TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI SAYIN BÜLENT ARINÇ'IN İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN ABDULKADİR AKSU VE BERABERİNDEKİ 87. DÖNEM MEZUNU KAYMAKAMLARI KABULLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA


26 Mart 2003 Çarşamba

Sayın Bakan, Çok değerli kaymakamlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birkaç gün önce 87. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarıyla bitirerek, kur'alarını çeken genç kaymakamlarımız olarak toplantıda hazır bulunmuştum.

Orada duyduğum sevinci, biraz da geçmiş yıllara dönerek kendi hayatımdan da örnekler vermek suretiyle takdim etmiştim. Bugün de TBMM'ni ziyarete geldiniz. Meclisimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum, yeni görevlerinizde tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.

O gün de Sayın Bakanımızın, mesleğin her kademesinde başarıyla bulunmuş ve şimdi de İçişleri Bakanlığı yapan değerli şahsiyet olarak bu mesleğin başından sonuna sizlere çok değerli nasihatlarıyla konuşmalarını izlemiştim. Bugün de belki sadece takdim olarak Meclise geldiniz. Sizleri egemenlik hakkının sahibi olan, Türk Milletinin iradesinin temsil edildiği yer olan TBMM'de karşılamaktan, ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duymaktayım.

Değerli arkadaşlar, erkeği ile bayanı ile pırıl pırıl gençler olarak, Türkiye'mizde önemli görevler yapacaksınız. Çektiğiniz kur'a yerlerini biliyorum, hepsi memleketimizin en güzel yerleridir. Bu memleketin her yeri, her toprağı azizdir, güzeldir, mukaddestir. Bir uçtan bir uca, Anadolu'muzun güzel beldelerinde hizmet yapacaksınız, halkımızla bir arada olacaksınız. Bundan daha güzel bir görev, bunun kadar anlamlı bir hizmet herhalde düşünülemez.

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiniz. Bendenize geldiniz. Daha sonra Sayın Başbakanımızı da ziyaret edeceksiniz. Hepimizin müşterek arzusu odur ki, görevimizi ifa ederken, öncelikle hepimizin temel kaynağı, referansı olan Anayasamıza bağlılık yemini yapmış birer insan olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerine sıkı sıkıya bağlı olmamız gerekir. Bu nitelikler, Anayasanın 2. , 3. ve 4. Maddelerinde sayılmıştır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri, başlıca demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Bunları sadece kelimeler olarak değil, içini doldurarak, gerçek anlamını vererek ve artık 2000'li yıllarda olması gerektiği gibi bireysel hak ve özgürlükleri giderek genişleten, insanı temel alan bir dünya görüşü içinde tanımlamak ve buna bağlı olmak zorundayız. Laiklik, vazgeçilmez bir temel öğedir. Demokratik olmak, sosyal devlet olmak, gerçek bir hukuk devleti olmak hepimizin temel, ortak inancı ve duygusudur.

Anayasa bir temel kaynak olarak bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kapsadığı ve ona bağlı olmak mecburiyetini getirdiği gibi, Devletimizin en güzide temsilcisi olarak ilçelerde, vilayetlerde görev yapacak olan değerli idarecilerimizin de temel başvuru kaynağıdır. İkinci olarak biz bu milletin evladıyız. Şerefli bir maziden geliyoruz. Çok büyük bir tarihin çocuğuyuz. En büyük medeniyetleri, en büyük devletleri kurmuş, başını daima dik tutmuş, şan ve şereften başka yüzünü kızartacak hiçbir kötülüğü bulunmayan bir büyük ecdadın, bir şanlı tarihin, bir güzel geçmişin çocuklarıyız. Milletimize layık olmak mecburiyetimiz vardır. Milletimizin ortak değerleri hepimizin ortak değerleridir. Bu millet tarihini, inancını, kültürünü yaşamak isteyen, yaşatmak isteyen bir inanca sahiptir. Biz de bununla iftihar ediyoruz. İlim, ahlak, fazilet, merhamet, sanata saygı, bilim araştırıcılığı bütün bunlardan ne ararsanız, halkımızın kaynaklarında, karakterinde bulunmaktadır. Milletimize yabancı olan idareciler olarak değil, milletimizi seven, onu kucaklayan, onu yüceltmeyi hedef alan birer idareci olarak, onunla el ele ama onunla birlikte yükselen bir konumda olmalıyız.

Anadolu sizleri bekliyor. Milletimiz sizleri bekliyor. İnanınız sizleri çok sevecekler, sizleri örnek alacaklar ve örnek aldığı bu insanlarla önünün açıldığını görecek, yükseldiğini görecek, sorunlarının çözüldüğünü görecek, siz ne derseniz doğru kabul edecek. Umarım onları hiçbir zaman yanıltmayacaksınız. Onları yanıltmamak da bizim görevimizdir. Dolayısıyla bu milletin birer evladı olarak, anneleriniz, babalarınız, sizleri yetiştiren öğretmenleriniz, İçişleri Bakanlığı'ndaki kursunuz sırasında size hem Türkiye içinde hem dışında en iyi birikimleri kazandıran amirleriniz sizden bunu bekliyor.

Türkiye'de ve dünyada yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem insan eksenli bir inançtır, bir dünya görüşüdür. Demokrasi, cumhuriyet bunun içindedir. Cumhuriyeti, demokrasiyi bir arada birbirini taçlandıran bir konumda kabul etmeliyiz. Cumhursuz bir demokrasi mümkün değildir. Cumhur da milletin kendisidir. O zaman milletimizin elbette el ele yücelmesi için onunla birlikte, her zaman onunla kucaklaşan bir yönetim anlayışı içinde olmalıyız.

Elbette devlet dediğiniz zaman asık suratlı, çatık kaşlı insanlar hatıra gelmemeli. Eskiden Türkiye'de "Devlet kimdir, nedir" diye sorulduğunda belki jandarmayı, belki polisi gösteriyorlardı. Belki de halka tepeden bakan bir takım idareciler kötü örnek olarak gösteriliyordu. Halbuki devlet, vatandaşına hizmet sunan bir organizasyondur. Halkın mutluluğu için rahat, huzurlu bir hayat içinde yaşaması için kurulmuş bir düzendir. Hepimiz onun hizmetkarlarıyız. Hepimiz toplumun sadece refahı, hürriyeti ve huzuru için çalışan birer kişileriz, organlarız. Kaymakamlığa baktığı zaman halkımız, rahatlıkla kapıyı çalabilmeli, sizlerle biraraya gelip derdini size söyleyebilmeli. Siz de ondan farklı, ayrı bir dünyanın insanı olduğunuzu değil, aynı topraktan, aynı hamurdan yetişmiş, onların evlatları, ağabeyleri olduğunuzu göstermelisiniz.

İnanıyorum ki, 2003 yılı ve bundan sonraki yıllarda, yeni gençler, yeni nesiller sizler gibi örnek ve önder idareciler olacaktır. Ben herbirinizi kucaklıyorum, sevgiyle sizlere başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun. Her zaman hepinizin hayırlı haberlerinizi almak istiyorum. Sayın Bakana, siz değerli kaymakam kardeşlerime candan sevgiler sunuyorum.


Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.