TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TARIM KOMİSYONU..


TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, tarım arazileri üzerinde izin alınmadan kurulan tesislerin işlemlerini tamamlaması için ek süre verilmesini öngören kanun teklifini kabul etti.

19 Ekim 2006 Perşembe

AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu tarafından hazırlanan teklif,
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılmasını düzenliyor.

Teklife göre, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan, tarım
dışı kullanıma açılmış bulunan arazilerin istenilen amaçla kullanımı için,
kanunun yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Tarım ve Köyişleri
Bakanlığına başvurulacak. Hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım
dışı kullanılan tarım arazilerinin her metrekaresi için 5 YTL ödenmesi şartıyla
izin verilecek.

Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli
kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, Bakanlığa başvuru
tarihinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süre içinde gerekli izinleri
almayanların üretim faaliyetleri durdurulacak.

Teklif, ''Özel Arazi Toplulaştırması'' tanımını da düzenliyor. Buna göre,
köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişiler veya
kamu kuruluşları, hizmet konularıyla ilgili arazi toplulaştırması yapabilecekler.

-TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNE SINIRLAMA-
Teklif, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini de sınırlandırıyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve
kullanılması ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilecek. Bakanlık tarafından
belirlenmiş küçüklüğe erişmiş tarım arazileri Miras Hukuku bakımından bölünmez
eşya niteliğini kazanmış sayılacak. Tarımsal arazinin bu niteliği tapu kütüğüne
de şerh edilecek.

Teklif ile tarımsal küçüklük ölçüleri de yeniden belirleniyor. Buna göre,
tarımsal küçüklük ölçüleri, mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2
hektar, dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar, örtü altı tarım yapılan arazilerde
0.3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardan az olamayacak. Tarım
arazileri, belirlenen rakamların altında ifraz edilemeyecek, bölünemeyecek ve
küçük parsellere ayrılamayacak. Ancak, çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve
toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlar
bu durumdan muaf tutulacak.

-GÖRÜŞMELER-

Komisyonun CHP'li üyeleri, açıklanan saatten 25 dakika geç başladığı
gerekçesiyle toplantıya katılmadılar.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, tarım arazileri üzerinde izin
alınmadan yapılmış her türlü yapıya metrekaresine 5 YTL ödemek kaydıyla verilecek
''tarım dışı kullanım izni'' süresinin 19 Ocak 2006'da sona erdiğini hatırlattı.
Beklenenin aksine 47 ilden 3987 başvuru yapıldığını bunun ancak 356'sının
işlemlerinin sonuçlandırılabildiğini bildiren Eker, vatandaşlardan bu yönde yoğun
bir talep geldiğini söyledi. En az 20 bin talep beklendiğini anlatan Eker, bu
başvuruların 4 bin 466 hektar alanı kapsayacağını ifade etti.

Yasal sürenin kısıtlı kaldığını ifade eden Eker, bu konudaki sorunun mutlaka
çözülmesi gerektiğine işaret etti.

-''CARGİLL İÇİN...''-
TEMA Vakfı temsilcisi Mahir Gürbüz da komisyonda söz alarak, bazı otomobil
firmalarının tarım arazilerini yok ettiğini öne sürerek, ''Bu teklif, Cargill
için hazırlanmış bir teklif. Onların beklentileri ile örtüşüyor'' dedi.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, kanun teklifinin Cargill ile ilgili
iddiaların gündeme gelmesinden çok önce hazırlandığını söyledi.

Teklif sahibi AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, sanayicilerin
''eli öpülesi insanlar'' olduklarını ifade ederek, ''sanayi tesislerinin
kapanması mı gerekiyor?'' dedi.

Cargill firmasının bugün için üretimde olmadığını anlatan Karapaşaoğlu, söz
konusu firmaya üretim izninin 1997 yılında verildiğini hatırlattı.
Türk ekonomisine büyük katkıları olan ve binlerce kişiyi istihdam eden
fabrikaların kapatılması için bazı kesimlerin kampanya yürüttüğünü savunan
Karapaşaoğlu, ''Buraya 500 milyon dolar yatırım yapmışlar. Kapatırsanız tahkime
giderler ve en az 2 milyar dolar alırlar'' dedi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.