TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

5. BM KONFERANSI, ANTALYA'DA YAPILACAK...


TBMM Dışişleri Komisyonu, Antalya'da yapılacak olan 5. Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı ile ilgili düzenlemeler hakkında BM ve Türkiye arasındaki anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısını kabul etti.

09 Kasım 2005 Çarşamba

Dışişleri Komisyonu, ''Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılan Adil İlkeler ve Kurallar Bütününün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme Konusundaki 5. BM Konferansı ile İlgili Düzenlemeler Hakkında BM ve Türk Hükümeti Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı''nı görüşmek üzere, Komisyon Başkanvekili Eyyüp Sanay başkanlığında toplandı. Komisyon, daha sonra tasarıyı kabul etti.

Tasarının gerekçesinde, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) koordinatörlüğünde her 5 yılda, ''Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Adil Prensipler ve Kurallar Seti''nin bütün yönleriyle gözden geçirilmesi amacıyla, BM üyelerinin katılımına açık bir konferans düzenlendiği belirtildi.

Konferansın, BM platformunda rekabet hukuku ve politikası alanında en önemli faaliyet olduğu belirtilen gerekçede, ilk 4 konferansın Cenevre'de yapıldığı, UNCTAD nezdinde yürütülen temaslar sonucunda da 5'incisinin 14-18 Kasım günlerinde Antalya'da düzenlenmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Gerekçede şu görüşlere yer verildi:

''5. Konferansın ilk defa Cenevre dışında Türkiye'de yapılabileceği konusunda UNCTAD'ın gösterdiği yaklaşım, ülkemiz için anlamlıdır. Bu yaklaşım, bir yandan ülkemizin rekabet hukuku alanındaki kaydettiği mesafeyi ve diğer ülkelere örnek olma konumuna geldiğini teyit ederken, diğer yandan ülkemize duyulan güveni ortaya koymaktadır.''

Gerekçede, organizasyonun, Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağı ve Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik hedefine de uygun bir faaliyet olduğu kaydedildi.

Anlaşmayla, konferansın Türkiye'de yapılmasına ilişkin olarak BM ile Türkiye'nin yetki ve sorumlulukları belirleniyor.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.