TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

AK PARTİ MECLİS'İ 19 EYLÜL'DE TOPLANTIYA ÇAĞIRDI..


AK Parti, Avrupa Birliğine katılım sürecinde açıklanan 9. Uyum Paketi kapsamındaki 9 kanun tasarısını görüşmek üzere, TBMM'nin 19 Eylül Salı günü saat 15.00'de olağanüstü toplanması istemli dilekçeyi TBMM Başkanlığına sundu.

12 Eylül 2006 Salı

AK Parti, Avrupa Birliğine katılım sürecinde açıklanan 9. Uyum Paketi kapsamındaki
9 kanun tasarısını görüşmek üzere, TBMM'nin 19 Eylül Salı günü saat 15.00'de
olağanüstü toplanması istemli dilekçeyi TBMM Başkanlığına sundu.

TBMM'nin olağanüstü toplanması halinde 9 tasarı ve teklif gündeme alınacak.
AK Parti Grubu, Grup Başkanvekilleri Faruk Çelik, İrfan Gündüz, Salih
Kapusuz, Eyüp Fatsa ve Sadullah Ergin imzasıyla sundukları dilekçede, Anayasa'nın
93. ve TBMM İçtüzüğünün 7. maddesi gereğince Meclis'in 19 Eylül Salı günü saat
15.00'te olağanüstü toplanmasını istedi.

Başvuruda görüşülmesi istenen tasarı ve teklifler şöyle sıralandı:
''Özel eğitim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, Yabancılar tarafından
açılan özel öğretim kurumlarının eğitim-öğretim, denetim ve personel
çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Özel Öğretim Kurumları Kanun
Tasarısı, Bulgaristan'dan zorunlu göç eden yurttaşlar için Türkiye'de yapılan veya
yapılacak konutların proje, yapım, kontrol, tahsis ve dağıtımını öngören İskan
Kanunu ile İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı,
Teknik ve mesleki eğitim-öğretim seviyesini yükseltmek için gerekli ulusal
yeterlilik sistemi kurmak ve işletmek üzere idari ve mali özerkliğe sahip Mesleki
Yeterlilik Kurumunun kurulmasını öngören Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
Tasarısı, Daha önce tescil edilen, üretim izni verilen ve ticari sebze çeşit kayıt
listesine alınan çeşitlerin bu kanun kapsamında kayıt altına alınmasını öngören
Tohumculuk Kanunu Tasarısı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bir kez
daha görüşülmek üzere iade ettiği, idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri incelemek
ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulmasını
öngören Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı, Yurtiçi ve yurtdışındaki vakıf
taşınır ve taşınmaz eski eserlerin tescili, muhafazası, onarımı, yaşatılması, vakıf
varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesini öngören Vakıflar
Kanunu Tasarısı, Sayıştay'ın tüm kamu fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini denetlemek
için yasal yetkiye sahip olmasını, hazırladığı raporları zamanında Meclis'e ve
kamuoyuna sunabilmesini, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını
öngören Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,
(Gözden geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı.''
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.