TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU


Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor. AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

11 Şubat 2020 Salı

Teklifin ilk imza sahibi KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, komisyona sunumuna başlamadan önce, ülke sınırlarının güvenliğini korumak, bölgede barış ve huzuru tesis etmek için görevleri başında şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden yaralı Mehmetçiklere acil şifa dileyerek başladı.

Kanun teklifiyle Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü anlatan Savaş, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından bankacılık sisteminin etkili kurallarla düzenlenmesi, bu kural ve uygulamaların finansal piyasalarda uluslararası düzenlemelerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak güncellenmesinin önemine dikkati çekti.

Mustafa Savaş, finans sektörünün en önemli aktörleri olan bankaların ekonominin can damarı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'ya benzer şekilde ülkemizde de finansal sektör, bankacılık sektörü ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bilanço toplamı dikkate alındığında bankacılık sektörümüz finansal sektör içinde yüzde 90 oranında paya sahiptir. Sermaye piyasası ve sigorta sektörü ise henüz istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle ekonominin finansman yükü bankaların üzerindedir. Dolayısıyla risklerin büyük bölümü de bankalar tarafından üstlenilmiştir. 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak yaklaşık 4,5 trilyon liraya, kredi büyüklüğü yüzde 11 artarak yaklaşık 2,7 trilyon liraya, öz kaynakları ise yüzde 16,7 artarak 492 milyar liraya ulaşmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,33, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,43 oranında gerçekleşmiştir. Sektörün net karı ise 49,7 milyar lira olmuştur."

Milletvekili Savaş, bankacılığın en önemli göstergelerinden bir tanesi olan sermaye yeterlilik rasyosunun uluslararası genel kabule göre en az yüzde 8 olması gerekirken Türkiye mevzuatında bu oranın yüzde 12 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, geçen yılsonunda bu oranın yüzde 18,43'e ulaşmasının Türk bankacılık sektörünün gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Türk bankacılık sisteminin sağlam olduğuna işaret eden Savaş, "Finans sektörünün sıhhatinin ülke ekonomileri ve dolayısıyla dünyadaki ekonomik dengeler açısından ne kadar önemli olduğuna, son dönemde yaşadığımız küresel ve yurt içi finansal dalgalanmalarda hep birlikte bir kez daha şahit olduk." şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin, Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefler doğrultusunda yukarı doğru ivme kazanmaya başladığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, "Uluslararası piyasalarla entegre şekilde faaliyet gösteren finansal sektörümüzün denetim ve düzenlenme çerçevesinin uluslararası ilkeler ve standartlarla tam uyumunun sağlanması, bu sektörün ekonomik büyüme sürecine katkısını artıracaktır. Çünkü uluslararası kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerde söz konusu standartlar ve ilkelerin ülke mevzuatında yer alıp almadığı önemli bir kriter olarak ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

KİT Komisyonu Başkanı Savaş, kanun teklifiyle, kalkınma ve yatırım bankacılığı ile katılım bankacılığının ürün ve hizmetlerinin uluslararası örneklerle uyumlu bir şekilde gelişme göstermesi için düzenlemeye gidildiğini anlattı.

Teklifle sermaye piyasalarının derinliği ve rekabet gücünün artırılacağını vurgulayan Savaş, kanun teklifiyle, bankacılık sektöründe ve sermaye piyasalarında işlenen ihlallerin tespit edilmesi, tedbirlerin uygulanması; idari, hukuki, cezai yaptırımların etkinliğinin sağlanması ve caydırıcılığının arttırılmasının da amaçlandığını kaydetti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işsiz bir vatandaşın Hatay Valiliği önünde kendisini yaktığını anımsatarak, Meclis'in, vatandaşın ekonomik sorunlarına ilişkin tedbir alması gerekirken finansal kesimin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye bankacılık sisteminin en önemli sorunlarının kur riski ve takipteki alacaklar olduğunu vurguladı.

Bankaların takipteki alacaklarının arttığına işaret eden Kalaycı, bu oranın kamu bankalarında düşük olduğunu kaydetti.

Kalaycı, bankacılık sektörünün krediler üzerinden aldığı ücret ve komisyonlardan elde ettiği karın arttığına dikkati çekerek, bunun önüne geçen düzenlemenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Mustafa Kalaycı, çek konusunda bir düzenlemeye gidilmesini de önerdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, son dönemde kamu hesaplarında şeffaflığın giderek azaldığını savunarak, şartlı ödemelerin kamu hesaplarında takibinin mümkün olmadığını öne sürdü.

İşsizlik oranında Türkiye tarihinin en kötü döneminin yaşandığını söyleyen Tatlıoğlu, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin ana ekonomik göstergelerde çok olumsuz verilere sahip olduğunu belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, kanun teklifinin bir torba yasa olmadığını, bankacılık ve sermaye piyasalarına yönelik teknik düzenlemeler içerdiğini, kanun teklifiyle mevzuatın Basel'e uyumlu hale getirileceğini kaydetti.

Türkiye'nin, finans piyasalarında eksiklikleri olması nedeniyle 2018 yılı ağustos ayında kur ataklı bir saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken Öztürk, "ABD Başkanı, açık tabirle 'canlarına okudum, yine okurum.' dedi. Bunu itiraf etti." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin söz konusu saldırının ardından swap limitlerini düzenleyerek açığını kapattığını da hatırlatan Öztürk, finansal piyasalara yönelik önlemlerin kanun teklifiyle hayata geçirileceğini dile getirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AK Partili Öztürk'ün sözlerine ilişkin "Eksikliği size söyleyeyim; 2018 yılında dış borçlarımız, GSYH'ye oran olarak rekor kırdı. Borç alan emir alır. Trump da borcu olana emri verdi. Yıllarca söyledik 'Bu kadar çok borç almayın.' diye ama bu olmadı." diye konuştu.

"Hükümetin bağımsız kurumları tetikçi olarak kullanarak finans piyasalarına müdahale ettiğini" iddia eden Öztrak, öte yandan "paralel hazine" olarak nitelendirdiği Varlık Fonu'nun borçlanma limitlerinin kanun teklifiyle kaldırıldığını da öne sürdü.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek.

Kalkınma ve yatırım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kar ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımların kanun uygulamasında kredi sayılması sağlanarak, değişen koşullar altında yeni finansman yöntemlerinin oluşması halinde, bu yöntemlerin de kredi sayılabilmesi için BDDK'ye yetki veriliyor.

Bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları, birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturacak.

Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin, Türkiye Varlık Fonunun veya bunlara ait fonlara veya merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait bankaların her biri, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklar ile birlikte ayrı bir risk grubu oluşturacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetimi Anonim Şirketinin, Türkiye Varlık Fonunun veya bunlara ait fonların elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının her biri sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte ayrı bir risk grubu oluşturacak.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu veya bunlara ait fonlar ile yapılan işlemler, bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının kredi sınırlamalarına tabi olmayacak.

Kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterilerinden, ortaklıkları ve ortaklarından sağlayacakları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize piyasalardan kullanacakları fonlar mevduat sayılmayacak.

BDDK tarafından sistemik önemli olarak belirlenen bankalar, kanun ve kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan koruyucu hükümlere uyumsuzluk nedeniyle veya sair suretle mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla önlem planı hazırlamak ve BDDK'ya göndermekle yükümlü olacak.

Bu bankalar, konsolide veya konsolide olmayan bazda yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin ortaya çıkması durumlarında, önlem planında yer alan konsolide veya konsolide olmayan bazda uygulanacak tedbirleri almak ve ivedilikle BDDK'ya bilgi vermekle yükümlü olacak.

BDDK tarafından konsolide veya konsolide olmayan bazda yapılan denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hallerin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin tespit edilmesi halinde, BDDK, bankadan önlem planında yer alan tedbirlerden birini veya birkaçını almasını isteyebilecek.

Teklifin görüşmelerine yarın devam edilecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.