TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL İŞLER KOMİSYONU


Sendikalar, Grev ve Lokavt Kanunlarında değişiklik yapılmasını düzenleyen kanun teklifi alt komisyona sevk edildi. Teklifin görüşmelerine 26 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'de devam edilecek.

23 Mayıs 2008 Cuma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonunda ele
alınan Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanununda değişiklik öngören yasa teklifi üzerinde yaptığı konuşmada,
sendika örgütlenmeler alanında toplumsal beklentilere cevap verebilen,
ILO ve AB standartlarına dayalı yeni bir mevzuata duyulan ihtiyacın her
geçen gün daha önem kazandığını vurguladı. Değişen ve gelişen Türkiye
için bunun zorunluluk olduğunu belirten Çelik, ''Çünkü örgütlenme
özgürlüğü ile ülkelerin demokratik gelişmişlikleri arasında paralel bir
ilişki bulunmaktadır'' diye konuştu.
Bakanlıkça Ocak ayında yayınlanan istatistik verilere değinen Çelik,
Türkiye'de işçi sayısının 5 milyon 349 bin 228, sendikalı işçi sayısının
3 milyon 138 bin 120, sendikalaşma oranının ise yüzde 58,65 olduğunu
bildirdi. Çelik, AB'de sendikalaşma oranına bakıldığında; Almanya'da
yüzde 23, Avusturya'da yüzde 47, Belçika'da yüzde 60, Danimarka'da yüzde
75, Fransa'da yüzde 8, İngiltere yüzde 26, İspanya'da 15, İsveç'te yüzde
80, Hollanda'da yüzde 25, Yunanistan ve İtalya'da yüzde 30, Romanya'da
yüzde 40 olduğunu söyledi.
Yapılacak düzenlemeyle istatistiklerin de netlik kazanacağını belirten
Çelik, ''Bu rakamlar, bakanlıktaki kayıtlı rakamlardır. Ama 2821 sayılı
Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda
yapılacak köklü değişikliklerden sonra gerçek tablonun umuyorum ki
2009'un başında 'takke düştü' misali, önümüze çıkacaktır'' dedi.

-''AZIMSANMAYACAK KADAR SENDİKA VAR''

Türkiye'de azımsanmayacak kadar işçi ve işveren sendikası bulunduğuna
işaret eden Çelik, şunları kaydetti:
''İşçi sendikası sayısı 2007 yılı sonu itibari ile 94, işveren sendikası
sayısı 52, işçi konfederasyonları sayısı 3, işveren konfederasyonları
ise birdir. Hükümet olarak hedefimiz; demokrasiden, insan haklarından,
emeğe saygıdan, hukukun üstünlüğünden, örgütlü toplum anlayışından taviz
vermeden, ülkemizi kalkındırmak ve çağdaş medeniyetler seviyesine
çıkarmaktır. Kalkınmanın temelinde de çalışma hayatındaki barışın ve
huzurun tesisi ve istikrarı yatmaktadır. Bundan dolayı çalışma barışının
kurulması ve korunmasında muhalefetin, çalışanların, sendika ve
işverenlerin büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışma hayatımızın ve
ilgili mevzuatın, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmişlik düzeyiyle uyum
içerisinde olması gerekmektedir.''
Her iki yasa üzerinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Çelik,
yapılan değişikliklerle sendikal örgütlenmelerin önündeki engellerin
kaldırılması, ILO ve AB normlarına uygunluğun amaçlandığını vurguladı.

-''YÜZDE 100 MUTABAKAT DİYE BAKMADIK''-

''Bu düzenlemeler ülkemizin sadece bugünü değil, yarınlarını da
ilgilendiriyor'' diyen Çelik, örgütlenme özgürlüğünün demokrasinin
dinamosu olduğunu vurguladı. Demokrasisi iyi işleyen bir ülkenin çalışma
hayatındaki üretim, huzur ve istikrarının kalıcı olabileceğine işaret
eden Çelik, Bakanlık olarak sosyal tarafların katkısıyla hazınlanan
teklifin yasalaşması durumunda, Cumhuriyetin, demokrasinin çalışma
hayatımızın ve örgütlü toplum yapısının önemli kazanımlar elde edeceğine
inandığını söyledi.
Türkiye'nin uluslararası sözleşmelere taraf olduğunu anımsatan Çelik,
''Yani, uluslararası sözleşmelere taraf olacaksınız ama o taraf
olduğunuz sözleşmelerden yana yasal düzenlemeler konusunda adım
atmayacaksınız. Bu çelişkilerden kurtaran bir adımı attığınız için
teşekkür ediyorum. Katkıları çok önemsiyoruz. Kimden ve ne zaman
geldiğine bakmadan, bu katkıları almaya devam edeceğiz'' dedi.
Çelik, teklif Meclis Bakanlığına verilmeden 7-8 ay önce sivil toplum
kuruluşlarıyla konunun görüşüldüğünü belirterek, görüşmelerde birkaç
madde hariç, çok büyük oranda mutabakat sağlandığını ifade etti. Faruk
Çelik, ''Yüzde 100 mutabakat sağlanması mümkün olmadığı gibi, doğru da
değildir. Hiçbir zaman yüzde 100 mutabakat diye bakmadık, 'hangi
konularda anlaşabiliriz, mutabakat sağlanabilir' diye baktığımızda,
yüzde 90'lık bir mutabakat sağlandığını gördük'' diye konuştu.

-''KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM''-

Elde edilmiş üye sayısının ne kadar sağlıklı olduğunu merak ettiğini
belirten Çelik, şunları söyledi:
''Şu anda noter şartı olmasına rağmen sendikalarımızın kayıtlı, mevcut,
Bakanlığın istatistiki verilerine göre elde edilmiş üye sayısının, ne
derece sağlıklı olduğunu ben şahsen Bakan olarak da merak ediyorum...
Kendimizi aldatmayalım arkadaşlar. Tablonun net olması gerekiyor.
Durumumuzun ne olduğunu, örgütlenme durumumuzdaki tablonun ne olduğunun
şeffaf şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Eğer örgütlenme demokrasinin
vazgeçilmeziyse ve bunu çok önemsiyorsak, bunun altyapısının da çok
sağlam olması gerekiyor. Bu düzenleme sağlıklı yapıyı getirmektedir.
Öteden beri konuşulan 'sahte üye yapıldı, sahte üye yapılıyor'
tartışmaları da yüzde 10 barajı ve noter şartının kalkmasıyla gerçek
düzeyi ortaya çıkacaktır.''

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de uygun görüşüyle teklifin alt
komisyonda ele alınması benimsendi.
AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas başkanlığında oluşturulan alt
komisyon, hafta sonu çalışmalarını tamamlayacak.
Teklifin görüşmelerine 26 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'de devam
edilecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.