TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TASARISI, TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU


TBMM Başkanlığına sunulan Askerlik Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısına göre, lisans eğitimini tamamlayanlara 2 yıl, yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara ise 1 yıl askerliğini tecil etme hakkı tanınıyor.

19 Ekim 2007 CumaAskerlik Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, lisans eğitimini tamamlayanlara 2 yıl, yüksek lisans
eğitimini tamamlayanlara ise 1 yıl askerliğini tecil etme hakkı
tanınıyor. Disiplinli ve başarılı erbaş ve erlere ise mevcut izinlerine
ek olarak 7 gün izin verilmesi öngörülüyor.
Kanun tasarısına göre, 4 yıl veya daha uzun süreli yükseköğretim
kurumlarından veya bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun
olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet
tarihinden itibaren 2 yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayan
yükümlülerin askere sevkleri ise 1 yıla kadar tehir edilecek.
Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde,
denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca 1 yılı geçmemek üzere
sevk tehiri hakkı tanınacak.
Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme
konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı
gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca,
disiplin amiri, disiplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden herhangi
bir ceza almamış olanlara, asgari Tugay Komutanlarının onayı ile 7 güne
kadar ilave izin verilecek. İlave izinlerin usul ve esasları Genelkurmay
Başkanlığınca belirlenecek.
Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları
1 yıl hizmete karşılık 30 gün sıhhi izin verilecek. Bu hizmetin 1 yıldan
az ya da çok olması durumunda verilecek izin süresi, 30 günlük izin
süresine orantılı olarak belirlenecek.
Tasarının genel gerekçesinde, mevcut uygulamadaki lisans eğitimini
tamamlayan yükümlüler, askerliklerine karar alınmasını müteakip 8 ile 15
ay arasında değişen süreler sonunda silah altına alındığını, bu
sürelerin staj, yüksek lisans, doktora veya ihtisas sınavlarına
katılabilmeleri ve Kamu Personeli Seçme Sınavını kazananların işe
başlamaları için yeterli olmadığı bu sürenin 2 yıla uzatıldığı
kaydedildi.
Gerekçede, askerliğin temelinin disiplin olduğuna vurgu yapılarak,
disiplin ihlalleri yapanların cezalandırılması yanında, disiplinli erbaş
ve erlerin ödüllendirilmesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca, askerlik hizmetleri süresince kanun, yönetmelik, yönerge ve
emirler çerçevesinde kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine
getirmede üstün gayret göstererek başarılı olan yükümlü erbaş ve
erlerden, birlik içerisinde disiplinli davranışlar sergileyenleri
ödüllendirerek motive etmek, disiplin ihlalleri yapma eğiliminde
olanların ise bu davranışlarını kontrol altında tutmalarını sağlamak ve
caydırmak için ilave izin müessesesi getirildiği kaydedildi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.