TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ...


TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1 Ocak 2003'ten önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılamayan yerlerin tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescillerinin yapılmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

15 Mayıs 2007 Salı 15:39

AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplanan komisyonda,
AK Parti Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 3 milletvekilinin verdiği, Mera
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alındı.
Daha önce 2 kez alt komisyona sevk edilen teklif üzerinde konuşan Kirişci,
yaklaşan seçim öncesinde, yaylalarda konaklayan vatandaşın sorununu çözmek
istediklerini söyledi.
Görüşmelere geçmeden usul hakkında söz isteyen CHP Osmaniye Milletvekili
Necati Uzdil ile Başkan Kirişci arasında, tekliflerin ne zaman komisyona geldiği
konusunda tartışma yaşandı.

-TARTIŞMA-

Kirişci'nin, teklifin, benzer iki kanun teklifiyle birleştirilerek maddelere
geçildiğini söylemesi üzerine, CHP'li Uzdil, tümü üzerinde görüşme yapılmadan
maddelere geçilmesini eleştirdi.
Uzdil, Kirişci'nin, alt komisyonda ele alınan teklifin tümü üzerindeki
görüşmelerin daha önce tamamlandığını söylemesi üzerine, milletvekillerine
dağıtılan tekliflerden birisinin komisyona geldiği tarihin 3 Mayıs 2007 olduğunu
ifade ederek, ''Ne zaman görüşüldü bu teklif, ele alındı mı? Neyi kaçırıyorsunuz?
Bunu alt komisyonda görüştük mü?'' diye sordu.
Bunun üzerine Kirişci, tekliflerden birisinin komisyona geliş tarihinin 17
Mayıs 2006 olduğunu belirterek, Uzdil'e tepki gösterdi.

-''OY KAYGISIYLA YASA ÇIKARILMAZ''-

Uzdil, AK Parti'nin, ''kaptıkaçtı'' yaptığını iddia ederek, ''Oy kaygısıyla
yapılan işler kimseye yarar sağlamaz. Seçimden önce de oy kaygısıyla yasa
çıkarılmaz. 4 kişinin oyu uğruna bunu yaparsanız, 44 kişi size karşı çıkacaktır''
diye konuştu.
Bu konuşmalar üzerine Başkan Kirişci, komisyonda bulunan Adana'nın Akçatekir
Beldesi Belediye Başkanı Derviş Oruç'a söz verdi.
Oruç, Adanalıların yazın sıcağında serinlemek için beldelerindeki yayla ve
meralara akın ettiklerini söyledi. Vatandaşların buralarda konutlar yaptığını
belirten Oruç, Hazinenin, yaylalarda konut yapanlar aleyhinde davalar açtığını ve
yaklaşık 8 bin davanın vatandaş aleyhine sonuçlandığını ifade etti.

-''VİLLA SAHİPLERİNİN İŞİNE YARAR''-

CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Antalya'daki bir çok yaylada
insanların kaçak konutlar, villalar yaptıklarını söyledi.
Özkan, ''Zamanında insanlar, bir maaşa oralarda şu anda değeri 500 bin
YTL'ye 2-3 villa sahibi oldular. Ben de il genel meclisi üyeliği yaptım. Bana da
teklif ettiler bu şekilde bu konutlardan. O konutlar, karapara aklamak için
kullanılıyor. Şimdi bu yasa, tapusuz o konutlara da emsal teşkil edebilir, bu
tehlikeyi gözden kaçırmayalım'' diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Emin Tutan, bir kooperatifinin, 1996'da mera
arazisi vasfından çıkan bir araziyi belediyeden satın alarak, üzerinde konutlar
yaptığını ve şu anda da bu konutlarda oturulduğunu kaydetti. Ancak Hazinenin,
konutların yapıldığı yerin mera arazisi olduğunu ifade ederek, araziye tahsis
eden belediye hakkında dava açtığını ve kazandığını bildiren Tutan, ''Bu
davalardan sonra evlerinde oturanlar işgalci durumuna düştü. Şimdi bu sorunu
çözmeliyiz. Vatandaş 1996'daki rayiç üzerinden bedelini ödesin ve evinin,
tapusuyla sahibi olsun'' dedi.

-''AMACIMIZ YAZLIK KONFORU SAĞLAMAK DEĞİL''-

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, getirilen tekliflerle oy
avcılığı yapmadıklarını söyledi.
Teklifi seçim öncesinde değil, 2006'da getirdiklerini ifade eden
Coşkunyürek, ''Bolu'da 282 yayla ve yaylak var. Buralarda 9 bin adet barınak var.
Bu yerler altı ahır, üstü ev olarak kullanılan yerler. Ancak bazı yaylacılar daha
sağlam olsun diye evlerinde beton da kullanmış. Bu yapılar da yıkılmak
isteniyor'' diye konuştu.
CHP Giresun Milletvekili Mehmet Işık, ''Orman içinde taşınmaz yapmış orman
köylüsünü affedelim derken, oralarda büyük villalar yapmış kişileri de
affetmeyelim'' dedi.

-ÖNERGE REDDEDİLDİ-

AK Parti, görüşmelerin ardından, yaylak ve kışlağın bulunduğu köyün nüfusuna
kayıtlı olan, orada oturan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, o yaylak ve
kışlaklarda ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapabilmesini öngören önerge verdi.
Önerge üzerinde söz alan Adalet Bakanlığı temsilcisi Konçuy Gençkaya,
meralara betonarme binalar yapılmasının yasak olduğunu söyledi.
''Hukuksuz olan bir yere hukuki çözüm arıyoruz'' diyen Gençkaya, yaylaların
imar planına uygun olmayan yerler olduğunu ve buralara konut yapılamayacağını
kaydetti.
Başkan Kirişci, önerge hakkında görüşü sorulan Hükümet temsilcisi, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli'nin, önergeye
katılmadıklarını söylemesi üzerine, toplantıya ara verdi.
Aradan sonra toplanan komisyonda, önerge reddedilerek, teklif benimsendi.

-TEKLİF-

Teklife göre, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1 Ocak
2003'ten önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal
edilerek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılamayan yerlerin tahsis amacı
değiştirilerek Hazine adına tescilleri yapılacak. Ancak bu taşınmazlardan, ilgili
belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilenlerin tescilleri bedel
talep edilmeksizin aynen devam edecek. Bunlar hakkında dava açılmayacak, açılmış
davalardan da vazgeçilecek.
Hazine adına tescil edilmesi gerekirken, gerçek veya tüzel kişiler adına
tescil edilen taşınmazlar hakkında Hazinece açılan davalardan, emlak ve rayiç
bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerce
Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilecek. Bu nitelikteki taşınmazların tapuları da
talep edilmesi halinde sahiplerine devredilecek.
Belediyelerin, konut veya işyeri yapmak üzere bedelsiz ya da bedeli
karşılığında gerçek ve tüzel kişilere tahsis ettiği, ancak Hazinenin açtığı
davalar sonucunda önce mera olarak kabul edilen, daha sonra meralık vasfı
değiştirilerek Hazine adına tescil edilen araziler üzerinde yapılan konutlar,
bedelinin Hazineye ödenmesi şartıyla konut, sahibine devredilecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.