine baskı yapılarak vergi toplanmaya çalışıldığını ileri sürdüler. Milletvekilleri, Tasarıda vergi muafiyeti getiren bazı düzenlemelerin de Anayasaya aykırı olduğunu iddia ettiler.

Komisyon üyelerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, siyasetçinin görevinin; toplumun refahını yükseltmek için çalışmak olduğunu söyledi. Kendilerinin de bu görev anlayışını taşıdıklarını belirten Unakıtan, "Hiçbir vergi, ülkenin önünü tıkamamalıdır. Küçülen ekonomiden kimse yarar görmez. Biz Nereden buldun ve Mali Miladı ekonominin önünü tıkadığı için kaldırdık" dedi. Vergi barışı ile piyasaların rahatladığını, vergi dairelerindeki yükün azaldığını anlatan Unakıtan, düzenleme sayesinde toplam 3.6 katrilyon liranın üzerinde gelir elde edildiğini bildirdi.

Verginin dinamik bir yapı olduğunu her zaman yeni düzenlemelerin yapılabileceğini kaydeden Maliye Bakanı Unakıtan, Katma Değer Vergilerinin Avrupa Birliği ülkelerinde tek düzeye indirgenmeye başladığını hatırlattı. Unakıtan kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması için de çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Unakıtan, Milletvekillerinin, "vergi dairelerince baskı yapılarak matrah arttırımına gidildiği" yönündeki iddialarına da sert yanıt verdi. Unakıtan, "Bundan büyük üzüntü duydum, yok böyle bir şey" diye konuştu.

Devlet bonoları hariç her türlü faiz gelirinden vergi aldıklarını anlatan Unakıtan, vergi konusundaki muafiyetlerin tamamının yeniden gözden geçirilmesi için çalışma başlatacaklarını açıkladı. 2004'ün ilk çeyreğinde büyüme oranının yüzde 12.4 olduğunu belirten Unakıtan, "Bütün yıl böyle olacak değil ama bu yıl da büyüyeceğiz. Özel sektörün yatırımları yüzde 60 arttı. İktidara geldiğimizde milli gelir 2 bin dolarlardaydı, yıl sonunda 4 binleri konuşacağız" dedi.

Bakan Unakıtan'ın soru ve eleştirileri yanıtlamasından sonra Plan ve Bütçe Komisyonu, tasarının maddeleri üzerindeki görüşmelere geçti.


Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.