TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU..


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı'nın 18 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

16 Mart 2006 Perşembe

Kabul edilen maddelere göre, yüksek öğrenim görmüş 25 yaşından
büyük kız çocukları, kendisine bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık
sigortasından yararlanamayacak.
Tasarıyla, çalışanlar, köy mahalle muhtarları, kendi hesabına
bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlar sigortalı sayılacak.
Ayrıca; polislerin, akademide geçen süreleri sigortalılık süresine
eklenecek.
Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan
tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklar
hakkında, kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak. Çırak, işletmelerde
beceri eğitimi gören öğrenciler ile üniversite sırasında zorunlu staj
yapan öğrenciler de kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulacak.
Harp malulleri ile Terörle Mücadele Kanunu veya asayiş ve
güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü
aylığı bağlananlardan bu kanuna tabi çalışanlar hakkında, aylıkları
kesilmeden kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak.

-SİGORTALI SAYILMAYANLAR-

Tasarı, sigorta zorunluluğu olmayanları şöyle belirliyor:
-İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
-Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye
kadar akrabalar arasında yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde
çalışanlar,
-Ev hizmetlerinde süreksiz çalışanlarla ev hizmetlerinde iş akdi
ile sürekli çalışmasına rağmen aylık kazançları prime esas günlük
kazanç alt sınırının 30 katından az olanlar,
-Er ve erbaşlar, yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir
ülkede kurulu herhangi bir kuruluştan gönderilen ve yabancı ülkede
sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurtdışında ikamet eden ve o
ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar,
-Meslek ve sanat okulları ile yüksekokullarda yapım ve üretim
işlerinde çalışan öğrenciler, sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe
alıştırılmakta olan hasta veya maluller,
-18 yaşını doldurmamış olanlar,
-Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman
işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette bulunan
ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin
masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, kanunda
tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az
olduğunu belgeleyenler,
-Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği
işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar,
-Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden
muaf olup esnaf ve sanatkar siciliyle birlikte, kanunla kurulu meslek
kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlardan,
-Aylık kazançlarından bu faaliyetine ilişkin masraflar
düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas günlük kazanç alt sınırının
30 katından az olduğunu belgeleyenler,
Sigortalıların tescili ve diğer işlemlerinde sigorta sicil
numarası olarak TC kimlik numarası kullanılacak.

-BABALARA EMZİRME YARDIMI-

Sigorta kapsamındakilere iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve
analık hallerinde şu yardımlar sağlanacak:
-İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde; sigortalıya geçici iş
göremezlik süresince günlük ödenek verilecek. Sürekli iş göremezlik
geliri bağlanacak. Bu nedenlerle ölen hak sahiplerine gelir
bağlanacak, cenaze yardımı ödenecek. Gelir alan eş ve çocuklara
evlenme yardımı verilecek.
-Hastalık, analık hallerinde geçici iş göremezlik süresince
günlük ödenek verilecek. Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için
120 gün olan kısa vadeli sigorta primi bildirilme şartı, 90 güne
çekiliyor.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması
nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki
6 ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli asgari ücretin üçte
biri tutarında emzirme yardımı verilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, 50 YTL olan
emzirme yardımının bin 62 YTL'ye çıkarıldığını bildirdi. Gelir
bağlanmış olan eş ve çocuklara evlenme ödeneğinin 12 aylık maaş
üzerinden verileceğini belirten Başesgioğlu, iş kazası ve meslek
hastalığı sonucu ölen sigortalı için bin 593 YTL cenaze ödeneği
verileceğini kaydetti.

-KÖY KORUCULARININ DURUMU-

CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer CHP'li
üyeler, köy korucularının da sigorta kapsamına alınması amacıyla
önerge verdi. Kılıçdaroğlu, köy korucularının her ay düzenli aylık
aldıklarını, ancak sosyal güvelik kurumlarına prim ödemediklerini
söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Devletin bu kişilere ceza yazması gerekir.
Bu duruma göz yummak yerine, aylık alan bu kişilerden prim kesilmesi
ve bunun karşılığında sigortalı olması sağlanmalı'' dedi.
Bakan Başesgioğlu, ''bu konudaki düzenlemenin daha sonra ele
alınmasını' istedi. Ancak maddede düzenleme yapılması gerektiğinin
belirtilmesi üzerine Başesgioğlu, önergeye katılmayacağını söyledi.
Önerge, reddedildi.

-''TRT'DEKİ İSTİSNA AKİTLİLER...''-

Kılıçdaroğlu'nun, TRT'de istisna akitli personel çalıştırıldığını
ve bunların sigortalı olmadığını söylemesi üzerine Başesgioğlu,
kurumun bu uygulamaya son verdiğini, geçmiş yıllarda yapılan
denetimlerle ilgili cezai kovuşturma yapıldığını söyledi.
Tasarının görüşülmesine haftaya devam edilecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.