TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU...


TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren çeşitli kanunlarda değişiklik öngören tasarıları kabul etti.

26 Mart 2008 Çarşamba


Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılmasını
düzenleyen tasarı ile emeklilik hakkını kazanan subay, astsubay ve uzman
jandarmalar Temmuz ve Ağustos aylarında da emekliliklerini
isteyebilecekler.
Tasarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmadan önce lisansüstü eğitim
yapanlara meslek hayatının başında, 15 yıla kadar kıdem verilmesine
imkan sağlayan hüküm yürürlükten kaldırılarak, aynı eğitim veya eğitim
kariyeri olan personel arasında eşitsizlik gideriliyor. Bu düzenlemede,
TSK bünyesinde herhangi bir sınıfta subay olarak istihdam edilen
personele hangi seviyeden olursa olsun yapacağı her türlü eğitim için
toplam en fazla 3 yıl kıdem verilmesi dikkate alınıyor.
Gerek fakülte gerekse yüksek okulları bitirenlerden, gerekse yedek subay
veya er kaynağından muvazzaf subaylığa geçirilenlerden, subay
nasbedilmesinden önce tıpta uzmanlık veya doktora öğrenimi tamamlayanlar
ile doçentlik unvanı alanlara; aynı eğitim seviyesi veya akademik
kariyeri haiz diğer muvazzaf personel gibi lisansüstü öğrenim kıdemi
alma olanağı getiriliyor.

-İSTİFA SÜRESİ...-

Tasarıyla, askeri öğrencilerin istifa hakları da yeniden düzenleniyor.
Buna göre; TSK eğitim-öğretim kurumları ile yurt içi ve yurt dışı
fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler; askeri öğrenciler lisans
seviyesinde 4. sınıfın, önlisans seviyesinde 2. sınıfın, ortaöğretimde
son sınıfın Temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını ödemek
suretiyle istifa edebilecek.
Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okullarından mezun olup da
astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin
ettikten sonra astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içinde
kendilerine yapılan masrafları ödemek şartıyla istifa etme hakkına sahip
olacak.
Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar
geçen süre içinde kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak.

-''KADROSUZLUK TAZMİNATI''-

Milli güvenlik bilgisi dersi öğretmeni olarak görevlendirilecek
personele, 7 saatin üzerinde girdiği ek dersler için ücret ödenecek.
Düzenlemeyle, kendi isteğiyle emekli olan kıdemli albaylara,
''kadrosuzluk tazminatı'' ödenmesi öngörülüyor.
Tasarıyla, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla çocuk
için sağlık yardımı yaş sınırı, çocuğun öğrenim durumuna bakılmaksızın
25'e yükseltiliyor. Ayrıca, evlenmemiş kız çocukları için aranan
''yardım edilmediği halde muhtaç olma'' şartı kaldırılarak, bu kişilerin
evleninceye kadar sağlık yardımından yararlanmasına imkan sağlanıyor.
Soruşturma ve kovuşturması devam eden personele, davaları bitinceye
kadar rütbe bekleme süreleri ile rütbe karşılığı yaş haddi
uygulanmayacak. Bu personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalabileceği
azami süre, emsali neşetlilerin (çıkışlıların) görev süresi kadar
uzatılacak.
Askeri kurumlar dışındaki okullardaki ders veren subay ve astsubaylara 7
saati geçmemek üzere ek ders görevi verilebilecek. Bu görevi yürütenlere
ek ders ücreti ödenebilecek.

-ASKERLİK KANUNU-

Komisyonda kabul edilen Askerlek Kanununda değişiklik öngören tasarı da
askere alınma ile ilgili her türlü işlemlerde Milli Savunma Bakanlığını
yetkili kılıyor. Bakanlık, sadece itiraz üzerine değil, herhangi bir
şekilde elde edilen bilgi ve belgelere göre de işlem yapabilecek.
Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununda değişiklik yapılmasını düzenleyen tasarı
ile de Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına da
diğer kuvvet komutanlıklarında olduğu gibi çavuş yetiştirme yetkisi
tanınıyor.
Harp Akademileri Kanununda değişiklik yapan tasarı ise Askeri Bilimler
Araştırma Merkezinin, Harp Akademilerindeki enstitülerin bünyesine
alınmasını öngörüyor.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.