TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

SSK VE BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR


SSK ve Bağ-Kur prim borcunun tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15'ini 1 ay içinde peşin ödeyenlerin borç faizlerinin yüzde 85'i silinecek.

15 Mayıs 2008 Perşembe 21:25

SSK ve Bağ-Kur prim borcunun tamamını,
gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15'ini 1 ay içinde peşin
ödeyenlerin borç faizlerinin yüzde 85'i silinecek.
Kamuoyunda ''İstihdam paketi'' olarak bilinen ve bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasını öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul
edilerek yasalaştı.
Yasanın bazı değişikliklerle kabul edilen maddelerine göre, ''İl
İstihdam Kurulları'nın adı ''İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları''
olarak değiştirilecek. Bu kurullar, işlevsel hale getirilecek ve üye
sayısı azaltılacak. Kurullar, illerinin mesleki eğitim ve istihdam
politikalarını belirlemekle de sorumlu olacak.
Özel istihdam bürolarının açılmasının özendirilmesi amacıyla; büro
açabilmek için, ''Türk vatandaşı olmak şartı'' artık aranmayacak.

-5 PUANLIK İNDİRİME GİDİLİYOR-

İşsizliğin azaltılması, yatırımların istihdam odaklı arttırılması
amacıyla sigorta primleri işveren hissesinde 5 puanlık indirim yapılacak.
Sigortalıların; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden
işverenin ödeyeceği tutarın 5 puanı Hazinece karşılanacak.
İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için;
işverenlerin, çalıştırdıkları sigortalıların aylık prim ve hizmet
belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına
ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile
Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde
ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartı aranacak.
Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı
borçlarını taksitlendiren işverenler ile sosyal güvenlik prim borçlarını
yeniden yapılandıran işverenler de bu hükümden yararlanabilecek.
Bu hüküm, kamu idareleri iş yerleri ile sosyal güvenlik destek primine
tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında
uygulanmayacak.
Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği tespit edilen işverenler, 1 yıl süreyle bu desteklerden
yararlanamayacak.
Özelleştirme Fonunda biriken tutardan, fonun 2008 yılı nakit fazlasının
1 milyar YTL'lik kısmı GAP için ayrılacak. Ayrıca 1 Ocak 2009-31 Aralık
2012 tarihleri arasında Özelleştirme Fonunun nakit fazlasından, 2009
yılı için 2 milyar 500 milyon YTL'lik kısmı GAP için kullanılacak. Daha
sonraki yıllarda da bu miktar artırılarak GAP'a aktarılacak.

-PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR-

Yasa, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarını da yeniden yapılandırıyor. Buna
göre, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurulması
halinde prim borçları 24 aya kadar eşit taksitlerle ödenebilecek.
Prim borcunun tamamını ve gecikme cezasının yüzde 15'ini, başvuru
tarihinden itibaren 1 ay içinde ödeyenlerin, prim borçlarının
faizlerinin yüzde 85'i silinecek.
Borçlarını 12 ay ödeyenlerin borç faizlerinin yüzde 55'i, 12 ayı aşan
taksitlendirmelerde ise borç faizlerinin yüzde 30'u silinecek.
Daha önce borçları yeniden yapılandırıldığı halde, borçlarını
ödeyemeyenler için de kolaylık getiriliyor.
Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurulması
halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları, ihya edilecek.
Kanunun yürürlüğünde önce Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kurslarda
usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile evlerinde gelir getirici iş
yapan kadınlar, 15 günlük sigorta primi ödeyerek, 1 aylık sigortalı
olabilecekler.

-ÖZEL SEKTÖR TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMAYACAK-

Yasayla kamunun terör mağduru çalıştırma yükümlülüğü ise binde 7'den
yüzde 1'e çıkarıldı.
Bedeli yabancı para cinsinden sabit fiyatlarla sözleşmeye bağlanan,
yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine uygulanmak üzere, fiyat farkı
esaslarını belirlemeye, sözleşmelerin tadil ve tasfiye edilmesine imkan
veren kararnameleri çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Yasayla 150 ve daha fazla kadın işçi çalıştıran işverenlere anaokulu
açma yükümlülüğü getiren Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddesi,
işverenler üzerindeki yükümlülüğü azaltmak amacıyla yürürlükten
kaldırıldı. 500 ve daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde spor
tesisi kurma zorunluluğuna da son verildi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.