TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN'IN UFUK ÜNİVERSİTESİ'NİN 2007-2008 AKADEMİK YILI AÇILIŞI'NDA YAPTIKLARI KONUŞMA


TBMM BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN'IN UFUK ÜNİVERSİTESİ'NİN 2007-2008 AKADEMİK YILI AÇILIŞI'NDA YAPTIKLARI KONUŞMA

17 Eylül 2007 Pazartesi

Sayın Rektör,

Değerli Öğretim Üyeleri,

Kıymetli Misafirler,

Yarınımızın ümidi Sevgili Gençler,

Yeni akademik yılın başlaması nedeniyle Ufuk Üniversitesi'nde düzenlenen bu anlamlı açılış törenine katılmaktan ve sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle eğitim ordumuzun isimsiz kahramanları olan siz saygıdeğer öğretim üyelerimize, aydınlık yarınlarımızın habercisi sevgili gençlerimize ve evlatlarının iyi yetişmesi için her türlü özveriye hazır ana ve babalara en iyi dileklerimi iletiyorum.
2007-2008 akademik yılının ülkemize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyor, başarılı ve verimli geçmesini yürekten temenni ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolunda ilerlemekte, amaçlarına ulaşmak için gereken reformları kararlılıkla hayata geçirmektedir.
Bilim yuvası olan üniversitelerimiz, geleceğimizin ve çağdaşlaşma çabalarımızın teminatıdır. Ülkemizde bugün sayıları 115'i bulan üniversiteler, kalkınma, çağdaşlaşma ve ilerleme yarışında en büyük gücümüzdür. Bu kurumlarımız, bilimsel düşünceye ve araştırmalara ağırlık veren, bilim adamı ve aydın kuşaklar yetiştiren eğitim yuvalarıdır.
Üniversiteler aynı zamanda bilimin, teknolojinin ve kültürel hayatın zenginleştirilmesine öncülük eder, topluma yön gösterir, ülke sorunlarına çözüm üretir. Bu kurumlar, dünyanın her yerinde evrensel değerlerin ve bilgilerin yeniden üretildiği ve yorumlandığı yerlerdir. Dolayısıyla üniversiteler birer düşünce üretim merkezidir. Demokratik ülkelerin üniversitelerinde elbette düşünceler tek düze ve standart olmayacaktır. Özgür düşünce, çok seslilik ve farklılıklar elbette bilimsel alandaki gelişmelerin temel unsurlarıdır. Dünya ile yüzleşmek, kendini sorgulamak, farklı fikirleri ortaya atmak aslında bir üretimdir.
Eğitime ve bilime önem veren toplumlar, her zaman çağdaşlaşma yolunun öncüleri olmuştur. Üniversiteler, toplumun geleceğini şekillendirerek, milletlerin sağlam temeller üzerine yükselmesine yardımcı olurlar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken en fazla önem verdiği kurumlardan birisi de hiç şüphesiz üniversitelerdi. Çünkü kurduğu genç Cumhuriyeti kalkındıracak beyin gücünün bu kurumlar olduğunu, geleceğin bilgi ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle kazanılabileceğini biliyordu. Bu nedenle ileri görüşlü Büyük Önder, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir" diyordu. Yaşadığımız küreselleşen dünyada zamanın onu ne kadar haklı çıkardığını hepimiz çok iyi görüyoruz.
Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren bilgi toplumuna geçiş süreci başladı. Bu süreçte bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel yapı oluştu. Dünyayı yeniden şekillendiren bu yeni yapıda bireylerin ekonomik gücü, bilgi ve öğrenim düzeyleri ile, ülkelerin rekabet gücü ise beşeri ve sosyal sermayeleri ile ölçülür hale geldi. Yani bilgi ve teknoloji kimdeyse gücün sahibi o oldu.
Yine bu süreçte, bilginin üretilmesinden ve paylaşılmasından birinci derecede sorumlu olan üniversitelerden beklentiler çoğalmış, dolayısıyla toplumların bu kurumlara olan ilgisi artmıştır.
Üniversiteler, toplumların medeniyet yürüyüşünün can damarı haline gelmiştir. Bugün sayıları 115'i bulan devlet ve vakıf üniversiteleri, Türkiye'nin en büyük gücüdür.

Saygıdeğer Misafirler,

1999 yılında kurulan Ufuk Üniversitesi'nin, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin kalkınma yürüyüşüne katkıda bulunduğunu memnuniyetle görüyoruz.
Genç bir üniversite olmasına rağmen, 5 fakültesi, 4 enstitüsü, 4 yüksekokulu, 2 meslek yüksekokulu, nitelikli akademisyen kadrosu, bilimsel çalışmaları, bin 500 öğrencisi ve gelişen kampusuyla ülkemizin seçkin bilim yuvalarından biri olmuştur.
Güzel ülkemizin en büyük problemlerinden birisi olan trafik terörüyle mücadele eden Türkiye Trafik Kazaları Vakfı ve Onun Başkanı Prof. Dr. Rıdvan
Ege tarafından kurulan Ufuk Üniversitesi'nin çalışmalarını takdirle karşılıyorum.
Ömrünü trafik kazalarıyla mücadeleye adayan Prof. Dr. Ege ve arkadaşlarına ülkemize böylesine güzel bir bilim ve düşünce merkezi kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.
Trafik kazalarına karşı mücadelenin simge isimlerinden biri olan Sayın Ege'nin kurduğu bu üniversite, aynı zamanda ülkemizin en temel sorunlarından birinin akademik bir platforma taşınmasını da sağlamıştır. Burada eğitim gören her gencimizin toplumumuzun kanayan yarası olan trafik terörüne karşı ortak bir bilinç oluşturma çabasıyla daha duyarlı olacağı kanaatindeyim. Çünkü Sayın Ege'nin bu erdemli mücadelesi siz değerli gençlerimize ve tüm ülkemize örnek olacak niteliktedir.
Bu güzel kampusta çağın gereklerine göre eğitim alan gençlerimizin, değişen şartlara uyum sağlayabilen, kişisel hak ve özgürlüklere, eğitim ilke ve uygulamalarına saygılı, ülke sorunlarına duyarlı birer fert olacaklarına yürekten inanıyorum.

Sevgili Öğrenciler,

Üniversiteli olmak için çok gayret ettiniz. Yoğun bir çalışma dönemin ardından hayatınızın önemli kararlarından birini vererek geleceğinize şekillendirecek bu eğitim kurumuna geldiniz.
Sizler, okullarınızı bitirdiğinizde doktorluk, avukatlık, yöneticilik, öğretmenlik ve mühendislik gibi çok çeşitli mesleklerde çalışmaya başlayacaksınız.
Gücünü tarihinden ve kültüründen alan bu büyük ülkeye çok faydalı hizmetlerde bulunacağınıza inanıyorum. Sizden ricam, her zaman büyük düşünmeniz, büyük hayaller kurmanız ve büyük hedefler seçmenizdir. Çünkü Türkiye'nin sizin bu büyük hayallerinize, düşüncelerinize ve hedeflerinize ihtiyacı var.
Asla karamsar olmayın. Kendinize güvenin. Başınız dik olsun. Çünkü sizler büyük bir ülkenin çocuklarısınız. Sırtınızı şanlı tarihimize, kültürümüze kısaca medeniyetimize dayayın. Ülkemizin özgüveninizi zedeleyecek, gücünüzü zaafa uğratacak marjinal seslere kulak vermeyin. Bütün dikkatimizi çalışmaya, dayanışmaya, bilgiye, dünyadaki gelişmeleri doğru okumaya verin. Birlik ve beraberliğimizi korumaya, ortak değerlerimiz olan demokrasi ve özgürlükleri geliştirmeye özen gösterin.
Türkiye'nin çağdaşlık yürüyüşündeki en büyük güç kaynağı sizlersiniz. Cumhuriyetimizin kurucu Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün size emanet ettiği bu kutsal vatana onun gösterdiği ilkeler ışığında sahip çıkacağınıza inancım tamdır.
Milli iradenin hayat bulduğu Meclisimiz, sizlerin geleceğe güvenle bakması için her türlü yasal çalışmayı geçmişten beri yürütüyor. Eğitim sorunları başta olmak üzere ekonomik ve sosyal ülkemizin tüm temel sorunlarının çözümü için hep birlikte çaba sarfediyoruz.
Meclisimiz ve Hükümetimiz, hızla bu sorunları yenmek için çalışıyor. Geçen zaman içerisinde önemli mesafeler alındı. Sizlerin güveni ve desteği ile bu sorunların kısa zamanda aşılacağını ülkemizin gelişme ve kalkınma yolunda hızla ilerleyeceğine yürekten inanıyorum.
Değerli Konuklar,

Sözlerime son verirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine uygun olarak çağdaş medeniyet yolundaki ideallerine, özgür üniversitelerin desteği ile ulaşacağını yeniden ifade etmek istiyorum.
Bu güzel günde sizinle birlikte olmaktan ve coşkunuzu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Hepinizi sevgiyle selamlarken, bir kez daha yeni akademik yılınızın hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum.Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.