TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

YASAMA YILININ ARDINDAN...


CHP, 23. Dönemin 2. Yasama Yılında 16 yasa değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı.

14 Ağustos 2008 Perşembe


CHP, 23. Dönemin 2. Yasama Yılında 16 yasa değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı.

CHP TBMM grup yönetiminden alınan bilgiye göre, söz konusu dönemde,
başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa
değişikliği ile nükleer santral kurulması, tanık koruma ve vakıflarla
ilgili düzenlemelerin de aralarında bulunduğu 16 yasanın iptali
istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvurulardan
biri hakkında ret, 2'si hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı
verdi. 13 başvuru ise henüz sonuçlandırılmadı.
Anayasa Mahkemesi, 21 Ekimde yapılan halk oylamasıyla kabul edilen
Anayasa paketinden 11. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin düzenlemeleri
çıkaran kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan
başvuruyu reddetti. Yüksek Mahkeme, başörtüsünün üniversitelerde serbest
bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliği ile Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
yurt dışında yaşayan seçmenlerin ''mektup'' ile oy kullanmasını
düzenleyen hükümlerini iptal etti.
CHP'nin, sosyal güvenlik reformu, nükleer santral kurulması,
yabancıların Türkiye'de mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf
kurabilmesi, nüfusu 2 binin altına düşen 862 belde belediyesi ve 283 ilk
kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve 43 yeni ilçe
kurulması, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef
yardımcısı atamaları ile 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler
alınmadan tarım dışı kullanıma açılan arazilerin, istenilen amaçla
kullanımına imkan sağlayan yasanın da aralarında bulunduğu 13 kanunla
ilgili başvurusu ise henüz Anayasa Mahkemesince sonuçlandırılmadı.
CHP'nin, Anayasa Mahkemesine taşığı ve henüz sonuçlandırılmayan 13 kanun
şöyle:
-Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına
ilişkin kanun,
-Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
-Tanık Koruma Kanunu,
-Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun,
-Vakıflar Kanunu,
-Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
-Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
-Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun,
-Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
-İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
-Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş
ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.''
CHP, yabancılara mülk satışını yeniden düzenleyen yasa ile Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununda değişiklik yapan yasayla ilgili de gelecek hafta
Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacak.

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.