TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanarak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni görüşmeye başladı.

Teklifin ilk imza sahibi olarak bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, teklifle, son dönemde vatandaşlardan gelen talep ve kamu kurum, kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Şatıroğlu, bu çerçevede 15 farklı kanun ve KHK'de değişiklik yaptıklarını ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TL mevduatından daha fazla döviz mevduatın bulunduğunu, bunun bir güvensizlik göstergesi olduğunu savundu.

Kuşoğlu, vergide ilk 4 ayın tahakkuk eden vergi oranının yüzde 51 olduğunu, devletin vergi alamadığını, inşaat ruhsatlarında yüzde 37,7 gerileme görüldüğünü aktardı.

Türkiye'nin çok büyük bir krizden geçtiğini öne süren Kuşoğlu, yapısal reformlara ilişkin hep beraber bir şey yapmak, sorumluluk almak zorunda olduklarını vurguladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, krizin akut hale dönüşebileceğini, yangını söndürmek için siyasetçiler olarak neler yapılabileceğine bakmaları gerektiğini ifade etti.

Paylan, "Türkiye'yi kurtaracak, Binali Bey'e seçim kazandırmak değil. Vatandaşa huzur ve refah verme yasaları yapalım. " dedi.

Meclisin bahçesinde yürüyüş yaptığında, uçak savarlar ile çok sayıda özel harekat görevlisi gördüğünü, savaşa gidiyormuş pozisyonunda özel harekat timi bulunduğunu anlatan Paylan'a, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Darbe gecesi Meclise bomba attılar." karşılığını verdi.

Paylan, "Bütün kaynakları silaha yatırsak, Kaddafi, Esad gibi yapsak ne olur? Abat olmadılar." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, ekonomik kriz değil, yapısal tıkanma olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, verilecek önergelerle tekliften bazı maddelerin çıkarılacağını belirtti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Öztürk, dünyanın, birilerinin bahsettiği gibi cennetten ibaret olmadığını, güvenlik harcamalarının son yıllarda ön plana çıktığını, Türkiye gibi "sırtlanların geçiş noktası bir coğrafyada" bulunuluyorsa güvenliğe çok önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, teklifin, yaşanan ekonomik krizin nasıl yönetilemediğinin göstergesi olduğunu öne sürdü. Arslan, teklifin omurgasında, bir yanda bunca ceza ve vergiden vazgeçme, diğer yanda yandaşlara ihalesiz kaynak aktarma, fonlardan kullanılan ödemeler, seçim sonrasında ise artacak vergi yükü olduğunu savundu.

Komisyon Başkanı Elvan da önümüzdeki günlerde Merkez Bankası ve Varlık Fonu'ndan brifing alacakları bilgisini paylaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

İstanbul Galata Üniversitesi kurulmasına ilişkin madde üzerinde söz alan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğunu söyledi. Keşir, son 17 yılda 130 üniversite açıldığını, bunun daha öncekilerin iki katı olduğunu, hakkın teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bu maddenin TBMM Milli Eğitim Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini belirterek, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulmasına ilişin teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini, üniversite rektörlüğüne ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun atandığını anımsattı.

Hatipoğlu'nun televizyonda program yaptığını, programda 13 yaşındaki Ermeni bir çocuğun, kelimeişehadet getirtilerek Müslüman yapıldığını hatırlatan Paylan, "Bu şekilde üniversite kurarsak sonuçları da böyle oluyor." dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, üniversite sayısının artmasından kaygı duyulmaması gerektiğini kaydetti.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK olarak özel üniversitelerin kurulmasını desteklediklerini, özellikle vakıf üniversitelerinin durumlarının daha net görülmesi için özel üniversiteler yasasının gündeme gelmesi halinde YÖK olarak desteklediklerini bildirdi.

TRT ile ilgili madde görüşmelerinde ise Paylan, TRT'de HDP'ye yer verilmediğini öne sürerek, "HDP'lilerin TRT'ye aktarılacak elektrik paylarından, bandrol ücretlerinden muaf olacağı şeklinde" bir düzenleme yapılabileceğini savundu.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, kamu yararı kavramından toplumun yüksek yararını anladıklarını, tarafsızlık ilkesinin en önemli ilkelerinden biri olduğunu, tarafsız, objektif bir yayıncılık anlayışı sergilediklerini söyledi.

Urgun, tek bir parti, iktidar yanlısı olarak değil diğer partilerin tamamına sosyal medya, dijital yayınlarında yer verdiklerini ifade etti.

Osman Urgun, görevden uzaklaştırmanın tedbir mahiyetinde olduğunu, bunun Devlet Memurları Kanunu'nda yer aldığını anımsattı. Urgun, kamu yayıncılığının, bütün dünyada kamusal katkı paylarıyla finanse edildiğine, bunun sadece TRT'ye has olmadığına işaret etti.

Dizi ihracından satış gelirlerinin yüksek rakamlara ulaştığını, yaklaşık 160 ülkeye dizi ihraç ettiklerini belirten Urgun, bunun bir övünç kaynağı olduğunu dile getirdi. Urgun, 2014-2016 yıllarında 900 bin lira olan gelirin, yıllık 60-70 milyon liraya kadar ulaştığını bildirdi.

Milletvekillerinin "TRT'de mobbing uygulandığına" yönelik iddialarını da yanıtlayan Urgun, bir sanatçı personelin programa çıkması için görevlendirildiğini, sanatçının, "Çıkmayacağım" diyerek programa gelmediğini anlattı. Urgun, "Disiplin hükümlerinin uygulamak bu kişiye yapılan mobbing değil. Mobbing açıkça suçtur, hangi idareci yapıyorsa yargıda gerekli müeyyideler uygulanır." dedi.

İstihdam fazlası olarak başka kurumlarda görevlendirilen 169 personelden 26'sının kendi isteğiyle gittiğini anlatan Urgun, diğerlerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlendiğini kaydetti. Urgun, 169 personelin 12'sinin sanatçı kadrosunda olduğunu söyledi. Osman Urgun, Kültür ve Turizm Bakanlığının da sanatçıya ihtiyacı olduğunu ancak Devlet Personel Başkanlığının henüz atama yapmadığını bildirdi.

TRT'nin tarafsız olmadığına yönelik eleştiriler üzerine Urgun, konuya milli menfaatler çerçevesinde baktıklarını anlattı.

Bunun üzerine Paylan, "Milli menfaati siz mi belirliyorsunuz, AK Parti mi, yoksa 82 milyonun temsilcileri mi belirliyor?" diye sordu.

TRT'de yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizine işaret eden Paylan, 2. Abdülhamit'in bürokrasisinde çok sayıda Ermeni yer alırken, annesi Ermeni iken, dizide bir Ermeni'nin olduğunu, onun da hain gibi gösterildiğini, adının ise Garo olduğunu söyledi. Garo Paylan, "Özel olarak seçmişler. Ne kadar manidar." diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak.

Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.

Teklif, TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin işlemlerinin uygulanma esaslarını da belirliyor.

Teklife göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek.

Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.

Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler 10 yıl boyunca kurum içinde müdür ve yönetici kadrolarına atanamayacak.

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında kalmalarında sakınca görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya, Genel Müdür ile kurum müfettişleri yetkili olacak.

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilmesi sağlanıyor. Destek tutarları belirlenirken, kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla Devlet hakkı oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler, 2018 yılı Devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmayacak.

28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme yapıyor. Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin tedarikinin sağlanması amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilmesi öngörülüyor.

Kırıkkale'nin “Bahşili” ilçesinin ismi, “Bahşılı” olarak değiştirilecek.

Tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürünler için kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden gerçekleştirdikleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürün alımlarını Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutan madde, verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.

Teklifle, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maden Kanunu'ndaki yatırım çakışması halinde kurulan kurulun kaldırılması doğrultusunda Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda uyum değişikliği yapılıyor.

1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezası verilmeyecek.

İdari para cezası kesilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

Tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise iade edilecek.

Teklifle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcılarına, bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınacak.

Sınav, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından yapılacak. 9 yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi sonrasında toplamda 9 yılı doldurduktan sonra başkatiplik sınavına girebilecek. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar, meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.

Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulan işçi sendikalarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun süresi 1 yıla indiriliyor. Yetki tespit başvuruları, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasağına aykırı hareket edenlere, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verileceğine yönelik hükmün yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek.

16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilecek.

Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleriyle teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerle iş birliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileriyle kamu görevlisi olmayan alanında uzman kişiler görevlendirilebilecek.

Görevlendirilen öğretim elemanlarıyla kamu görevlisi olmayan uzmanlara Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen aylık tutarın 5 katını aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek tutar üzerinden doğrudan ödeme yapılacak. Bu kişilere ayrıca harcırah ödenmeyecek.

Yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar proje adına açılacak özel hesaplarda izlenecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.