TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

ADALET KOMİSYONU, TCK'NIN 94 MADDESİNİ KABUL ETTİ


Gazetecilerin, AİHM'nin türban konusundaki kararı ile ilgili sorularını yanıtlayan Komisyon Başkanı Toptan, kararın Türkiye'yi de bağladığını, buna saygı göstermekten başka yapılabilecek bir şey olmadığını söyledi.

01 Temmuz 2004 Perşembe

Adalet Komisyonu Türk Ceza Kanunu Tasarısı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Dün görüşmelerine başlanan tasarının 94 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında, yapılan anayasa değişikliklerine paralel olarak idam cezaları yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları öngörüldü. Buna göre işlediği suçlardan dolayı birden çok ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezalarına mahkum olan kişiler hakkında , altı aydan az ve iki yıl altı aydan fazla olmamak üzere hücre cezası verilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan başkanlığında toplanan Komisyonda, suç işleyen alkol ve uyuşturucu bağımlısı kişilerin hapis yerine, sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması ve burada bağımlılıklarından kurtulana kadar tedavilerinin devam etmesini öngören madde kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen tasarının 61'inci maddesiyle de cezaların alt ve üst sınırları belirlenerek hakimlere takdir yetkisi tanındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu, tasarıdan hücre kavramının ve uygulamasının çıkarılmasını istedi. Hücreye karşı olduğunu belirten Baloğlu, " Hücrenin hiçbir insani tarafı olmadığını düşünüyorum, bunun bir nevi işkence olduğu kanısındayım. Bir aydını hapishanede hücreye atmak yerine, gazetesiz bırakırsanız ona en büyük cezayı vermiş olursunuz" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü de, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar her şeyi göze alarak başka suçlar da işleyebilirler. Bu yüzden mutlak surette hücre cezasına ihtiyaç vardır" dedi.

Komisyon Başkanı Köksal Toptan da, idam cezalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kolaylıkla verilen cezalar olmadığını belirterek maddenin aynen kalması gerektiğini söyledi. Yapılan oylama sonucunda madde aynen benimsendi.

Komisyonda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller başlıklı tasarının 90'ıncı maddesiyle bir başkasına tokat atmanın cezası 4 aydan başlatıldı.

Soykırım suçunun da ceza kapsamına alınması ile, göçmen kaçakçılığına ağır yaptırımlar getirilmesini içeren maddeler de komisyonda kabul edildi.

Ayrıca insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına, cinsel saldırıda bulunma ile çocukların cinsel istismarı suçları da eklendi.

Komisyonda benimsenen bir başka maddeye göre, rızaya bağlı bilimsel deneylerin dışında, insan üzerinde deney yapılmasına ağır cezalar getirilirken, "çocuklar üzerinde bilimsel deney hiçbir surette yapılamaz" hükmü de ceza kanununda yer aldı.

Hukuken geçerli rızaya dayalı olmayan organ ticareti için beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası öngörülürken, doku ticareti de iki yıldan beş yıla kadar hapis ile cezalandırıldı.

Tasarının Taksirle Yaralama başlıklı maddesiyle, gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olan bir kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezalarıyla cezalandırılırken, gebe kadının çocuğunun düşmesine neden olan bir kişi ise, verilen cezaların iki katıyla cezalandırılıyor.

Tasarıda 2005 yılından itibaren Türk lirasından üç sıfır atılması uygulanmasının başlayacağı göz önünde bulundurularak verilen para cezaları ona göre ayarlanıyor.

Bu arada, Komisyon toplantısından önce gazetecilerin, AİHM'nin türban kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Adalet Komisyonu Başkanı Köksal Toptan, mahkeme kararının herkesi bağladığını belirterek, şöyle dedi:
"Dolayısıyla mahkemenin verdiği karar, Türkiye'yi de bağlıyor. Saygı göstermekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Türkiye bu sorunu zaman içerisinde kendi iç dinamikleriyle çözecektir."

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.