TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU...


TBMM Genel Kurulunda, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılan arazilerin, istenilen amaçla kullanımına imkan sağlayan kanun teklifi kabul edildi.

26 Mart 2008 Çarşamba


Kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, söz konusu tarihten önce,
gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçla kullanıma açılan arazilere,
''Tarımsal bütünlüğü bozmaması'' halinde, ''İstenilen amaç'' ile
kullanımına izin verilecek.
Bu izin için, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 1 yıl
içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvurulması, hazırlanacak Toprak
Koruma Projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin
her metrekaresi için 5 YTL ödenmesi şartı aranacak.
Bu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli
kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler için Tarım ve
Köyişleri Bakanlığına başvurulacak. Başvuru tarihinden itibaren 2 yıl
içerisinde işlemler tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri
faaliyetlerine devam edecek. Bu süreler içerisinde gerekli izinleri
alamayanların üretim faaliyetleri, ilgili idarelerce durdurulacak.
Tarım arazisi niteliğinden çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca
başvuru sahibinin isteği doğrultusunda niteliğini değiştirecek.
Tarım arazileri üzerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
talebi üzerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili
yatırımlar ile jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları için yer
tahsisi yapılabilecek.

-GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ, CUMA GÜNÜ YAPILACAK-

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, kanun teklifi üzerinde
milletvekillerinin sorularını da cevaplandırdı.
Eker, 12 Ekim 2004 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununda, izin
alınmadan tarım dışı kullanıma açılan araziler için ceza öngörüldüğünü
belirtti. Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker, bu tarihten önce tarım
alanlarını bu amaç dışında kullananlara herhangi bir yaptırım
öngörülmediğini, bu düzenlemeyle bu boşluğun doldurulduğunu söyledi.
Türkiye'nin gübrede dışa bağımlı olduğunu belirten Eker, ''Gübre talebi
fazla ama gübre arzı sınırlı. Bunun için de fiyatı artmakta. Türkiye,
gübre tüketiminde tamamen ithalata dayalı olduğundan fiyat artışlarından
etkilenmektedir'' diye konuştu.
Çiftçiler üzerindeki gübre yükünün hafifletilmesi için gübre desteği
yapıldığını belirten Eker, 28 Mart Cuma günü gübre desteği ödemelerine
başlayacaklarını, bu kapsamda 352 milyon YTL ödeme yapılacağını kaydetti.
Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ise kanun teklifinin bir firma
için çıkarıldığını ileri sürerek, ''Bu yasa, Türkiye Cumhuriyetinin
vatandaşları aleyhine bir düzenleme. Yasa dışı ne varsa kanunla çözmeye
çalışıyorsunuz'' dedi.
TBMM Genel Kurulunda, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri
Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısının
görüşmelerine geçildi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.