TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANDI


Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

10 Nisan 2020 Cuma

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

İşler, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, teklif ile öngörülen düzenlemeler hakkında bilgi vererek, teklifin hayırlı olmasını diledi.

Teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın değerlendirmesinin ardından milletvekilleri, teklifin geneli üzerinde söz alacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde, teklif sahibi olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğretim alanının, sürekli gelişen, yükseköğretim çağına gelen genç nüfus ve yabancı öğrenci sayısındaki artış sebebiyle canlı ve genişlemeye uygun bir alan olduğunu belirten Atalay, bu yıl itibarıyla yükseköğretim kurumu sayısının 129'u devlet, 78'i vakıf olmak üzere toplam 207, öğrenci sayısının ise yaklaşık 8 milyonu bulduğunu bildirdi. Orhan Atalay, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 178 bin yabancı öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Atalay, yükseköğretim kurumunun nitelikli bilgi ve insan gücü hedefi çerçevesinde, belirlenen ağ teknolojileri, akıllı ve yenilikçi malzemeler, güç elektroniği, motor teknolojileri, görüntü işleme dahil uzaktan algılama, aşı, ilaç araştırmaları gibi Türkiye'nin stratejik olarak ihtiyaç duyduğu 100 alanda, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" ile bugün sayısı 4 bin 600'ü aşan öğrencinin, doktora eğitimine başlatıldığını anlattı.

Türkiye'nin öncelikli hedefleri ve alanları kapsamında, nitelikli bilgi üretimi sürecini teşvik etmek için 10 araştırma üniversitesi ve 15 bölgesel kalkınma odaklı üniversitenin belirlendiğini söyleyen Ak Parti'li Atalay, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim alanındaki bu olumlu gelişmelerin devamlılığının sağlanması doğrultusunda kanun teklifimiz ile yükseköğretimde niteliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla lisans programından mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora programlarının tamamlanmasını hedefleyen bir akademik meslek olan araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için 35 yaşını doldurmuş olmamak şartı getirilmektedir. YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı da getirilmektedir. Teklifimizle araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerine başlamaları ve bu süreçte mağdur olmalarını engellemek amacıyla kadrolarıyla ilişiklerinin en fazla altı ay daha devam etmesi öngörülmektedir. Vakıf yükseköğretim kurullarında çalışan öğretim elemanlarının özlük haklarının, devlet yükseköğretim kurullarında çalışan emsalleriyle eşitlenmesine yönelik bir düzenleme de yer almaktadır. Yükseköğretim kurumlarımızdaki karar alma, akademik atama ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması ve niteliğin artırılması, proje tabanlı uluslararası iş birliklerinin kolaylaştırılması, nitelikli araştırmacı kümelenmesini temin edecek ortak uygulama ve araştırma merkezleri kurulması, Ar-Ge kapsamındaki projelerde doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi hedeflerine ulaşılması amacıyla doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete esas gösterge rakamının 40 binden 60 bine yükseltilmesi öngörülmektedir."

Atalay, teklifle yükseköğretim kurullarında görevli öğretim elemanlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin, konu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı da dikkate alınarak bilimsel özerkliğe uygun ve günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendiğini bildirdi.

AK Parti'li Atalay, "Kanun teklifimizle, ülkemizde meydana gelen deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağan dışı hallerde eğitim-öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verilmesi gereken durumlarda telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılında tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde eğitim-öğretime devam edilebilmesi veya telafi eğitimi yapılabilmesine yönelik bir düzenleme yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, toplumun koronavirüs nedeniyle çeşitli sorunları varken böyle bir konunun komisyonda gündeme getirilmesini anlamadığını söyledi.

Teklifi genel olarak olumlu bulduğunu belirten Kaya, teklifte, af bekleyen öğrenciler için de bir düzenlemenin olması gerektiğini söyledi. Yıldırım Kaya, "Af beklentisi içerisinde olan ciddi bir öğrenci potansiyeli var. Buna yanıt vermemiz lazım." dedi.

Barış akademisyenlerinin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen henüz göreve dönmediğini söyleyen Kaya, bu konun düzenleme içerisinde de olmasını istediklerini belirtti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, teklifle araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için 35 yaş sınırı getirilmesini eleştirdi. Tiryaki, "Bu yaş sınırında neden 35'i belirlediniz? 50 yaşındaki bir insan da akademik çalışmalarda yer almak isteyebilir. Bu düzenlemenin ne kadar yararlı olduğu tartışılır. Bir yaş belirlenecekse, bunun için bir neden belirtilmeliydi. İlla bir yaş belirlenecekse 40 olabilir." dedi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, dünyada "koronavirüsten önce ve sonra" olabilecek değişiklikler konusunda bir tartışmanın bulunduğunu dile getirerek, bu konuda üniversitelerin çalışma yapmasını, teklifin bu doğrultuda düzenleme içermesini söyledi.

Bülbül, "Dünyanın sistemlerinin kilitlendiği bir noktada tam da, üniversal sistemlerden tutalım, üniversitelerdeki eğitim programları, bilim insanlarının üretme biçimi vesaire konusunda derinlemesine bir çalışma yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Barış akademisyenlerinin durumunun da ele alınmasını isteyen Bülbül, bu konuda mağdur olan insanlara da moral verilmesi gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, kanun teklifinin bazı aksaklıkları ve eksiklikleri gidereceğini, olması istedikleri konusunda da önerilerinin olacağını ifade etti.

Disiplinle ilgili düzenlemeyi eleştiren Sunat, "Türkiye'de o kadar çok mobbing uygulamalarıyla karşı karşıyayız ki bu alanların başında üniversiteler geliyor. 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak...' Bu nedir? Onun yerine somut olmayan gerekçelerle müracaatta bulunmak daha uygundur." dedi.

Muhtelif şartlar ve nedenlerden dolayı üniversiteleri bırakmış öğrencilerin af beklediğini dile getiren Sunat, "Bu konuda toplumda çok büyük bir talep var. Yüksek lisans ve doktorada tez aşamasına gelmiş, şartlarının iyi olmaması nedeniyle doktora ve yüksek lisansını bırakmış kişilerin mutlaka bir kere daha değerlendirilerek affedilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimlerin telafisinin nasıl yapılacağını sordu. Kamuoyunda bu yönde değerlendirmelerin olduğunu aktaran Koncuk, şunları kaydetti:

"Temmuz ve ağustos aylarında telafi eğitim mi yapılacak? Bu son derce yanlış olur. Masa başında karar almak çok kolay. Masa başında aldığımız kararlarla problemlere çare bulamayız. Böyle bir eğitimi zorladığınızda öğrenciyi okula getiremezsiniz. Telafi eğitimi nasıl olur? 1 Eylül tarihi esas alınır bu arada yoğunlaştırmış bir sürede eğitim yapılabilir. Türkiye gerçeklerini de bilmek lazım. Yaylasına çıkmış, davarının başındaki çocuğu, denize, yazlığına gitmiş çocuğu okula getiremezsiniz. Bunları bilerek, bu kanun teklifini hazırlamak lazım."

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, koronavirüsle mücadelenin eğitimde, ekonomide, sağlıkta, tarımda, sanayide toplumun psikolojisinde en az hasarla atlatılmasını istediklerini söyledi.

Hayatı durdurmadan, gerekli tedbirleri alarak sürecin yönetilmesi gerektiğini dile getiren Çilez, bu sebeple TBMM'nin çalışmasının da milletin motivasyonunu yükselttiğini dile getirdi. Çilez, salgın nedeniyle yüz yüze yapılamayan eğitimlerin telafi edilmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, milletvekillerinin soruları üzerine yaptığı açıklamada, insanlığın olağanüstü bir dönemden geçtiğini dile getirerek, aciliyet gerektiren bazı konulara da teklifle düzenlemeler getirildiğini kaydetti.

Atalay, "Teklifimizde, akademisyenlerin, özlük haklarıyla, hayatlarıyla ilgili eğer bir karar verilecekse keyfiliğe terk etmeden, sübjektif yaklaşımlara kurban etmeden, akademisyenlerimizin daha özgür, endişelere kapılmadan, kendi düşüncesini, bilimsel varlığını, bütün endişelerden azade bir şekilde ortaya koymasını istiyoruz." dedi.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, kurul olarak aldıkları bütün kararların, program ve projelerin arkasında olduklarını, kalite ve kamu yararına özellikle önem verdiklerini vurguladı.

Teklifle araştırma görevlisi kadrolarına atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların, alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerine başlamaları ve bu süreçte mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kadrolarıyla ilişiklerinin, en fazla altı ay daha devam etmesini öngördüklerini aktaran Er, bu sürenin de yeterli olduğunu belirtti.

Af konusunun kendileri için çok arzu ettikleri bir şey olmadığını söyleyen Er, şöyle devam etti:

"Öğrenciye başarılı olması için pek çok imkanlar sağlanıyor. Başarısız öğrencilere ilişkin, bunlara sürekli af yolu açılmasının, sistemi sıkıntıya sokacağını düşünüyoruz. Daha önceki, 500 bin öğrenciyi kapsayan afla ilgili; bundan yararlananlar içinde başarı oranı nasıl diye baktık, gerçekten sayı çok düşük. YÖK olarak sistemde, başarılı hoca, araştırma görevlisi, öğrenci kalsın istiyoruz."

Araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için 35 yaş sınırına ilişkin eleştirileri de değerlendiren Er, bunun 35 yıldır yönetmelikle uygulandığını, şimdi kanunla bunun getirileceğini kaydetti.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların ardından maddelerine geçildi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan kanun teklifiyle, Yükseköğretim Kanunu'nun, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun üyeliklerinde boşalma olması halinde eylülde seçim yapılması ve seçilen üyelerin ocakta göreve başlamasına ilişkin hükmü yürürlükten kaldırılıyor.

Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre, yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılarak bekleme süresi azaltılacak. Doçentlik sınavında değerlendirmeye esas alınan raporlar, jüri üyelikleri, jüri ve başvuru sonucu, elektronik ortamda ilgililerin erişimine açılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı aranacak.

Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkanı sağlanacak.

Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilecek.

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının tabi olduğu disiplin hükümleri, konu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak bilimsel özerkliğe uygun ve günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanı dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel hakkında İş Kanunu, memurlar hakkında Devlet Memurları Kanunu'nun uygulanmasına yönelik düzenleme de yer alıyor.

Teklifle, rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan akademik personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunan personel ile memurlar için yetkili disiplin kurullarının teşkili düzenleniyor.

Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üniversite disiplin kuruluna yapılacak. Uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı itiraz başvurusunun yapılacağı disiplin kurullarının oluşumu ve yönetimi yeniden belirleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü ile YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelik uyarınca, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, toplam proje bedelinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla kaynak aktarılabilecek, bilimsel araştırma projelerine hakem değerlendirmesi yapan alan uzmanlarına ücret ödenebilecek.

Ayrıca rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücretler ödenmeyecek.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının mali hakları, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsalleriyle eşitlenecek.

Vakıf yükseköğretim kurumları önlisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olacak. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ücret talep edilmeyecek. Tezli yüksek lisans, doktora ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda en yüksek yerleştirme puanı sıralaması dikkate alınacak.

Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin kaldırılması, kurucu vakfın tüzel kişiliğini etkilemeyecek. Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam edecek.

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu adına, mülkiyeti Hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlara ilişkin tesis edilen irtifak hakları, verilen kullanma izinleri iptal edilecek. Bu taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar aynı amaçla kullanılmak üzere garantör üniversiteye tahsis edilecek.

Vakıf yükseköğretim kurumunun muaccel ve kısa vadeli borçlarını, toplam yıllık eğitim ve öğretim gelirleriyle veya mevcut mal varlığıyla ödeme imkanının bulunmadığının Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve YÖK'ün kararıyla tespit edilmesi halinde, faaliyet izni geçici olarak durdurulacak.

Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin kaldırılması halinde, kurucu vakfa atanan kayyımın görevi sona erecek.

Faaliyet izni geçici durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim faaliyetleri için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının veya mevcut mal varlığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin garantör üniversite tarafından tespiti ve YÖK tarafından onaylanması halinde, faaliyet izni kaldırılacak.

Yükseköğretim Kanunu'nda, vakıf yükseköğretim kurumlarına devlet yardımı yapılmasını da içeren düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

Devlet yükseköğretim kurumlarında yalnızca Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak için istihdam edilen doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete esas gösterge rakamı, 40 binden 60 bine yükseltilecek.

Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların, alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerine başlamaları için kadrolarıyla ilişikleri en fazla 6 ay daha devam edecek.

Vakıf üniversitesi öğrencilerinin eğitimlerinin, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ya da kaldırılması durumunda tamamlattırılmasında kullanılmak amacıyla; vakıf yükseköğretim kurumu, her yıl öğrenci gelirleri toplamının yüzde 2'sini, bir kamu bankasında kendi adına açılan hesaba teminat olarak aktaracak.

***HABERİN DEVAMINA İLGİLİ DOKÜMANLAR KSIMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ***
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.