TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ KILIÇDAROĞLU: "SAYIN FIRAT'I VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAYA DAVET EDİYORUM''


Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın dün e-postayla köşe yazarlarına gönderdiği belgelere ilişkin Parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

10 Ekim 2008 Cuma

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eski ortağı olduğu
MENAS'ın 2007 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde şirketin büyük ortağı olarak
görüldüğünü ifade ederek, ''Sayın Fırat, MENAS'ın yükünün taşındığı tırda
uyuşturucunun yakalandığı 27 Şubat 2008'de, tüm resmi kayıtlarda MENAS'ın ortağı
gözükmektedir'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Fırat'ın dün e-postayla köşe yazarlarına gönderdiği
belgelere ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Fırat'ın 5 sayfalık açıklama metni ve ekleri incelendiğinde, ''Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan aldığı bir yazıyı, belge diye
kamuoyuna sunduğunun anlaşıldığını'' belirten Kılıçdaroğlu, bunun dışında yeni
hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Fırat'ın, MENAS Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı yaptığı
dönemde, şirketin ''gerçekte ihracat işlemleri yapmadan para transferleriyle
haksız olarak'' devletten Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) teşviki aldığını
Danıştay kararıyla ortaya koyduğunu anlatarak, Fırat'ın ise ''16 Haziran 2004
tarih ve 6 sayılı soruşturma raporu incelendiğinde, hayali ihracat iddiasının
gerçek olmadığı resmi raporla sabit olduğu görülecektir'' dediğini anımsattı.

-''ELMALARLA ARMUTLARI KARIŞTIRIYOR''-

Fırat'ın, yine bilinçli olarak ''elmalarla armutları karıştırdığını'' öne
süren Kılıçdaroğlu, kendisinin, hayali ihracatı saptayan Hazine kontrolörü Orhan
Tur'un 24 Ekim 2000 tarihli ve 144/9 sayılı raporundan söz ettiğini vurguladı.
Kılıçdaroğlu, Fırat'ın ise bilinçli olarak bu raporu kamuoyundan gizlemeye
çalıştığını iddia etti.
Kılıçdaroğlu, Fırat'ın sözünü ettiği gümrük müfettişinin raporunun,
kamuoyuna yeni açıklanan bir rapor olmadığını belirterek, Fırat ile tartışması
sırasında, ilgili bölümlerini kamuoyuna açıkladığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu,
''Gümrük Müsteşarlığının bu raporu; Fırat'ın açıklamadığı Hazine kontrolörü Orhan
Tur'un raporu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine ilişkin yasa bağlamında
gereğinin yapılması için hazırlanmıştır. Ancak burada, birden fazla gerçek, Sayın
Fırat tarafından özenle gizlenmektedir'' diye konuştu.

-''ELİNİN UZUNLUĞU ORTAYA ÇIKACAKTIR''-

Kılıçdaroğlu, Hazine Müsteşarlığı MENAS'ın da içinde olduğu pek çok
firmanın hayali ihracat yaptığını, 1918 sayılı yasaya göre gereğinin yapılmasını
2000 yılında Gümrük Müsteşarlığından istemesine karşın, MENAS soruşturmasının,
neden Gümrük Müsteşarlığınca zaman aşımına uğratıldığını sordu.
''Soruşturmayı 4 yıl savsaklayıp zaman aşımına uğratanlar hakkında AKP
Hükümeti herhangi bir soruşturma açtı mı?'' sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, Bakan
Yazıcı'nın bu konuda açıklama yapmasını beklediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu,
''Şayet herhangi bir soruşturma yapılmamışsa, Fırat'ın elinin uzunluğu bir kez
daha ortaya çıkacaktır'' diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, gümrük müfettişinin raporunun ''Yapılan yurt dışı
araştırması'' bölümünde, ''Teftiş Kurulu Başkanlığından alınan 12.7.2002 günlü
060-5422/57 sayılı cevap yazıları eki İngiltere gümrük makamlarından temin edilen
yazıda özetle; (...) Chingford Fruit Packers-Warspite Road Woolwich SE 18 5NU
hakkında incelemenin yapıldığı, maalesef bu şirketin var olduğuna dair herhangi
bir bulgunun bulunmadığı, söz konusu bölgenin kullanılmayan antrepolarla dolu
terk edilmiş bir yer olduğu, bu nedenle söz konusu faturaların kontrollerini
yapmalarının mümkün olmadığı...'' ifadesinin yer aldığını kaydetti.
Bu yazının, Hazine kontrolörünün raporunun doğruluğunu açıkça
kanıtladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Fırat'ın, İngiltere makamlarından sağlanan
bu yazıyı kamuoyuna neden açıklamadığını sordu. Kılıçdaroğlu, ''Acaba İngiliz
makamlarına mı güvenmiyor, yoksa kolu İngiltere'ye kadar uzanamadı mı?'' dedi.

-''HIRSIZLIĞIN KÜÇÜĞÜ, BÜYÜĞÜ...''-

Fırat'ın, ''hayali ihracat yoluyla aldığı DFİF teşvik primlerini küçük
göstererek, olayın boyutunu küçük göstermeye çalıştığını'' iddia eden
Kılıçdaroğlu, verilen DFİF priminin, 1994 dolar kuru düşünüldüğünde,
azımsanamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''hırsızlığın küçüğü, büyüğünün''
olamayacağını dile getirdi.
Hayati Yazıcı'nın yazısının, Türk siyasi yaşamındaki ilklerden biri
olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ''Çünkü bu yazı, iktidar partisinin milletvekili
ve genel başkan yardımcısının, yine iktidar partisinin bir bakanı tarafından
aklanması için düzenlenmiştir'' diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, bunun, kamu otoritesinin bir yazısı değil, olsa olsa siyasi
bir yazı olduğunu ileri sürerek, ''Bu gelişme, yolsuzluk yapan AKP yandaşlarının,
artık mahkemelerde değil, AKP'li bakanlardan alınacak yazılarla aklanması
sürecini başlatmıştır. Ayrıca bu yazı, AKP hükümetinin bürokrasiyi acımasızca
nasıl yozlaştırdığının da bir ibret belgesidir'' dedi.

-''FIRAT, NİÇİN BÖYLE BİR TALEPTE BULUNDU?''-

Yazıcı'nın yazısında, ''2.8.2007 tarihli dilekçeyle (...) idareden sadır
olan engellerin kaldırılması talebinde bulunulduğu, konuyla ilgili olarak idari
bir tedbir veya işlem uygulanması söz konusu olmadığından mezkür taleple ilgili
herhangi bir işlemin tesis edilmediği anlaşılmıştır'' ifadesinin yer aldığını
belirten Kılıçdaroğlu, şu soruları yöneltti:
''Sayın Yazıcı'ya soruyorum; Madem ki MENAS'a yönelik herhangi bir
engelleyici idari işlem yoksa, o halde Fırat niçin böyle bir talepte bulunmuştur?
Sayın Fırat'ı böyle bir talebe zorlayan koşullar nelerdir? Gümrüklerden sorumlu
olan bakan olarak siz mi konuyu çok iyi biliyorsunuz, yoksa kendi beyanına göre
yılda bin 500 TIR'lık ihracat yapan ve doğrudan gümrük görevlileri ile muhatap
olan MENAS ve onun ortağı Fırat mı biliyor? Madem ki gümrüklerden kaynaklanan
hiçbir engelleyici idari işlem yani kırmızı hat uygulaması yoktu niçin firmaya
iki satırlık bir yazı yazıp bu durumu MENAS'a bildirmediniz? Yoksa MENAS'a
yazılan ve gerçek durumu gösteren yazıyı kamuoyundan saklıyor musunuz?''

-''BUNDAN DAHA SOMUT NÜFUZ TİCARETİ OLUR MU?''-

CHP'li Kılıçdaroğlu, Fırat'ın, 2 Ağustos 2007 tarihli kırmızı hattan
çıkma talebini içeren yazıyla ilgili ''Gerek şirket, gerekse ben zanlı olarak
gözükmekteydik. Dolayısıyla bizi aklayan bir kararın, avukatım tarafından ilgili
idarelere tebliği siyasi nüfuz kullanmak değildir'' açıklamasında bulunduğunu
söyledi.
Kılıçdaroğlu, Fırat'a, ''Zanlılar arasında sadece siz ve MENAS değil,
MENAS'ın 7 ortağının tümü yer alıyor. Peki nasıl oluyor da yönetim kurulu üyeleri
dururken, yönetim kurulu üyesi olmadığınız halde sizin adınız yer alıyor? Madem
ki tüm zanlılar hakkında takipsizlik kararı verildi, onlar niçin talep yazısının
altında yer almadı? Bundan daha açık ve somut nüfuz ticareti olur mu?''
sorularını yöneltti.

-''DİLEKÇEDEKİ İFADE GERÇEĞİ YANSITMIYOR''-

Fırat'ın, 1 Eylül 2007'de hisselerini 300 bin dolar karşılığında
Abdülkadir Gürüz'e sattığını ve bedelini aldığını açıkladığını anımsatan
Kılıçdaroğlu, bu talebin, MENAS'ın ürünlerini taşıyan TIR'da uyuşturucunun
yakalandığının gazeteciler tarafından öğrenildiği gün olan 9 Mayıs 2008'de
noterden onaylandığını vurguladı.
Kılıçdaroğlu, ancak hisselerin devrinin, 4 Haziran 2008 tarihli Ticaret
Sicil Gazetesinde ilan edildiğini dile getirerek, hisse devri karşılığı alındığı
söylenen paralara ilişkin dekontların hiç birinde ''hisse devri bedeli'' diye bir
açıklamanın bulunmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, Fırat'ın 1 Eylül 2007'de
verdiği dilekçede, hisse bedelinin tamamını aldığını söylediğini ancak verdiği
dekontların, bu dilekçedeki ifadenin gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini
söyledi.

-KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ BELGE-

MENAS ile ilgili yeni bir belge açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
''MENAS, 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesini 2008 yılının Nisan
ayında Mersin'deki vergi dairesine vermiştir. Yani MENAS'ın yükünün taşındığı
TIR'da uyuşturucu yakalandığının gazeteciler tarafından öğrenildiği, 9 Mayıs 2008
tarihinden önce... Bu beyannamenin 'Şirket Ortakları ve Sermaye Payları'
bölümünde 31.12.2007 tarihi itibariyle, ortaklar ve hisseleri şöyle
belirlenmiştir: Abdülkadir Gürüz hisse oranı yüzde 20, hisse tutarı 20 bin YTL,
Ferhat Gürüz hisse oranı yüzde 15, hisse tutarı 15 bin YTL, Lerzan Gürüz hisse
oranı yüzde 15, hisse tutarı 15 bin YTL, Firuze Gürüz hisse oranı yüzde 10, hisse
tutarı 10 bin YTL, Dengir Mir Mehmet Fırat hisse oranı yüzde 30, hisse tutarı 30
bin YTL, Helün Fırat hisse oranı yüzde 5, hisse tutarı 5 bin YTL, Neval Fırat
hisse oranı yüzde 5, hisse tutarı 5 bin YTL.
Aynı beyannamenin 'kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin
liste' başlığında da aynı ortaklar, aynı hisse oranları ile sayılmıştır. Açıkça
görülüyor ki 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Sayın Fırat, MENAS'ın büyük
ortağıdır. Bunu Maliyeye verdiği beyannameyle MENAS ikrar etmektedir.''

-''VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAYA DAVET EDİYORUM''-

Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fırat'ın, ''Noter
belgesindeki, Ticaret Sicil Gazetesindeki, kendi şirketinin verdiği kurumlar
vergisi beyannamesindeki tarihlere ve bilgilere değil de sadece ve sadece
MENAS'ın karar defterindeki tarihlere inanın'' dediğini belirterek, sözlerini
şöyle tamamladı:
''Sayın Fırat'ın bugüne değin yaptığı açıklamalar, belli bir tutarlılık
gösterseydi buna inanırdık. Ama ne dediyse aksi çıktı. O nedenle resmi kayıtlara
inanmak en doğrusudur. Açıkça söylemek gerekirse, Sayın Fırat, uyuşturucunun
yakalandığı 27 Şubat 2008'de tüm resmi kayıtlarda, MENAS'ın ortağı
gözükmektedir.
Sayın Fırat'ın hayali ihracatını kanıtladık, kendi şirketinin verdiği
kurumlar vergisi beyannamesiyle ortaklıktan ayrılma tarihindeki şaibeyi ortaya
koyduk, Ticaret Sicili Gazetesi meydanda, nüfuz ticareti yaptığını belgeledik,
şirketi hakkında soruşturma yapan kamu görevlisine iftira attığını Başbakan
onaylı yazı ile kanıtladık Bugüne kadar söylediklerimizin aksi de ispat
edilemedi.
Fırat, 'İspata da lüzum yok, ama şüphe uyandıracak bir delil sunarsan,
namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum ki milletvekilliğinden istifa edeceğim
ve siyasetin adını ağzıma almayacağım. Bu kadar açık ve kesin bir talebi tahmin
ediyorum ki bir siyasetçiden duymak pek kolay olmasa gerek' diyordu. Sayın
Fırat'ı kamuoyu önünde verdiği bu sözü tutmaya davet ediyorum.''

MENAS A.Ş'nin 2007 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesini, kendisine
ulaştıran kişilerin sıkıntıya girmemesi için basın mensuplarına dağıtmayacağını
ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, 'Bu, beyanname
yanlıştır, beyannamedeki bilgiler yanlıştır. Beyannamede benim adım yoktur'
diyebilir. O zaman söz veriyorum. Beyannameyi dağıtacağım'' dedi.
Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Fırat'ın kendisine yanıt verip
vermemesinin çok önemli olmadığını, Fırat'ın kamuoyuna vermiş olduğu taahhüdün
arkasında durması gerektiğini söyledi. Fırat'ın, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla
kendisini ve partisini bağladığını öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
''Sayın Hayati Yazıcı, bu yazının altına imza atarak artık olayı, sıradan
Dengir Mir Mehmet Fırat olayı olmasının ötesine taşımıştır. Artık bu olay, bir
AKP olayıdır. AKP'nin ikinci adamı, Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet
Fırat, bir hayali ihracatçıdır. Türk siyasetinde bir hayali ihracatçı,
iktidardaki bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı olamaz. Eğer bunu AKP
içine sindiriyorsa, Dengir Mir Mehmet Fırat'ı yerinde korur. İçine sindiremiyor,
'Bizim adımız aktır. AK Partiyiz' diyorsa, Şaban Dişli'ye uyguladıkları yöntemi,
Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat'a da uygulamak zorundadırlar.''
Kılıçdaroğlu, Kurumlar Vergisi beyannamesinin, kendi beyanı olmadığını
ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Noterin beyanı değildir. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ortağı olduğu
şirketin kendi beyanıdır. Bu beyanı vergi dairesine vermiştir. Beyanı, herhalde
inkar edemeyecektir. MENAS yetkilileri, inkar edemeyeceklerdir. Daha bizden hangi
bilgiyi istiyorlar? Kanıt istiyorlar, kesinleşmiş yargı kararı veriyoruz.
'Ortaklıktan ayrıldım' diye bir sürü bilgi verdiler. Tabloyu, kendi şirketlerinin
beyanıyla ortaya koyuyoruz. Sayın Fırat, 31 Aralık 2007 tarihinde MENAS'ın hisse
olarak en büyük ortaklarından. Kim söylüyor? MENAS söylüyor... Sayın Fırat,
Ankara'da siyasete düzey kazandırmak istiyorsa, verdiğim sözün arkasında
duruyorum diyorsa, 'Ben mirim, beyim' diyordu, herhalde kendi geçmişine baktığı
zaman o beylerin verdikleri sözün arkasında nasıl durduklarını görür. Biz de onu
bekliyoruz Sayın Fırat'tan.''

-''AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN AYRILMALI''-

Bir gazetecinin, ''Fırat'ı istifaya davet ettiği, bunun dışında konunun
yargıyı ilgilendiren boyutu olup olmadığını'' sorması üzerine Kılıçdaroğlu, her
şeyin belli aşamalarla gittiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Bugün geldiğimiz nokta,
bu ortaya çıkan belgeyle önce AKP Genel Başkan Yardımcılığından ayrılması lazım.
Bunu yaptığı zaman, AKP kendi iç hesaplaşmasına da dönecektir. AKP'de dürüst
insanların olduğunu biliyoruz. O insanlara da görev düşüyor. O insanlar da Şaban
Dişli olayında verdiği tepkiyi, yine parti içinde kamuoyuna yansıtmadan Fırat
için de vermek durumundadırlar'' diye konuştu.
Türk siyasal tarihinde artık yeni bir çığır açıldığını, dedikoduya gerek
olmadığını, bir şey söylenecekse belgeye ihtiyaç bulunduğunu belirten
Kılıçdaroğlu, bu süreci başlattıkları, bu süreç içinde AK Parti'nin bocaladığını
söyledi. Kılıçdaroğlu, ''İftira dönemi bitti. Biz, Danıştay kararını getiriyoruz.
MENAS'ın Kurumlar Vergisi beyannamesini getiriyoruz. Bu sürecin birinci aşaması,
Fırat'ın verdiği sözü tutmasıdır. O aşamadan sonra diğer aşamalarda gündeme
gelecektir'' dedi.
Bir başka soru üzerine, MENAS'ın yükünün taşındığı tırda uyuşturucu
yakalanmasıyla ilgili Fırat'ın şoföre yönelik sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu,
davanın devam ettiğini, şoförün kendisinin suçlanmasından rahatsız olduğunu ifade
etti. Kılıçdaroğlu, ''Uyuşturucuda baronu yakalamak mümkün değildir. Uzun teknik
takipler yapmadığınız sürece, herhangi bir tırda, herhangi bir yerde bunu
bulmanız halinde, ana göndericiyi bulamazsınız. Bu kamyon sıradan kamyon
değildir. Bu konuda bize ulaşan bazı bilgiler var. Belgeye ulaşamadığımız için
bir şeyler söyleyemiyoruz, ama bu olayda, bildiğimiz çok şey var'' diye
konuştu.

-''ADANA'DA ARAŞTIRIN''-

Kılıçdaroğlu, Adana'da görev yapan gazetecilerden, Fırat'ın zarar
ettiğini ifade ettiği MENAS A.Ş'nin, Adana'da kısa sürede çok büyük arazi ve
bahçeler alıp almadığını araştırmalarını istedi.
Başka bir soru üzerine de MENAS'ın 2007 yılında 177 bin 288 YTL kar elde
ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati
Yazıcı'nın yazısının, ''Resmi yazı formatına uymadığını, bürokrasiden çıkmış bir
yazı olmadığını'' da sözlerine ekledi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.