TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU...


TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, kabul edildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, komisyonda yaptığı konuşmada, turizm sektörünün 20. yüzyılın başlarından bu yana oldukça büyük ivme kat eden sektörlerin başında geldiğine işaret etti.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin hesaplamalarına göre 2015'te turizm sektörünün GSYH’ye doğrudan katkısının yüzde 5 düzeyinde olduğunu belirten Altunyaldız, dolaylı ve uyarılmış tüketim etkileri de dahil edildiğinde bu oranın yüzde 12,9'a çıktığını ifade etti.

Altunyaldız, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ilişkin tahmininin de etkisiyle, her ülkenin kendi turizm arz potansiyelini ve elde edilen geliri artırma mücadelesine girdiğini, ülkeler arasında hızlı bir rekabet doğduğunu anlattı.

Turizmin giderek büyüyen bir sektör ve önemli bir işveren olduğunu dile getiren Altunyaldız, toplam işlerin yaklaşık yüzde 5.5’i konaklama sektörüyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Altunyaldız, tarımdan inşaata, mobilyacılıktan teknik teçhizata, reklamcılıktan e-teknolojiye kadar çok çeşitli mal, hizmet üreten sektör ve alt sektörlere sağladığı talep göz önüne alındığında, turizmin doğrudan veya dolaylı istihdamla birlikte toplam istihdama etkisinin oldukça büyük boyutta olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, dünyada her 11 kişiden 1’inin turizm alanında istihdam edildiğini bildiren Altunyaldız, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi rakamlarına göre turizm sektöründe çalışanların toplam istihdam içindeki payının yüzde 2,3 seviyesinde olduğunu, sektöre yatırımcı, devlet ve tedarikçi olarak mal ve hizmet sunanların çalışanları da dikkate alındığında sektörün istihdama toplam katkısının yüzde 8,3’e yükseldiğini vurguladı.

Altunyaldız, dünyada oldukça hızlı şekilde büyüyen turizm sektörünün Türkiye'deki durumunun da dünyadaki eğilimlere paralellik gösterecek şekilde geliştiğini dile getirdi. Altunyaldız, Türkiye’de turizm alanında çalışmaların, planlı dönem öncesi olarak anılan 1923-1962 döneminde başladığına, 1982'de yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu'nun ise Türkiye turizmi için bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Ziya Altunyaldız, 1989-1998 yılları arası Türkiye turizminin uluslararası turizm gelirlerinden aldığı payın binde 3’ten yüzde 1,8’e, yabancı turist sayısının 2,8 milyondan 9,7 milyona, turizm gelirinin ise 2 milyar dolardan 7,2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Altunyaldız, 2002'de dünyanın en çok ziyaretçi çeken 13. ülkesi haline gelen Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısının 13 milyon, turizm gelirinin ise yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu ifade etti.

İktidarları zamanında turizm sektörüne yönelik belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan yatırımların da etkisiyle turizm verilerinde önemli artış görüldüğüne dikkati çeken Altunyaldız, Türkiye'nin 2018'de turizm geliri bakımından dünyada 14., turist sayısı bakımından ise 6. sıraya yükseldiğini vurguladı.

Altunyaldız, Türkiye'ye 2003'te gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 16 milyon 500 binken, 2017'de bu sayının yaklaşık 38 milyona ulaştığını, 2018'de 46 milyonu aştığını, 2019'un ilk çeyreğinde ise Türkiye'ye yaklaşık 6 milyon 800 bin ziyaretçi geldiğini söyledi. Altunyaldız, Türkiye'nin turizm gelirinin ise 2003'te 13 milyar 750 milyon dolar, 2017'de ise yaklaşık 26 milyar 300 milyon dolar, 2018'de 29 milyar 500 milyon dolar, 2019'un ilk çeyreğinde 4 milyar 600 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 2023 yılında dünya turizm pastasındaki payını artırmanın, 70 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın en çok ziyaret edilen ve en çok turizm geliri elde eden ilk beş ülkesinden biri olmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen temel hedeflerden olduğunu belirten Altunyaldız, "Turizm geliri gelen ziyaretçi sayısına ve harcamasına bağlı olduğundan, dünya seyahat hareketinin ülkemize doğru kaymasını sürekli kılmak için ekonominin güçlenmesi, turizm gelirlerinin ve istihdamın artması, bölgesel kalkınmanın dengeli şekilde gerçekleşmesi, turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması, istihdamdaki mevsimselliğin azalması ve istihdamın yılın tamamına yayılması büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Teklifini hazırladık." dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, yurt dışında Türkiye denilince korkunç bir önyargı oluştuğu, tacizin gelenek haline dönüştüğü, orman yangınlarına yönelik eleştirileri üzerine AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker söz aldı.

Şeker, "can güvenliği yok, orman yangını var" denilirse, mutlaka bunun altındaki istatistiki bilgilerin verilmesi gerektiğini, aksi halde söylenilenin doğru olmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

Dünyada en çok orman yangını olan ülkenin en çok turist çeken ülke İspanya olduğunu belirten Şeker, "Orman yangını ile turizmi bir araya getirip, farkında olmadan ülkeyi kötülerseniz, ülkeye kimse gelmez. Taciz diyorsanız en çok tacizin yapıldığı yer ABD. Türkiye çok çok aşağılardadır. Dünyada en çok taciz Türkiye'de oluyor derseniz, ülkeye yapılan en büyük haksızlık olur." dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, turizmin, sen-ben kavgası dışına çıkarılması, bu alanın milli politika olarak görülmesini istedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, turizmde eğitimin önemine işaret ederek, taksiciden resepsiyon görevlisine, kat görevlisine kadar bu alanda çalışan herkes için eğitime ihtiyaç olduğunu belirtti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul'a ihanet edildiğini savunarak, "İnşallah bu duracaktır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, teklif üzerinde uzun süre çalışıldığını, tüm taraflarla görüşmeler yapıldığını söyledi.

Alpaslan, turizmin stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek, turizm gelirinde ilk 10 içinde yer alan ülkelerin yapıları incelendiklerinde, her birinde kurulacak bu ajans benzeri yapıların bulunduğuna dikkati çekti. Alpaslan, gelişmiş ülkeleri de örnek alarak, 2023'te 70 milyar dolar turizm hedefine ulaşmak için ajansın en önemli enstrüman olacağını kaydetti.

Türkiye'nin turizm potansiyeli açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu, dünyada daha iyi tanıtılması için bu ajansı kurduklarını kaydeden Alpaslan, ajansın Yönetim Kurulunda, ajansın gelirlerinin oluşmasında pay sahibi olan turizm sektörü temsilcilerinin yer alacağını anlattı.

Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının, ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının, ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.

Yönetim, İcra ve Danışma kullarından oluşacak ajansın karar organı Yönetim Kurulu olacak.

Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu bakan yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, THY Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen her 3 yılda bir aralarında sırayla görevlendirecekleri bir kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege Bölgesi'nden bir üye, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden bir üye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bir üye ile seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam 13 üyeden oluşacak.

Ajansın yürütme organı İcra Kurulu, Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

Yönetim ve İcra kurullarına danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. TOBB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Otelciler Birliği başkanları, dönüşümlü görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan 2 derneğin başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı, Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak.

Kurulların üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmeyecek.

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek.

Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını, eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunacak olan ajans, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaları yapacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin arttırılması için gerekli tüm çalışmaları yürütecek.

Ajans, bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen, faaliyetlerine giren alanlarda yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaları için gerekli faaliyetleri yürütecek. Sadece turizm yatırımları yapmak için kurulan şirketlere, İcra Kurulunca belirlenecek oranlarda iştirak etmek suretiyle bu yatırımlara destek ve kaynak sağlayacak. Bu kapsamda desteklenecek yatırımlara ilişkin usul ve esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Ajans, turizmin ülke ekonomisindeki payının arttırılması amacıyla her türlü faaliyet, iş, işlemleri yapabilecek, destek ve kaynak sağlayabilecek.

Ajans, faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışından hibe alabilecek.

Ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağışlardan, yardımlardan, ajansın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden ve ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak.

Ajansın gelirlerinin en az yüzde 70'i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacak.

Ajansın bütçesi, ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından 1 yıllık hazırlanacak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulacak. Yönetim Kurulunca incelendikten sonra uygun bulunan bütçe, Kültür ve Turizm Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak.

Turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde 1, seyahat acentalarından uçak bileti satışı hariç binde 1, havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden binde 1, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2,5 oranında olmak üzere, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.

1 Ağustos 2019'dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019'a kadar verilecek, beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları da aynı tarihte ödenecek.

Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ise ayın 26. günü akşamına kadar vergi dairelerine ödenecek.

Tahsil edilen turizm payının yüzde 5'i genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacak, en geç takip eden ayın 20. günü ajansın banka hesabına aktarılacak.

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak.

Ajansın ve iştirak ettiği şirketlerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları, bağımsız denetime tabi olacak.

Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az 3'ünden teklif alınarak İcra Kurulunca yaptırılacak.

Ajans, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmadan, faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden, Sayıştay Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olacak.

Ajansta, İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri, ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacak.

Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, seçim yapılıncaya kadar havalimanı işletmeleri ve bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilcileri arasından bakan tarafından atanacak.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.