TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

KEFEK KADINLARIN İŞ VE AİLE YAŞAMLARININ UYUMLAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU TOPLANDI


TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplandı.

24 Kasım 2021 Çarşamba

Uygur, vefat eden komisyon üyesi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Çelik, kadınların iş gücüne dahil olmama nedenleri arasında "ev işleriyle meşgul olma"nın ilk sırayı aldığını söyledi.

Kadınların daha iyi işlerle iş gücüne daha yüksek oranda katılmasının hanehalkı gelirlerini artırarak tasarruflara doğrudan katkı verme, sürdürülebilir kalkınma, refahın adil bir şekilde paylaşımı ve yatırımlar için finansman olanaklarının geliştirilmesi açısından önem arz ettiğini dile getiren Çelik, kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması için bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere iş ve aile yaşamını uyumlaştıran uygulamaların dinamik bir biçimde hayata geçirileceğini kaydetti.

Çelik, kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamaların geliştirileceğini ifade ederek, "İşgücü piyasasında kadın istihdamını artıracak şekilde kadınların özellikle kodlama, yazılım gibi teknoloji üretimi alanlarında mesleki eğitim ve beceri gelişimi fırsatları güçlendirilecektir. Kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirecek şekilde kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecektir. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecektir." diye konuştu.

Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasını teşvik edici çalışmaların yürütüleceğini anlatan Çelik, kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacağını, kadınlara desteğe öncelik verileceğini ve kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmalarının sağlanacağını aktardı.

Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmaların oluşturulacağını, kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenleneceğini kaydeden Çelik, yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmaların yürütüleceğini bildirdi. Nebi Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik; eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak ve gerekli hukuki düzenlemeler yapılmak suretiyle kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacaktır. Kadının ekonomik yaşama etkin katılımının artırılması konusunda illerin farklı işgücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamaların etkin olarak devam etmesi sağlanacaktır. Kadınların özel sektörde yönetim ve karar organlarında daha yüksek oranda yer almalarını sağlayacak farkındalık artırıcı ve teşvik edici yöntemler uygulanacaktır. Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecektir."

Çelik, 11. Kalkınma Planı Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Raporu'na işaret ederek, "Eğitimle ve iyi uygulama örnekleriyle kadınların bakım hizmetlerinin birincil yükümlüsü olma oranının düşürülmesi ve ayrıca kamu hizmetleri aracılığıyla desteklenmeleri gerekmektedir. Kadınların, iş gücü piyasalarının aktif birer paydaşı olmaları için hayat döngülerine uygun (doğum, emzirme, çocuk bakımı ve benzeri) çalışma düzenlemelerinin getirilmesi, erkeklerin aile yaşamında daha aktif rol oynadığı iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması düzenlemelerinin yapılması önerilmektedir." bilgisini paylaştı.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.