TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

GENEL KURUL KARARIYLA SENDİKA GELİRLERİNİN YÜZDE 25'İ İLE EĞİTİM TESİSİ KURULABİLECEK


Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşüldü.

16 Mart 2005 Çarşamba

Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin yüzde 25'ini aşmamak üzere genel kurul kararıyla eğitim tesisi kurabilecek, afet anında yurtdışına da yardımda bulunabilecekler.

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşüldü.

Komisyon Başkanı Tayyar Altıkulaç, sendika ve konfederasyonların gelirlerinin yüzde 10'u ile afet bölgelerine eğitim, konut ve sosyal amaçlı yatırım ve yardımların yapıldığını, yeni tasarıyla bu oranın üst sınırının yüzde 25'e çıkarılmak istendiğini; bu yardımların zorunlu değil, isteğe bağlı olduğunu bildirdi.

CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, bu tür kanun tasarıları hazırlanmadan önce ilgili tarafların da görüşünün alınması gerektiğini, bazı sendikaların, böyle bir değişiklikten haberdar olmadıklarını öğrendiğini söyledi.

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, işçi ve işveren sendikalarının görüşlerinin alınması koşuluyla kabul edildi.

2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 33'üncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesini öngören tasarıya göre, sendikalar tarafından eğitim tesisi kurulması sadece afetlerden sonra değil, istenilmesi halinde sürekli yapılabilecek.

Genel kurul kararı alındıktan sonra yardım yapılması öngörülürken, sendika gelirlerinin yüzde 25'i ile eğitim tesisi kurulabilecek; bu tesisler Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.

Sendikalar, yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerden sonra yurtiçi ve yurtdışında konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapabilecek veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.

Komisyonda ayrıca, ''Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'' kabul edildi.

Komisyon gündeminde yer alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler ise ertelendi.

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.