TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

KEFEK KADIN İSTİHDAMI ALT KOMİSYONU


TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 16:53

Atabek, kadın istihdamının arttırılması, kadın girişimciliğinin, kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi kapsamında mevcut sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi konusunda sağlıklı ilerleyebilmek için bilgilendirme toplantılarına devam ettiklerini söyledi.

Kadın-erkek fırsat eşitliliği konusunun gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerin ortak bir sorunu olarak kabul edildiğine dikkati çeken Atabek, konunun uluslararası kuruluşların da temel faaliyet alanını oluşturduğunu, bu kuruluşlarca yapılan çalışmaların küresel ve ulusal düzeyde önemli bir rehber vazifesi gördüğünü belirtti.

Atabek, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) iş ve meslek alanında ayrımcılık başta olmak üzere birçok konu hakkındaki sözleşmesi ile çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

ILO kıdemli program görevlisi Ebru Özberk Anlı ise komisyonda yaptığı sunumda, Türkiye'de ağırlıklı olarak kadın istihdamı, çocuk işçiliğinin önlenmesi, mültecilerinin iş olanaklarına ulaşması konularında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ILO'nun çalışma hayatıyla ilgili 190 sözleşmesi olduğunu aktaran Anlı, kadın-erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliliği alanındaki çalışmalarını bazı standartlar çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye'de kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu söyleyen Anlı, "Kadınlar iş gücünde 19, erkekler ise 39 yıl kalıyor. Arada 20 yıllık bir açık var. Zamana bağlı ciddi bir istihdam kaybı var. Özellikle Türkiye'de kadınlar düzensiz, kayıt dışı, geçici, düşük ücretli işlerde çalışıyorlar. Biz 2019'da başladık, 2020'de tamamlandı. TÜİK ile iş birliği içerisinde cinsiyete dayalı ücret açığının hesaplanması konusunda bir çalışma gerçekleştirdik. Türkiye'de cinsiyete dayalı ücret açığının yüzde 15,6 olduğunu bulduk. Bu çok ciddi bir ücret açığı." dedi.

Türkiye'de annelik ücret farkının hesaplanması konusunda da çalışma yaptıklarını aktaran Anlı, "Aynı konumda, aynı eğitimi almış, aynı koşullara sahip anne olmadan önce kadınların aldığı ücretlerle anne olduktan sonra aldıkları ücretin ciddi anlamda düştüğünü yüzde 19'luk bir fark olduğunu yine TÜİK'le yaptığımız hesaplamalarda ortaya koyduk." bilgisini verdi.

Özel sektörde kamuya göre ücret açığının daha fazla olduğunu belirten Anlı, hesaplamalarda Türkiye'deki tüm çalışanların dikkate alındığına dikkati çekti.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.