TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI...


TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Şentop'un mesajı şöyle:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle öncelikle fedakârlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle insanlığın gelişimine katkı sağlayan; fedakârlık, feragat, sevgi ve şefkatte bir timsal olan ve bu çerçevede toplumun mihenk taşını oluşturan kadınların kadınlar gününü kutlamak istiyorum.

Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de kadınlarımız toplumlarının kuruluşu ve zor günlerinde daima ön saflarda mücadele etmiştirler. Dün olduğu gibi bugün ve dahi gelecekte örnek tarihsel duruşlarını sergilemeye devam edeceklerdir. Bu perspektifte Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz şehitlerimize kadar ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd etmek istiyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın olmanın anlam ve önemi üzerine etraflıca düşünmek ve kadınların karşılaştığı zorlukları ele almak için bizlere iyi bir fırsat sunmaktadır. Kadınların yüzyüze kaldıkları sorunları tartışmanın aynı zamanda topluma ve geleceğe ilişkin bir inşa faaliyeti olduğuna gönülden inanmaktayım.

Ülkemizde toplumsal inşanın en sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesi için kadınların aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamalıyız. Kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve pekiştirilmesine katkı sağlamamız gerekmektedir.

İnsan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir. Peygamberimiz (s.a.v) de Veda Hutbesi'nde 'Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır' diyerek karşılıklılık ilkesine çok veciz şekilde dikkat çekmiştir.

Toplumsal çerçevede insanlığa yönelik suç olarak kabul etmemiz gereken kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Kadına yönelik şiddet milli ahlak ve inançlarımızla asla uyuşmamaktadır. Günümüzde kadınların metalaştırıldığı çarpık bir anlayışın yaygın ve egemen olduğu görülmektedir. Bu anlayışın etkisizleştirilmesi ve kadına gerek aile içerisinde ve gerekse sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta hak ettiği itibarın verilmesi öncelikli görünmektedir.

8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle belirtmekte fayda gördüğüm bir diğer husus da, ülkemizde kadınların konumunun medeniyet değerlerimiz yok sayılarak ve aile kurumu yıpratılarak iyileştirilemeyeceğidir. Aile, toplumların ve milletlerin sağlıklı bir gelecek için muhtaç oldukları temel kurumdur. Ve bu kurum, kadın ve erkeğin ortak emeğiyle sağlıklı bir zeminde yükselebilir.

Netice olarak, hayatımızın her aşamasında yanımızda olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyor ve en içten dileklerimle selâmlıyorum."
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.