TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU TOPLANDI


TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın başkanlığında toplandı.

05 Mart 2020 Perşembe

KEFEK Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, KEFEK Başkanlık Divanı Toplantısı'nda, 2020'de yapılması planlanan etkinliklerin görüşüldüğünü söyledi.

Komisyona milletvekilleri ve vatandaşlarca bireysel başvuru yapılabildiğini dile getiren Kalsın, "Dilekçe Hakkı Çalıştayı sonrasında kararlaştırıldığı üzere bundan böyle kadına ilişkin her türlü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilecek ve hız kazandırılacaktır. Çalıştayda bir önerimiz olmuştu, dilekçelerimizin farklı değerlendirilmesi, aciliyetine göre renklendirilmesi ve sürecin hızlı olması şeklinde. Bireysel çabalarımızda, çalışmalarımızda bir bir bu dilekçeleri takip ediyor ve hızlandırıyoruz." diye konuştu.

Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması sürecinde bazı sıkıntıların yaşandığını söyleyen KEFEK Başkanı Kalsın, Adalet Bakanlığının bu kanun kapsamında bir genelge çıkardığını, genelgenin içeriği konusunda komisyon üyelerinin bilgilendirilmesinin faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, Bakanlıkça çıkarılan genelgeyle ilgili yaptığı sunumda, kadına yönelik ve aile içi şiddetin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğine dikkati çekerek, bu bağlamda, bütün bakanlıklarla alınması gereken tedbirler konusunda toplantılar yaptıklarını anlattı.

Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler konusunda cumhuriyet savcılarına, hakimlere yönelik farkındalık eğitimleri verilmeye başlandığını söyleyen Moğul, şiddet uygulayanlara yönelik ise danışmanlık, psikolojik destek verilerek kişinin yaptığı eylemin kötülüğü ve yanlışlığı üzerine, kendisinde bir farkındalık oluşturmaya ve nedamet geliştirmeye yönelik eğitimler almasını da teşvik ettiklerini aktardı.

Yakup Moğul, "Genelgeyle şiddet mağduru kadınlar için cumhuriyet savcılıklarına başvurulduğunda evrakın mağdurla birlikte kolluk birliklerine intikalinin önüne geçilmesi, mağdurun ayrıntılı beyanlarının cumhuriyet savcılığında alınarak gerekli tedbirlerin behemehal hayata geçirilmesini arzuladık. Mağdurun kolluk birimine müracaat etmesi halinde, yine kolluk tarafından düzenlenen aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet olayı kayıt formunun matbu değil de vaka bazlı yaklaşım olarak düzenlenmesini ve bu forma göre de ilgili cumhuriyet savcılarımızın bilgilendirilmesini arzu ettik. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığının genelgesinde de hedeflendiği üzere, bütün karakollarda aile içi şiddet büroları kuruldu. Bu bürolarda görev alanların eğitim faaliyetlerine başlandı." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik ve aile içi şiddet bürolarını da şu anda Adalet Bakanlığının genelgesiyle birlikte bütün illerde oluşturduklarını belirten Moğul, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen yazıyla birlikte de ülke genelinde tedbir kararları veren mahkemelerin tek bir mahkemede toplanmasını sağladıklarını anlattı. Ceza İşleri Genel Müdürü Moğul, milletvekillerinin genelge üzerindeki sorularını da yanıtladı.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.