TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER TEKLİFİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ


TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümünü kapsayan ilk 28 maddesi kabul edildi.

28 Kasım 2019 Perşembe

Genel Kurulda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı anne ve babalarımızın hakkı seviyesindedir." dedi.

Öğretmenlerin bayrağın dalgalandığı her yerde görev yapan birer kahraman olduğunu belirten Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri anarak, Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'de 18 milyonu aşkın öğrencinin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı kampanyaların desteğiyle kız öğrencilerin okullaşma oranlarının şu anda ilköğretim düzeyinde yüzde 92, ortaokulda yüzde 93, ortaöğretimde yüzde 83 ve yükseköğretimde de yüzde 46'ya ulaştığını söyledi.

Erdoğan, "Bizim gözümüzde eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir ve onu biçimlendiren öğretmenlerimizdir. Ben de bir öğretmenim. İnanıyorum ki büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda en büyük pay kıymetli meslektaşlarıma düşüyor." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Organik tarımın desteklenmesi", İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise "Tarımsal kooperatifler" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, Hakkari ve Şanlıurfa'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti. Grup başkanvekilleri İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin duvarlarına işaret çizilmesine yönelik de görüşlerini de dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de hoş karşılanması mümkün olmayan birtakım olayların cereyan ettiğini söyleyerek, "Bu tür olaylar İzmir'de olmaz. Bu olup bitenlerin münferit bir hezeyandan ileri gitmeyeceği kanaatini taşıyorum. Siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve medya unsurlarının da sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine vurgu yapmakta yarar görüyorum." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konularak, üzerine hakaret içeren yazıların yazıldığını anımsatarak, "Geçmiş dönemlerde de benzerlerine rastlamış olduğumuz bu tarz haince provokasyonların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu faaliyeti en şiddetli şekilde kınıyoruz. Türk milletinin, memleketimizin birliği ve bütünlüğüne inşallah hiçbir güç halel getiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Tahir Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden dört yıl geçtiğini, cinayetin faillerinin hala yargı önüne çıkarılamadığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hakkari ve Şanlıurfa'da şehit olan askerler için başsağlığı diledikten sonra "TBMM taziye çadırı değildir. Bu sorunların çözülmesi noktasında TBMM'nin üstüne düşen görevler vardır. Yürütmenin yetkilerini kullanırken eksik, yanlış, hatalı iş yapması olağandır, müteaddit defalar söyledik, güvenli bölge diye çıkılan yolda bahse konu bölge, belirsiz, riskli bir bölgeye dönüştü. Bu konuda yürütmenin gerekli tedbirleri alması, hem bölge halkının güvenliğinin hem askerimizin güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmasını temin etmek zorundayız." İfadelerini kullandı.

İzmir'deki olayın, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı derin acıları, büyük üzüntüleri bir kere daha hatırlattığını söyleyen Altay, şöyle devam etti:

"Herkes şunu bilmelidir, Aleviler bu ülkenin ev sahipleridir. Türkiye'de Alevi ile Sünni eşittir, birdir, hakları aynıdır. Gerek inanç gerek etnik farklılıklarımız, gerekse yaşam tarzı farklılıklarımız Türkiye'nin zenginliğidir. Alevi'siyle, Sunni'siyle geçmişte yaşadığımız bunca acıdan sonra Türkiye'nin artık bu tür provokasyonlara gelmeyeceği açıktır, bu provokasyonlara gelmeyecek kadar derin acıları yaşadık. Yurttaşlarımızı, bu konuda provokasyonlara karşı sağduyuya davet ederken yürütme organının da bu provokasyonu tezgahlayanlara karşı son derece acımasız olmasını ve gerekli tedbirleri bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz."

Tahir Elçi'nin ölümünün aydınlatılmamasını da kabul etmediklerini söyleyen Altay, Elçi'ye sıkılan kurşunun barışa, demokrasiye ve kardeşliğe sıkıldığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin, son yıllarda uluslararası terör saldırılarına muhatap olduğunu ancak sağlam duruşuyla çok büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

Türkiye'nin aynı zamanda uluslararası ekonomik saldırılarla da karşı karşıya kaldığını ve yeni ekonomik programla bu saldırıların atlatıldığını belirten Akbaşoğlu, küresel bir krizin yaşandığı, birçok ülkenin resesyona girdiği dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü ve büyüme beklentilerinin yükseltildiğini aktardı.

Akbaşoğlu, İzmir'deki olaya ilişkin değerlendirmede de bulunarak, "Türkiye 82 milyonuyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir ve beraberdir. Hepimiz bir ve beraberiz. Gerek içeriden gerekse dışarıdan her türlü provokasyonlara karşı güvenlik güçlerimiz meselenin üzerindedir. Yürütme de bu konuda tedbirlerini almak suretiyle bu tezgahtarları, bu provokatörleri, bu operasyonu mutlaka boşa çıkaracaktır." dedi.

Genel Kurulun 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri çalışması kararı, Danışma Kurulunun kararıyla kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümünü içeren ilk 28 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklife göre, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile Özel Harekat Başkanı görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek. Başkanlıklarda birinci meslek derecesindeki birinci sınıf emniyet müdürleri "başkan"; ikinci meslek derecesindeki birinci sınıf emniyet müdürleri "başkan yardımcısı" olarak görevlendirilebilecek. İkinci sınıf emniyet müdürü rütbesindeki personel "şube müdürü" olarak görevlendirilebilecek.

İkinci sınıf emniyet müdürünün ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı "ilçe emniyet müdürü" ve "şube müdürü" olan üçüncü sınıf emniyet müdürü, bu ilçelerde "ilçe emniyet müdür yardımcısı" olarak görev alacak.

2. sınıf emniyet müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek.

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılacak.

Komiser yardımcılığı rütbesine atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı kaldırılacak.

Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen emniyet amirleri ve emniyet müdürleri emekliye sevk edilecek. "Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilme" düzenlemesini öngören teklife göre, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayıyla ikişer yıl periyotlarla toplamda 4 yıl uzatılabilecek.

ÖDÜLLER

Teklif, "para mükafatında" değişiklik yapıyor. Emniyet personeli, para mükafatının yanı sıra takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle de taltif edilecek.

Ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları, kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlerin yanı sıra eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlara; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlara; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenlere bu ödüller verilecek.

Verilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirenlere, İçişleri Bakanınca Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek.

7.300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katına kadar, yaşamını ortaya koyanlara 12 katına kadar para ödülü verilecek.

Uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

BAŞKA İLLERE GÖREVLENDİRME

Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayıyla polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Teklif, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan "Trafik Araştırma Merkezi" kurulmasına ilişkin maddeyi yürürlükten kaldırıyor.

KAYBOLAN, ALIKONULAN PERSONELİN AİLELERİNE AYLIK VERİLECEK

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

Polis Akademisinden mezun amirlerle memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılık kaldırılarak üniversite mezunu amirler (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacak.

Teklifin yürürlük tarihinden itibaren on yıllık süre ile Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının on binde 35'i, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının on binde 50'si olarak uygulanacak.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

****HABERİN DEVAMINA "İLGİLİ DOKÜMANLAR" BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.****
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.