TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU


TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, başkanlığında toplandı. Meclis Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.

13 Ekim 2021 Çarşamba

Akar, bugünün Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 98. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök "Ankara'nın başken oluşunun 98. yıl dönümü" dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı. Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. Sağlık çalışanlarının sorunlarına değinen Dervişoğlu, her saat başı bir doktorun şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Dervişoğlu, "Sağlık çalışanlarının yüzde 72,6'sı meslek hayatında en az bir kere şiddete maruz kalıyor. Bu rakamların yüksekliğine rağmen sorun vakayı adiyeden sayılıyor. Bu durum hekimlerin özgür karar vermesini engelliyor." diye konuştu.

Dervişoğu, AK Parti hükümetleri döneminde birçok şirketin satıldığını şimdi de baraj ve elektrik santrallerine göz dikildiğini öne sürdü. BOTAŞ ve Türkiye Petrollerinin de özeleştirilmesi için adımlar atıldığını savunan Dervişoğlu, "Bu şirketler yabancı sermayeye satılmak isteniyor. Hükümetin bitmek bilmeyen rant sevdası uğruna sadece bizlerin değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın da geleceğine ipotek konulmaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, mesleki eğitim okullarının sorunlarına değinerek "Mesleki eğitimin teşvik edilmesi gerekir. Bu okulların özendirilmesine yönelik milli seferberlik başlatılmalıdır. İlgili bakanlıklar, odalar sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bu konu milli bir politika haline getirilmelidir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde bazı sorunlar yaşandığını, cezası biten bazı hükümlülerin tahliye edilmediğini öne sürdü. Beştaş, Adalet Bakanlığının "bu insanlık suçunu" durdurması gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 15. maddesinin geri çekilmesini istedi. Teklifin 15. maddesindeki düzenlemenin Türkiye basınının yüzde 91'ini oluşturan yerel basınla ilgili bir düzenleme olduğunu belirten Özkoç, "Düzenleme, yerel basının 72 milyonluk bir gelirden yoksun olmasını sağlıyor. Düzenleme ile resmi ilanlar, internet sitelerinde yayınlanarak bu ilanların yerel gazetelerde yayınlanması engelleniyor. Yerel basın zor şartlar altında çalışıyor. Onların bu gelirini kesmek onların tamamen kapanmasına neden olacaktır. Bu maddenin geri çekilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

Özkan, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bütün dünyanın ekonomik olarak küçülürken Türkiye'nin büyüdüğünü söyledi.

Yerli aşı çalışmalarına değinen Özkan, Faz 3 çalışmalarının 30 merkezde tamamlandığını ve TURKOVAC aşısının Sinovac'tan daha etkili olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Özkan, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin uzlaşı içerisinde çıkmasını temenni ettiklerini söyledi.

Meclis Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "katı atık işçilerinin sorunları" hakkındaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisine ilişkin söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "sıfır atık", "çevrenin korunması" gibi söylemlerde bulunan iktidarın, katı atık işçilerini mağdur ettiğini öne sürdü.

Pekgözegü, gözaltına alınan kağıt işçilerinin serbest bırakılmasını, el konulan malzemelerinin geri verilmesini ve çalışanların iş güvenliğine kavuşturulmasını istedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de katı atık geri dönüşümünde çalışanların ekmeğinin elinden alınmak istendiğini savunarak, "Türkiye'de 2019 verilerine göre, kağıt atıkların yüzde 43'ü, plastik atıkların yüzde 27'si, cam atıkların yüzde 12'si, tekstil atıklarının yüzde 8'inin geri dönüşümü sağlanmıştır. Bu geri dönüşümde, bugün ekmeği elinden alınmak istenen kağıt toplayıcılarımızın veya 'çekçekçi' diye tabir edilen vatandaşlarımızın katma değeri çok büyüktür." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kürsüye, katı atıkların bulunduğu bir çöp poşetiyle gelerek, bunları milletvekillerine gösterdi.

Gözaltına alınan kağıt toplayıcılarının ekmek parası için atık topladığını söyleyen Tanal, yoksulluk arttığı için çöp toplayanların sayısının da arttığını iddia etti. Tanal, "30 milyon doları karşılıksız Somali'ye göndereceğimize ülkemizdeki fakir fukaraya verelim." ifadelerini kullandı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesinin çevre, insan sağlığı ve ekonomiyi yakından ilgilendirdiğine işaret etti.

Türkiye'nin, katı atık yönetimi konusunda özenli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Aydın, Türkiye'de son 10 yılda, katı atık bertarafında ciddi gelişme sağladığını belirtti.

Aydın, sosyal güvenlik mevzuatında, katı atık geri dönüşümünde çalışanların durumlarının belirlendiğini, SGK'nin, sektörel denetim programlarına, hurda ve katı atık sektöründe çalışanların da dahil olduğunu söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Katı atık toplayıcılarının İş Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki haklarından faydalanabilmeleri her şeyden önce kayıt altına alınmalarına bağlıdır. Katı atık toplayıcılarının bir iş yerine bağlı ve ücret karşılığında sigortalı olarak çalışmaları halinde ücret, çalışma süresi, yıllık izin gibi İş Kanunu'nda yer alan haklar bakımından diğer işçilerden herhangi bir farkları da bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yürütülen mevzuat ve teknik çalışmaların yanı sıra büyük oranda toplumumuzda bu alanda gerçekleştireceğimiz kültür değişime bağlı olduğunun da farkındayız."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önergesi kabul edilmedi.

CHP'nin "taşımalı eğitim" ve İYİ Parti'nin "üniversite mezunlarının işsizlik sorunlarına" ilişkin grup önerileri de ayrı ayrı görüşüldü. Yapılan oylamalarla, iki öneri de reddedildi.

Bu arada partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İscehisar'daki servis kazasında yaşamını yitiren öğrencilerden söz ederken gözyaşlarını tutamadı.

Genel Kurulda daha sonra, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermelerine" ilişkin madde düzenlemeden çıkarıldı.

Teklife yeni madde ihdası yapıldı. Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak için vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.

Kabul edilen diğer bir önergeyle, 3 bin 600 liradan fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilmesine imkan tanınıyor. Bu konudaki usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyor.

Öte yandan başka bir önergeyle yıllık gelir vergisi beyannamesinin mart ayında verilmesine devam edilmesi sağlanıyor.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, gelir vergisinden istisna tutulacak.

"Küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun "muhtasar beyanname" ve "vergi tevkifatının yatırılması" başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel olmayacak.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katma kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili olacak.

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Düzenlemeyle cari vergilendirme döneminin ilk dokuz ayı, üçer aylık dönemler itibarıyla geçici vergi dönemleri olarak belirlenecek. Buna göre, cari vergilendirme dönemi içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden yararlanma koşulu olan "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması" koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak.

Söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim tutar sınırının yüzde 1'inden az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm, madde metninden çıkarılıyor. Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle sınırlandırılacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar açısından yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak.

Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurtdışı temsilciliklerine gönderilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet türü ile düzeltmeye konu tutarı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına izin vermeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve belge kullanması, dijital olarak veri depolama olanaklarının çeşitlenmiş olması, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılmak suretiyle yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin "uzaktan incelemeyi" mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisi tarafından belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde söz konusu defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanması tasdik hükmünde sayılacak; berat alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacak.

Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgeler de dahil ediliyor.

Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun gerekli süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilecek ve bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

***HABERİN DEVAMINA İLGİLİ DOKÜMANLAR KISMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ***
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.