TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞININ BASIN AÇIKLAMASI...


TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, çeşitli internet sitelerinde ve gazetelerde yayımlanan "Vekiller milyonluk araca böyle biner" ve benzeri başlıklı haberlerle ilgili basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, "İlk defa 3 Mayıs 2019 tarihinde Odatv isimli internet sitesinde, sonrasında da diğer bazı internet siteleri ile gazetelerde yayınlanan haberler gerçekleri yansıtmamakta ve toplumda yanlış algı oluşmasına sebep olacak içerik taşımaktadır. Milletin Meclisini karalamak için, gerçekleri çarpıtan, olmayan hususları varmış gibi gösteren, hiç bir şey bulamadığı noktada yalan uyduran bir anlayışın derdinin habercilik olmadığı, Milletin Meclisine karşı, anlaşılması zor derecede onulmaz bir kin besledikleri ortadadır. Bahsi geçen haberler ile ilgili hukuki yollara başvurulacaktır." denildi.

05 Mayıs 2019 Pazar

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, çeşitli internet sitelerinde ve gazetelerde yayımlanan "Vekiller milyonluk araca böyle biner" ve benzeri başlıklı haberlerle ilgili basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, "İlk defa 3 Mayıs 2019 tarihinde Odatv isimli internet sitesinde, sonrasında da diğer bazı internet siteleri ile gazetelerde yayınlanan haberler gerçekleri yansıtmamakta ve toplumda yanlış algı oluşmasına sebep olacak içerik taşımaktadır. Milletin Meclisini karalamak için, gerçekleri çarpıtan, olmayan hususları varmış gibi gösteren, hiç bir şey bulamadığı noktada yalan uyduran bir anlayışın derdinin habercilik olmadığı, Milletin Meclisine karşı, anlaşılması zor derecede onulmaz bir kin besledikleri ortadadır. Bahsi geçen haberler ile ilgili hukuki yollara başvurulacaktır." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son bir kaç gündür, çeşitli internet sitelerinde ve gazetelerde yayınlanan "Vekiller milyonluk araca böyle biner" benzeri başlıklı haberlerle ilgili kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

05.01.1961 günlü, 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 4 üncü maddesi ile anılan kanuna ekli 1 sayılı cetvelde "emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler" arasında sayılan TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri, Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri ve İhtisas Komisyonu Başkanlarının kullanımına tahsis edilen araçlar, 2009 yılından itibaren ihale usulüyle kiralama yapılmak suretiyle temin edilmektedir.

Bu çerçevede yapılan bir önceki ihale ile kiralanan araçların süresi 30 Nisan 2019 tarihinde sona erdiğinden, Kurumumuz tarafından 14.12.2018 tarihinde Kamu İhale Bülteni'nde ilâna çıkılmış ve 01.02.2019 tarihinde, 01.05.2019-30.04.2021 tarihlerini kapsayan 24 aylık zaman dilimi için "Sürücüsüz Araç Kiralama" ihalesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihale 07.02.2019 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile yaklaşık maliyetin altında bir bedelle sonuçlandırılmıştır. İhale sürecinde Kurumumuzca yapılan tüm işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun şekilde ve her hangi bir kamu zararına sebebiyet verilmeksizin yürütülmüştür.

Bu kapsamda haberlerin içeriğinde bahsi geçen kiralık araçlar 14.12.2018 ilân tarihli ihale üzerine Kurumumuza teslim edilen araçlardır. Dolayısıyla haberlerin bir kısmında araçların piyasadaki satın alma fiyatından söz edilmek suretiyle uyandırılmaya çalışılan intibaın aksine Kurumumuza yeni araç satın alınması söz konusu olmayıp; yapılan işlem, zaten var olan kiralık araçların kiralama süresinin sona ermesi sebebiyle aynı niteliklerde ve aynı sayıda aracın 2 yıllığına tekrar kiralanmasından ibarettir.

Diğer taraftan araçların sayısı haberlerin bir kısmının içeriğinde iddia edildiği gibi 80 olmayıp, 66'dır. Ayrıca söz konusu 66 aracın tamamı haberlerde görsellerine yer verilen markaya ait değildir.

Yine haberlerin bir kısmında belirtilmiş olan araçların motor hacminin 4.0 veya 3.0 olduğu bilgisi de gerçeği yansıtmamakta olup, araçlar 2.0 motor hacmine sahiptir.

Özetlemek gerekirse; üstü örtülü araç satın alındığı iddiası yalandır; haberlerde geçen araç sayısı yalandır; tek bir marka araç alındığı iddiası yalandır; kiralanan araçların motor hacmine ilişkin iddia yalandır.

Sonuç olarak ilk defa 3 Mayıs 2019 tarihinde Odatv isimli internet sitesinde, sonrasında da diğer bazı internet siteleri ile gazetelerde yayınlanan haberler gerçekleri yansıtmamakta ve toplumda yanlış algı oluşmasına sebep olacak içerik taşımaktadır. Milletin Meclisini karalamak için, gerçekleri çarpıtan, olmayan hususları varmış gibi gösteren, hiç bir şey bulamadığı noktada yalan uyduran bir anlayışın derdinin habercilik olmadığı, Milletin Meclisine karşı, anlaşılması zor derecede onulmaz bir kin besledikleri ortadadır. Bahsi geçen haberler ile ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.