TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TRT'nin bazı birimlerinin kapatılmasını, hizmetine ihtiyaç kalmadığına karar verilecek personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesini öngören yasa tasarısını, alt komisyona gönderdi.

26 Mart 2008 Çarşamba

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TRT'nin bazı
birimlerinin kapatılmasını, hizmetine ihtiyaç kalmadığına karar
verilecek personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesini
öngören yasa tasarısını, alt komisyona gönderdi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba başkanlığında toplanan
komisyon, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısını ele aldı.
Muhalefet milletvekilleri, görüşmelere başlamadan önce tasarının
Anayasaya aykırı olduğunu savunarak, geri çekilmesini istedi. Daha sonra
muhalefet milletvekilleri ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman
Sali, tasarının alt komisyona gönderilmesini istedi.
Bu konuda verilen önergelerin kabul edilmesi sonucunda, tasarı alt
komisyona sevk edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TRT'nin bazı birimlerinin kapatılmasını,
hizmetine ihtiyaç kalmadığına karar verilecek personelin diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına nakledilmesini öngören yasa tasarısını ele aldı.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısının görüşmelerine başlamadan önce, CHP Trabzon Milletvekili Akif
Hamzaçebi, usul hakkında söz aldı.
Hamzaçebi, tasarıyla yapılan düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu,
TBMM İçtüzüğüne göre de Anayasaya aykırı bir düzenlemenin
görüşülemeyeceğini savundu.
Anayasaya göre, TRT'nin tarafsızlığı ve özerkliğinin esas olduğunu ifade
eden Hamzaçebi, kanuni ve iç düzenlemelerin bu ilkeye uygun olması
gerektiğini belirtti.
Hamzaçebi, tasarının, kurum personelinin tasfiyesine yol açacağını
savunarak, bunun, çağdaş teknolojik gelişmelerle açıklanamayacağını,
personel fazlalığı iddialarına katılmanın mümkün olmadığını söyledi.
Tasarının objektif gerekçelerinin bulunmadığını ileri süren Hamzaçebi,
personelin üzerinde Demokles kılıcı gibi duran bu durumun, kurumun
tarafsızlığını ortadan kaldırıcı nitelikte olduğunu iddia etti.

-''BOŞ KADROLAR, BUNU KARŞILAYABİLECEK Mİ?''

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da tasarının, Anayasaya aykırı
olduğunu, telif hakları konusunda eser sahipleriyle TRT arasında ihtilaf
doğurabileceğini öne sürdü.
Kaplan, tasarının alt komisyona gönderilmesini, burada sivil toplum
örgütleri ve sendikaların dinlenmesini istedi.
DSP İzmir Milletvekili Harun Öztürk de tasarıyla, teşkilatlanmada Genel
Müdür ve Yönetim Kuruluna yetki verildiğini, bunun, yasama yetkisinin
devri anlamına geleceğini, bu tür bir yetki devri verilmesinin mümkün
olmadığını söyledi.
Öztürk, tasarının Anayasaya aykırı olduğunu, görüşülmeyerek, geri
çekilmesi gerektiğini savundu.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali de personelle ilgili bazı
teknik ve hukuki sorunlar bulunduğunu ifade etti. Tasarıyla, bazı TRT
personelinin kamu kurum ve kuruluşlarına gönderileceğine işaret eden
Sali, ''Kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolar bunu karşılamak için
yeterli mi? Teknik çalışma yapılması gerekir. Örneğin aynı unvanda 5
personel var. '2'si ihtiyaç, 3'ü ihtiyaç dışı' dediğinizde hukuksal
sorunlara, tartışmalara yol açabilir'' dedi.
Sali, tasarının daha detaylı ele alınması için alt komisyona
gönderilmesini istedi.

-''DEĞİŞİKLİK İHTİYACI, DERİNDEN VE ESKİDEN''-

Devlet Bakanı Mehmet Aydın da tasarı üzerinde söz alarak, herkesin,
TRT'nin önemi ve anlamının idraki içinde olduğunu bildirdi. Aydın,
bugünün şartları içerisinde, kamu yayıncılığının ne kadar önemli
olduğunu, sadece kendilerinin değil, gelişmiş ülkelerin de
tartışmadığını söyledi.
Aydın, TRT'nin hizmetlerini, daha iyi nasıl yapması konusunda
çalışmalarının bulunduğunu vurgulayarak, TRT'nin dinamik bir kurum
olduğunun, malumu ilan olduğunu belirtti.
Son derece hızlı değişen bir dünyada olduklarını dile getiren Aydın,
''Bazı şeyler, diğer şeylerden çok daha hızlı değişim süreci içinde, bu
da onların yapılarından kaynaklı'' dedi.
Aydın, TRT'nin, gerek şekil, teşkilatlanma bakımından, gerekse bu
teşkilatlanmayla uyum içinde olan insan kaynağını kullanma bakımından
bir yere saplanıp kalmasının düşünülemeyeceğini belirterek, ''Değişen
şartlara göre, hizmetin gerektirdiği şekilde, hem örgütlenmede hem insan
kaynağını kullanmada yeniliğe açık olması lazım'' diye konuştu.
Tasarının, yeniden yapılanmayı amaçladığını, 2954 sayılı kanunda
değişiklikler getirdiğini vurgulayan Aydın, böyle bir değişiklik
ihtiyacın çok derinden ve eskiden geldiğini ifade etti. Aydın, 8. 5
Yıllık Kalkınma Planındaki değerlendirmelerde de yeniden yapılanmanın
gerekliliğine işaret edildiğini anımsatarak, kurumun eski üst düzey
yöneticilerin de yeniden yapılanmadan bahsettiğini söyledi.

-''MANTIKİ, RASYONEL VE BİLİMSEL''-

Yeniden yapılanmanın iki temel direği bulunduğuna işaret eden Aydın,
sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bunlardan biri, hem kurumun birikim ve tecrübesini hem çağdaş ihtiyaç
ve değişimleri, hem de gelişmiş ülkelerdeki benzer kurumların yenilenme
çabalarını dikkate almak zorundadır. Biz, ABD'yi yeniden keşfedecek
durumda değiliz, dünyada çok başarılı yayın organları, istikrar içinde
değişimi gerçekleştiren önemli kurumlar vardır. Onlarla da belli ölçüde
bazı ilişkilerimiz var. Oradaki değişiklikleri, yenilenmeleri izleyerek
bir çerçeve çizmek gerekiyor.
İdari, mali ve denetsel yapıların, daha rasyonel bir yeniden düzenlemeye
tabi tutulması gerekiyor. İnsan kaynağı, hizmete göre değiştiğine göre,
özellikle teknolojiyle sunulan insan kaynağı, hizmetle paralel yürümek
zorunda olduğuna göre, orada da bir takım değişikliklerin olması
mantıki, rasyonel ve bilimseldir. Buradaki öneride olduğu gibi, bazı
yapıların birleştirilmesi, bazılarının küçülmesi, ihtiyaç kalmadıysa
böyle birimlerin de kaldırılması gerekiyor. İkinci sütun ise, bu bir
organizasyonel yapılanma, bunun da uyumlu tarzda yürüyebilmesi için
insan kaynağı ve personel hareketliliği düzenlenmesinin
gerçekleştirilmesi.''

-''OLUMSUZ KELİMELER OLDU''-

Bakan Aydın, hiçbir şey konuşulmadan, olumsuz değerlendirmelerde
bulunulmasının, makul görünmediğini ifade ederek, öncelikle tasarının
tartışılması gerektiğini söyledi.
Komisyonda, usul olarak kendisinin konuşmasından sonra olması gereken
konuşmaların daha önce yapıldığına dikkati çeken Aydın, kendi sunumunun
da bunlara cevap niteliğinde olduğunu söyledi.
Aydın, komisyonda milletvekillerinin ''Bu Anayasaya aykırıdır,
görüşülmemesi gerekir'' demesinin yeterli olduğunu kaydederek, ''Ama
biz, yapılacak şeylerin değerlendirmesini yaptık. Kullanılan kelimeler,
daha yasayla ilgili hiçbir tartışma yapılmadan olumsuz kelimeler oldu''
dedi.
Aydın'ın bu sözlerine muhalefet milletvekilleri karşı çıktı. CHP Malatya
Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nun itirazı üzerine Aydın, ''Karşılıklı
konuşmayalım, burası Meclis genel kurulu değil. Genel kurulda yeteri
kadar konuşuyorsun hemşehrim, sus biraz. Siz konuşurken, karşı olmama
rağmen tek cümle söylemedim, söylemem'' diye konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, milletvekillerinin uygun
gördüğü üslubu kullanıp, Başkan'ın gerekli görmesi halinde uyarabileceği
sözlerine Aydın, ''O zaman ben de uygun gördüğüm üslubu kullanır,
gerekirse başkan müdahale eder'' diye karşılık verdi.

-''TRT'NİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYAN KANUN''-

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, tasarıyla TRT personelinin bir kısmında
görev değişikliği olacağını, bazılarının görevlerine gerek kalmayacağını
belirterek, buna göre bir insan kaynağı planlaması yapılması gerektiğini
bildirdi.
Aydın, ''Yapılan şey, bundan ibarettir. Yasa tasarısı önerisi ışığında,
TRT'nin özerkliği dahil her şeyin riske, tehlikeye gireceği gibi bir
düşüncenin oturduğu bir yer göremiyorum. TRT'nin sanki mali, yönetsel
özerkliği kalkacak gibi bir şeyi tasarıda göremiyorum'' diye konuştu.
Aydın, tasarının, TRT'nin ihtiyaçlarını karşılamayan 2954 sayılı kanunda
belli bir takım değişiklikler getirdiğini, bu değişikliklerin aciliyet
gösterdiğini bildirdi.
Konuşmaların ardından tasarının alt komisyona gönderilmesine karar
verildi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.