TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANDI


TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik en kirli tertiplerden birisi olarak tarihe geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğiyle mağlup edildiğini kaydetti.

Bu hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet ve yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı bir ömür dileyen Şentop, milletin o geceki fedakarlığı ve vatanperverliği asla unutmayacağını vurguladı.

15 Temmuz'u, "Türkiye'ye ve millete yönelik en büyük suikastleri ihtiva eden menhus darbe geleneğinin son ve en kanlı halkası" olarak değerlendiren Şentop,"Planlayıcılarını, uygulayıcılarını ve gayesini çok iyi bildiğimiz 15 Temmuz darbe girişimi, ait olduğu geleneğin diğer örnekleri gibi doğrudan doğruya milletimizi ve istiklali tam idealimizi hedef almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında, Gazi Meclis'te toplanmanın çok büyük bir önem taşıdığına işaret eden Şentop, "Zira, hepimizin şuurla farkında olması gereken husus, darbelerin ve darbe girişimlerinin sadece iktidarı değil, topyekun milleti, ülkemizi ve demokrasimizi hedef aldığıdır. Bu yüzden, darbecilere ve darbeciliğe yönelik mücadelede en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkarmamalıyız. Darbeci anlayışın bu ülkede yaptıkları ve hususen 15 Temmuz gecesi yaşananlar göz önüne alındığında, darbecilere ve darbelere ilişkin tavrın ne olması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinin, millete kasteden güruhun ve siyasi macerasının ibretle üzerinde durulması gereken birçok yönünün olduğunu belirten Şentop, "FETÖ diye adlandırdığımız bu güruhun ve sonraki akıbetinin verdiği en önemli derslerden birisi, yabancı güçlere ve onların desteğine dayanarak Türkiye'de iktidar arayışında olmanın neticesiz kalmaya mahkum olduğudur. Geçmişte de bu yola sapanlar, bu yöntemle hükmünü yürütmek ve başarılar elde etmek isteyenler olmuştur. Muhtemeldir ki bundan sonra da böyleleri olacaktır. Ne var ki bu yol, çıkmaz sokaktır ve milletimiz, sırtını Türkiye dışındaki odaklara, güçlere ve yapılara dayayanları er geç tasfiye ve mağlup eder." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve iş birlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FET֒ye karşı başarılı bir mücadele yürüttüğünü kaydeden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır. Bu terör örgütünü sadece Türkiye için tehdit saymak kafi değildir. Terörün küreselleştiği bir zamanda, FETÖ'nün her ülke için, özellikle de Türkiye ile yakın bağları olanlara yönelik bir tehdit olduğunu asla unutmamak gerekir. Türkiye'nin yaşadığı ve 15 Temmuz gecesi zirveye çıkan tecrübeyi bu örgütün kendine hayat alanı bulmaya çalıştığı her dost ülkeyle paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz gecesi iradesine sahip çıkan vatandaşlar ve görevi başındaki emniyet güçlerine ateş açabilecek kadar cani olduğunu gösteren bu terör örgütüne karşı, darbe gecesi oluşan mutabakatın devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü FETÖ'nün, her kılığa girebilen, her kisveyle görünebilen bir istihbarat ve cinayet çetesi olduğunu, bu örgütün girmeyi en çok sevdiği kılığın, masum, mazlum ve sade vatandaş görüntüsü olduğuna işaret eden Şentop, terör örgütüne karşı, örgütün her kisveye girebilen yapısını unutmadan hukuk içinde kalarak, mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Şentop, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıldönümünün idrak edildiği bu yılda 15 Temmuz darbe girişiminin anılmasının derin anlamları olan bir tevafuk olduğuna dikkati çekerek, "Şunu peşinen belirtmeliyiz ki 100 yıl önce vatanımızı işgal, milletimizi esir etmek isteyen düşman, 15 Temmuz darbe girişiminin atasıdır ve her ikisinin de gayesi aynıdır. Bu sebeple, 15 Temmuz darbesini, muhteris ve sapkın bir çetenin iktidar arayışı değil, malum güçlerin Türkiye'yi zapt etme teşebbüsü, bunu da iş birlikçiler eliyle yapma çabası saymak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Üç hafta önce Amasya Tamimi'nin 100'üncü yıldönümünü andıklarını anımsatan Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Amasya Hükümet Konağı'nın balkonundan halka yaptığı "Amasyalılar, düşmanların Samsun'dan yapacağı herhangi bir huruç hareketine karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Allah milletimize mağlubiyeti gösterirse bütün evlerimize, mallarımıza ateş verecek ve vatanı bir harabezara çevirerek boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız. Amasyalılar, buna hep beraber yemin edelim. Zaferi kazanacağız, vatan kurtulacaktır." şeklindeki konuşmasını hatırlattı.

Amasyalıların, Gazi Mustafa Kemal'in bu sözlerine "Bütün Amasyalılar, emirlerinizi bekliyor Paşam" şeklinde cevap verdiğini dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"İşte bugün andığımız ruh, imrendiğimiz cesaret, örnek aldığımız kararlılık ve gençliğimizin kuşanması gereken şuur, kahraman Amasya halkının verdiği bu cevapla aynı imandan beslenen 15 Temmuz direnişinde aranmalı ve bulunmalıdır. Amasya Tamimi'nden başlayarak bugüne kadar gelen yalnızca işgale direniş ruhu değildir. Aynı zamanda bu direnişin ancak milletle ve onun iradesine dayanarak yapılabileceği fikri, Milli Mücadele'den bugüne miras kalan ve milletimizde karşılığı olan bir hususiyettir. Nitekim, Amasya Tamimi'nde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkıp meydanları hainlerden temizleyen aziz milletimizin o geceki direnişiyle bir kez daha tahakkuk etmiştir. Bu sebeple İzmir'e doğru suyun çatlağa akışı gibi koşturan 100 yıl önceki süvarimizle 15 Temmuz gecesi selaların gölgesinde tankı durdurmaya çalışan şehit, aynı millet ruhunun farklı zamanlarda ortaya çıkmış mücessem halidir."

"Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır." diyen Şentop, konuşmasına şöyle devam etti.

"100 yıl önce, memleketin bir kısmı işgal altındayken milletimizi harekete, ordularımızı taarruza geçiren, "İlk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!" emri, hala diridir, etkilidir ve lüzumu halinde yerine getirilmesi mecburi bir vazifedir. 100 yıl önce manda ve himaye peşinde koşanlara rağmen 'Tam bağımsızlık' iradesinde olanlar nasıl kazandıysa, bugün de aynısı olacaktır. Türkiye büyük bir devlettir. Kendisine dostane uzatılan her eli sıkmaya, adalete dayalı her teklifi müzakere etmeye ve milletinin şerefini hesaba katan her teklifi kabule hazırdır. Aksine tavırların ve dayatmaların bu Yüce Kapıda alıcısı yoktur, olmayacaktır."

Mustafa Şentop, 15 Temmuz gecesi bombaların hedefi haline gelen Meclisten ayrılmayan, parti ayrımını bir tarafa bırakıp hain darbeye karşı duran milletvekillerine, darbeye karşı net bir duruş ortaya koyan siyasetçilere ve siyasi parti yöneticilerine şükranlarını sundu.

Şentop, darbeci çeteye karşı cesaretle ve dirayetle hareket eden, darbecilerin gasbettiği ve milleti bombalayan uçak ve helikopterler için 'vur' emri veren dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygıyla selamladığını belirtti. Mustafa Şentop, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman başta olmak olmak üzere, hem Mecliste hem de illerinde darbe girişimine karşı duran milletvekili arkadaşlarının, gazi Meclisin şanına ve mirasına layık bir tavır gösterdiklerini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı basiretli ve cesur liderliğiyle milleti ve ülkeyi karanlıktan çıkaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sunan Şentop, "O gece, Türkiye'yi, iradesini ve istikbalini korumak için mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnetle ve hayırlı ömür temennimizle selamlıyoruz. Hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını gıptayla, şükranla ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Şentop, sözlerini "Vatan bölünmez, Millet yenilmez, Türkiye alt edilemez." diyerek bitirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk milletinin, 3 yıl önce caddelerde, sokaklarda, kışlaların önünde tanklara karşı gövdesini siper ettiğini, Meclisin etrafı tanklarla çevriliyken milletvekillerinin de milletin Meclisinden darbeci hainlere meydan okuduğunu belirtti.

Türk milletinin, tarihi boyunca hiçbir zaman işgale boyun eğmediğini, bağımsızlığını ve istiklalini hiçbir güce teslim etmediğini vurgulayan Muş, "Bu milletin özünde, mayasında vatan şuuru hep var olmuştur. Çünkü inancımıza, geleneklerimize ve anlayışımıza göre vatan, yalnızca üzerinde yaşanılan bir toprak parçası değildir. Vatan, şüheda kanıyla sulanmış aziz şehitlerimizin bizlere emanetidir." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı" dizelerini hatırlatan Muş, şöyle devam etti:

"İşte onun içindir ki 1915'de düşman askerleri Çanakkale'yi zorladığında bu çelikten iradeye çarpıp büyük bir yenilgi almış ve geri dönmek zorunda kalmıştır. İşte onun içindir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığında, milli mücadelemizin diğer kahramanlarıyla birlikte yayınladığı Amasya Genelgesi'nde, Erzurum ve Sivas kongrelerinde 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.' demiştir. Çünkü bu millete ve onun sahip olduğu milli şuura güvenmiştir."

Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da vatanı işgal etmek isteyen darbeci hainlere geçit vermediğini hatırlatan Muş, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi. Muş, "O gece Çanakkale ruhu, Kuvayımilliye şuuru 15 Temmuz'da yeniden dirilmiştir. Bu aziz millet, şehitler vermiş, gaziler vermiş fakat vatanını vermemiştir. Bayrağını yere düşürmemiştir. Hain darbecilerin planlarını boşa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Asker kılığına giren ancak Mehmetçik ile alakası olmayan darbecilerin planının, hükümeti, devleti teslim almak ve milli iradenin yegane tecelligahı olan Meclisin iradesini gasp etmek olduğuna dikkati çeken Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu halkı; silahla, tankla, topla, uçakla, mermiyle sindireceklerini sandılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, emniyet binalarını, sokakları ve caddeleri bombalayarak milletimizin cesaretini kıracaklarını zannettiler. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerinin, polisimizin, askerimizin ve en önemlisi de aziz milletimizin hemen teslim olacağını düşündüler oysa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece tarihe damga vuran şu sözleri hala hafızalardadır, 'Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Milletimizi meydanlara davet ediyorum. Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydanlara geliyorum. Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca bu darbeciler başarılı olamamıştır.' Bu sözler, Türkiye'de tarihin akışında çok önemli bir yere oturmuştur. Darbenin engellenmesinde milletimize öncülük etmiştir."

Mehmet Muş, darbecilerin, 17-25 Aralık'ta yargı ve bürokrasi eliyle başaramadıkları darbe girişimini bu kez silahla yapabileceklerini zannettiklerini fakat Türk milletini tanımayan, bu milletin özündeki cevheri bilmeyen hain darbecilerin yanıldığını vurguladı.

"Bu aziz milletin evlatları 15 Temmuz'da 'önce vatan' diyerek canı pahasına vatanını savunmuştur. Darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur." diyen Muş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük bir çoğunluğunu teşkil eden vatansever TSK mensuplarının, bu hain darbe girişimine iştirak etmediğine dikkati çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir gibi kahraman vatan evlatlarının, darbecilerin karşısına dikilerek, gözünü kırpmadan şehadet makamına yürüdüğünü dile getiren Muş, "Onun içindir ki halkımızın 'peygamber ocağı' olarak nitelendirdiği ve milletimizin göz bebeği olan ordumuzu bu hain darbecilerden ayrı tutuyor ve bu darbecileri asker olarak nitelendirmiyoruz. Keza kahraman emniyet teşkilatımız yani polisimiz de darbecilere karşı yaptıkları operasyonlarla milletimizle birlikte darbeye karşı mücadele etmiştir." dedi.

Muş, "O gece, üyesi olmaktan her daim iftihar ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi şanına yakışır bir duruş sergilemiştir. Meclisi açık tutarak, bu kutlu çatı altında darbecilere meydan okuyarak, darbecilerin planlarını altüst etmiştir. Hangi partiden olursa olsun o gece burada olan milletvekillerimiz milletin emanetine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nda Polatlı'dan top sesleri duyulurken bile yılmayan Gazi Meclisin, 15 Temmuz'da bombaların hedefi olduğunda da dimdik durduğunu ve ikinci kez gazilik mertebesine ulaştığını kaydeden Muş, duvarında "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir." yazan Meclisin, milletin emanetini hiçbir güce teslim etmediğini, Türk milletinin ve Meclisin, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirtti.

Darbe girişiminden sonra devletin, bu darbeye yeltenen terör örgütüne karşı büyük bir mücadele yürüttüğüne dikkati çeken Muş, "Darbeci hainler ve onların iş birlikçileri tek tek yakalanmış ve yargıya teslim edilmiştir. Bağımsız yargı bu hainlere hak ettikleri cezaları vermeye devam etmektedir. FETÖ ile mücadele elbette tamamen nihayete ermemiştir. Devletimiz büyük bir titizlikle ve teyakkuz halinde bu mücadeleyi sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Muş, 15 Temmuz'un, milletin kendi iradesine sahip çıkması bakımından bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Bundan sonra her kim ki darbeyi, millete silah doğrultmayı aklının ucundan bile geçirirse karşısında topyekun milletimizi bulacaktır." dedi.

Türk milletinin, darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapattığını söyleyen Muş, "Bundan sonra darbeci hainler demokrasiyi kesintiye uğratamayacak, iktidarları yalnızca sandıkta millet belirleyecektir." ifadesini kullandı.

Muş, 27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya kadar gerçekleştirilen tüm darbelerde, darbe girişimleri ve muhtıralarda hep bir dış destek bulunduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, kalkınmasını istemeyen bazı dış güçler kendi menfaatlerine uymayan hükümetleri devirmek, milli iradeyi akamete uğratmak için bu darbe girişimlerini örtülü bir şekilde desteklemişlerdir hatta 12 Eylül 1980 darbesi sonrası 'Bizim çocuklar başardı' deme cüretini bile göstermişlerdir. Teröre finansman sağlayan ve terörü elinde koz olarak tutan dış güçler, darbecileri maşa olarak kullanmıştır. Darbeciler eliyle Türkiye'ye istikamet çizmeye çalışmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kez daha çağrımızı yineliyoruz; 251 şehidimizin katili terör örgütü elebaşını topraklarınızda himaye etmeyin. Bu darbeciyi Türkiye'ye teslim edin. Şu unutulmasın ki hiçbir gerekçe darbeleri meşru kılamaz. Hiçbir gerekçe darbecileri aklayamaz. 'Ama', 'fakat' demeden tüm darbeler ve darbe girişimleri lanetlenmelidir."

"Üç tarafı denizlerle çevrili, toprakları mümbit Anadolu coğrafyasında bulunan ülkemizde paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu vatan hepimizin." mesajı veren Muş, Türkiye'nin, 7 coğrafi bölgesiyle, kültürel zenginliğiyle "tıpkı bir mozaiğin parçaları gibi" olduğunu söyledi.

"Bir zincirin birbirini tamamlayan halkaları gibiyiz." diyen Muş, 15 Temmuz'da darbeye karşı sokağa çıkanların, yanındaki kahramanlara "Sen Alevi misin, Sünni misin, Türk müsün, Kürt müsün, Arap mısın?" demediğini, birlikte omuz omuza mücadele verdiğini belirtti.

Bunun, Türk milletini ayakta tutan ruh olduğunu vurgulayan Muş, şöyle konuştu:

"Millet olma bilinci budur. İşte onun için bu milletin binlerce yıldır güçlü devleti vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak bizler de 15 Temmuz gecesi gösterdiğimiz ortak duruşu tüm milli meselelerde devam ettirmeliyiz. Söz konusu olan milletin menfaatleriyse devletimizin ve milletimizin bekası ise terörle mücadele ise tüm siyasi tartışmaları bir yana koyarak ortak bir duruş sergilemeliyiz. Birbirimizi dinleyerek, farklılıklarımızı zenginlik sayarak, tahammül ve hoşgörü içinde bu ülkenin tüm meselelerinde ortak aklı egemen kılabiliriz. 15 Temmuz'da bu milletin ortaya koyduğu milli birlik ve beraberliği siyaset kurumu olarak sürdürebiliriz. Ekonomik, dış politik, siyasi ve sosyal, hangi mesele olursa olsun bunlarla ilgili ortak çözümler üretebiliriz."

Dünya zor bir süreçten geçtiğini, bir yanda ticaret savaşları yaşandığını diğer yanda Türkiye'nin, hemen yanı başında Suriye'de cereyan eden ve tüm Ortadoğu'yu saran bölgesel sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmak için devletimizin attığı kararlı adımlara karşılık hasmane tutumla karşı karşıyayız. FETÖ, PKK-PYD, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele içindeyiz. Unutmayalım ki FETÖ'yü himaye edenler Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD eliyle başka bir operasyona girişme yollarını aramaktadır. Böyle bir ortamda milletvekilleri olarak bizler, bu tehditlere karşı ortak bir bilinçle hareket etmeliyiz. Milletimiz siyaset kurumu olarak bizden bu birlik ve beraberliği bekliyor. Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu ruh, bizlere rehber olmalıdır. Bizler bu ruhu koruduğumuz sürece, ne dış güçlerin sinsi oyunları, ne de kapalı kapılar ardında milletimize kurulan tuzaklar başarılı olamayacaktır."

****HABERİN DEVAMINI "İLGİLİ DOKÜMANLAR" BÖLÜMÜNDE BULABİLİRSİNİZ.****
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.