TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

DÖVİZLE ASKERLİĞE YENİ DÜZENLEME...


Dövizle askerlikte temel eğitimi 21 güne düşüren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

01 Temmuz 2005 Cuma

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bugüne kadar dövizle askerlik imkanından toplam 249 bin 781 kişinin yararlandığını ve 1 milyar 76 milyon 935 bin avro gelir elde edildiğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, dövizle askerlik uygulamasına ilişkin esasları yeniden düzenleyerek yükümlülere kolaylıklar getiren yasa tasarısını kabul etti. Buna göre, oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek toplam en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 5 bin 112 avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını ödemeleri ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları halinde, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, öngörülen dövizi defaten ödeyebilecekleri gibi, dörtte birini başvuru sırasında, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar en çok 3 eşit taksitte de ödeyebilecek.

HAK KAYBI KOŞULLARI
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuruları kabul edilen yükümlülerden; gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar, dövizleri belirtilen sürede ödemeyenler, belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanlar, ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı ülkelerde resmi görevle bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince her yılın yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin dönüş yapanlar veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybedenler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulacaklar.

Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini veya yönetmelikte belirtilen süre içinde temel askerlik eğitimlerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar; 7 bin 668 avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yapmış olmaları kaydıyla askerlik hizmetlerini yapmış sayılacaklar.

Belirtilen döviz miktarlarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdukları halde yükümlülüklerini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden ödedikleri dövizi geri alanlar; 2 yıl içinde yeniden vatandaşlığa alınmak üzere başvurmaları, yeniden vatandaşlığa alındıkları tarihi takip eden 1 yıl içinde başvurmaları kaydıyla 21 gün süreli dövizle askerlik hakkından yararlanacaklar.

ÖDEMEYİ TAMAMLAMADAN YURDA DÖNENLER
38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurup temel askerlik eğitimini yapan, ancak ödemelerini tamamlamayanlardan yurda kesin dönüş yapanlar, yasanın yürürlüğe girmesini izleyen 6 ay içinde ödemelerini tamamlarlarsa dövizle askerlik hizmetini yapmış sayılacaklar.

GÖRÜŞMELER
Milli Savunma Bakanı Gönül, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, bugüne kadar dövizle askerlik uygulamasından toplam 249 bin 781 kişinin yararlandığını bildirdi. Dövizle askerlik uygulamasından toplam 1 milyar 76 milyon 935 bin 335 avro gelir elde edildiğini belirten Gönül, bunun tamamının da TSK'nın modernleşmesi için kullanıldığını ifade etti. Gönül, bütçe tekniğinin değişmesi dolayısıyla artık bu gelirlerin Hazine'ye gelir olarak kaydedileceğini daha sonra da TSK'ya aktarılarak modernleşmesi için kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Gönül, yılda ortalama 50 kadar muazalı durum ortaya çıktığını ve bunların da mahkemeye intikal ettirildiğini ifade ederken, mahkemeye yansıyanlarla yansımayanlar arasında sonuç bakımından hiçbir farklılık olamayacağını belirtti.

MAYINLIK ALANLARIN TEMİZLENMES
Milli Savunma Bakanı Gönül, Güneydoğu'daki mayınlı arazilerin temizlenmesinin maliyetinin yüzlerce milyon dolara ulaşacağını ve bakanlığın bütçesinden bu kadar yüksek rakamı ayırma imkanı olmadığını anlattı. Bu nedenle konunun Maliye Bakanlığı'na iletildiğini ve kendilerine de mayın haritalarının sunulduğunu belirten Gönül, ihale aşamasına gelindiğini ifade etti. Gönül, mayından temizlenecek alanın bir kısmının sınır güvenliği için tahsis edileceğini, geriye kalan bölümünün de değerlendirilmek üzere Hazine'ye devredileceğini bildirdi.

''AVUSTURALYA'DAKİ VATANDAŞLAR İSTEDİ''
Bakan Gönül, temel eğitimin neden 21 gün olarak belirlendiğine ilişkin olarak da yurt dışındaki vatandaşların izin ayarlamalarını daha rahat yapabilmeleri açısından bu düzenlemeye gittiklerini söyledi. Gönül, özellikle Avustralya'da yaşayan vatandaşlardan bu talebin geldiğini, onların yaklaşık bir haftalarının da yolda geçtiğini dikkate alarak bu düzenlemeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gönül, Milli Güvenlik Belgesi'nin neden son MGK toplantısında görüşülmediği yolundaki soruyu yanıtlarken de MGK gündeminin TSK tarafından hazırlandığını, ancak Cumhurbaşkanının danışmalar yaparak bu gündemde görüşülecek konuları belirlediğini söyledi. Gönül, ''Eğer Milli Güvenlik Belgesi görüşülmediyse cumhurbaşkanının bu danışmaları sonucunda belirlediği bir konudur'' dedi.

Gönül, TSK'nın Türkiye'nin milli hassasiyetleri ile ilgili olarak ''beyaz kitap'' hazırladığını, kitabın yakında tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Gönül, CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun, Pendik'te Askeri tersanenin hemen yanında üstelik uzun süre kaçak olarak ro-ro yapımına nasıl izin verildiğini, bu konuda herhangi bir müdahaleleri olup olmadığı sorusuna ''limanın bizimle hiçbir ilgisi yok. İmar iznini biz vermiyoruz'' dedi.

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.