TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

AKDENİZ İÇİN BİRLİK PARLAMENTER ASAMBLESİ (AİB-PA) BAŞKANLIK DİVANI TELEKONFERANS TOPLANTISI


Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİB-PA) Başkanlık Divanı toplantısı, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli başkanlığında AİB-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın katılımıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u temsilen AİB-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın bir konuşma yaptığı toplantıya İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Maria Edera Spodoni ile İtalyan Senatör Michela Montevecchi ve Mısır Temsilciler Meclisi Milletvekili Muhamed Al Orabi katıldı.

AİB-PA Türk Grubu Başkanı Ayrım, tüm Dünyanın salgın nedeniyle önemli bir sınamadan geçtiği ve bölgesel iş birliğine duyulan ihtiyacın daha da görünür hale geldiği bir zamanda başkanlık divanı toplantısını video-konferans marifetiyle gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ayrım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok alanda olduğu gibi, Kovid-19 salgınının yansımaları, AiB-PA Dönem Başkanlığımız süresince düzenlemeyi öngördüğümüz faaliyetleri de olumsuz etkilemiştir. 2019 yılı Şubat ayında AiB-PA Dönem Başkanlığını, Asamblenin etkinliğini ve görünürlüğünü artıracak, bölgesel örgütlerle ilişkilerini daha da güçlendirecek bir dönem olması arzusuyla devralmıştık. Ancak, 17 Ekim 2019 ve 11 Ocak 2020 tarihlerinde planladığımız Başkanlık Divanı toplantılarını katılım olmamasından dolayı gerçekleştiremedik. Yine 7-8 Mart 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlemeyi öngördüğümüz Zirve ve Genel Kurul toplantılarını da salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Dönem Başkanlığımız takviminde yer alan Başkanlık Divanı ve Genişletilmiş Başkanlık Divanı Toplantıları ile Zirve ve Genel Kurul hazırlıkları için ilgili kurumlarımızla beraber yoğun mesai harcadık ve mali yükümlülük altına girdik. Buna karşın, bizden kaynaklanmayan sebeplerle etkinliklerin ard arda iptal edilmesinin sonucu olarak istediğimiz hedeflere ne yazık ki ulaşamadık.

Bu geçici olumsuzluklara rağmen, dayanışma ve iş birliği yoluyla, salgının üstesinden gelebileceğimize ve AİB-PA olarak bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum."

Şamil Ayrım, AİB-PA'nın kurulduğu günden bu yana Avrupa-Akdeniz bölgesinde iş birliğinin parlamenter boyutunun güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu, bu nedenle, AİB-PA'nın daimi bir sekretaryaya sahip olması fikrini ilk günden itibaren desteklediklerini söyledi.

Ayrım, "Roma'da kurulması kararlaştırılan Daimi Sekretaryanın faaliyete geçmesini ve İtalya tarafından geçici yöneticilerin görevlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." Dedi.

AİB-PA Türk Grubu Başkanı Ayrım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asamble'nin kurumsal ve idari yapısının güçlendirilmesi, yerel ihtiyaçlar temelinde özgün iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve geleceğe yönelik uzun vadeli stratejilerin oluşturulması amacıyla Sekretaryaya gerekli her türlü desteği vermeye hazırız. Bu vesileyle, 2012-2016'da döneminde üstlendiğimiz AİB-PA'nın Ekonomi Komitesi Başkanlığını önümüzdeki dönemde de yürütmeyi arzuladığımızı ve bu görevi tekrar üstlenmeye aday olduğumuzu sizlere duyurmak istiyorum. Ancak; salgın sonrası toparlanma çabaları başta olmak üzere yoksulluk, istihdam, üretim, sanayileşme gibi bölgemizin kemikleşmiş ekonomik sınamalarına karşı çözümler üretmek ve bunlarla mücadelede rasyonel, etkin ve uygulanabilir stratejiler geliştirmek amacıyla Ekonomi Komitesi bünyesinde çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Karadeniz Ekonomik İş birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye'nin dönem başkanlığımız esnasında AİB-PA'da gözlemci olmak için başvuruda bulunmuştu.

Bu sene Mart ayında Antalya'da Divan Toplantımızı yapabilseydik orada bu hususu görüşecektik. Lakin olmadı. Bu cihetle KEİPA'nın gözlemcilik talebinin görüşülerek kabul edilmesini AİB-PA'nın Karadeniz ülkeleri ile temasının artırılması bağlamında önemli görüyorum. Bugünkü toplantıyı düzenleyen Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın David Sassoli'ye bir kez daha teşekkür ederek, yeni dönemin Asamblemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

AP Başkanı Sassoli de, bu zorlu süreçte Asamblenin faaliyetlerine devam etmesine imkân veren bir yaklaşımla, 4 Mayıs 2020 tarihli mektubu ile AİB-PA dönem başkanlığının AP'ye devir işlemlerinde ortaya koyduğu anlayış ve gösterdiği kolaylık için TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a takdir ve teşekkürlerini iletti.

AİB-PA Başkanlık Divanı Telekonferans Toplantısında, 2012-2016 döneminde TBMM'nin üstlendiği AİB-PA Ekonomi Komitesi Başkanlığını önümüzdeki dönemde de TBMM'nin yürütmesi Başkanlık Divanı üyelerinin tamamının desteği ile kabul edildi.

2020-2024 dönemi için Başkanlık Divanında Avrupa Parlamentosu ile beraber İspanya ve Fas'ın yer alması onaylandı. Divanda olması gereken bir Akdeniz kanadı üyeliği için AİB-PA'nın güney kanadı ülkelerinden Tunus, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Filistin, İsrail, Suriye ve Moritanya'ya Avrupa Parlamentosu tarafından niyet bildirmeleri talebinde bulunulacak. 2020-2024 döneminde Komisyon başkanlıklarına ise AP ile beraber Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları Komitesi başkanlığına Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesi başkanlığına Türkiye, Yaşam Seviyesinin Yükseltilmesi, Sivil Toplumlararası Değişim ve Kültür Komitesi başkanlığına Fas, Enerji ve Su Komitesi başkanlığına Portekiz, Kadın Hakları Komitesi başkanlığına İtalya seçildi.

Roma'da kurulmakta olan AİB-PA Uluslararası Sekretaryasının içtüzüğü, organizasyon şeması, mali yönetmeliği ve yıllık raporu da toplantıda görüşülerek Başkanlık Divanı üyeleri tarafından kabul edildi.

AİB-PA Uluslararası Sekretaryasının resmi açılışının 1 Kasım 2020 tarihinde Roma'da gerçekleştirileceği de İtalya Temsilciler Meclisi Başkanvekili tarafından ilan edildi. Ayrıca, Türkiye'nin Dönem Başkanlığında Asambleye gözlemci olma talebini ileten Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) başvurusu, AP'nin başkanlığında düzenlenecek olan AİB-PA Genel Kurulunda oylanacak.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.