TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU...


TBMM Başkanvekili Levent Gök, teklifin ikinci bölümünde yer alan 29. maddenin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 15 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

10 Ocak 2019 Perşembe

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz." dedi.

Gök, dün Genel Kurulda, HDP milletvekillerinin Ankara il binası önünde basın toplantısı yaparken polis müdahalesine uğraması konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, "Sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürü ile bizzat konuyu görüştük. Ankara Emniyet Müdürü, olayla ilgili inceleme başlatacağını tarafıma ifade etmiştir." açıklamasını yaptı.

Bugünün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğunu anımsatan Gök, "Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz. Parlamentomuzun çalışan gazetecilerimizin ve çalışmayan basın emekçilerinin sorunlarını da dikkate alarak, onların daha bir mutlu yaşam sürmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapacağına inancımla tekrar gazetecilerimizin, basın emekçilerimizin bugününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Levent Gök, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK PARTİ Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci "Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu "demokratik hukuk devleti için yasamanın işlevi", İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ise "2019'un Samsun Yılı ilan edilmesi" konularında gündem dışı birer konuşma yaptı.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet ederek, basın özgürlüğünü kullanan ve vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünün gereklerini yerine getiren tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Grup başkanvekilleri, basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz hizmet eden tüm bağımsız gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirterek, "Gazetecilerin üzerlerinde iktidar baskısı hissetmeden, özgür ve bağımsız olarak haber yapabildiği bir Türkiye bizim olmazsa olmaz şartlarımızdandır." diye konuştu.

Hükümetin basını tek sesli yaptığını öne süren Türkkan, "Geldiğimiz bu noktada Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 157. sırada yer almaktadır. Bu tablo bizim oluşturmak istediğimiz demokratik Türkiye hayalinden oldukça uzaktır." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Hem çalışan gazetecilerin hem de çalışamayan, çalışmalarına fırsat verilmeyen gazetecilerin gününü kutluyorum." dedi. Bilgen, medyanın özgürce çalışmasının önemsenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Unutuyoruz, Türkiye'de 141 gazeteci tutuklu, cezaevlerinde ömürlerini hücrelerde tüketiyorlar gazetecilik yaptıkları, yazdıkları, çizdikleri için. Bugün, aslında onların da günü ama onlar dışarıda değil içerideler." diye konuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Özkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da günü mü bugün? Üç buçuk ay önce hunharca öldürülen, paralanan, cesedi bulunamayan… Onun da günü mü bugün? Üstelik de suçluların elini kolunu sallaya sallaya terk ettiği bir ülkede, sanki komedi filmi çekiyormuş gibi Akasya Sokak'a, Cemal Kaşıkçı Sokağı adını verip, faillerini buradan gönderip, öldürüldüğünü bile bile onları yakalamadan Türkiye'de yaşanan bu rezaletin üstü örtülebilir mi? İşte ben, bugün hala görevlerine devam eden, tutuklanmayan, öldürülmeyen, içeride ya da dışarıda çalışan tüm gazetecilerin gününü bu vahim tablo altında bir kere daha kutluyorum."

AK PARTİ Grup Başkanvekili Cahit Özkan, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin, insan hak ve özgürlüklerinin takipçisi, güvencesi olan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özkan, şöyle devam etti:

"Meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet ederek basın özgürlüğünü kullanan ve vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünün gereklerini yerine getiren tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Gazetecilerimiz en zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini dahi riske atmak suretiyle görevlerini yerine getirmektedirler. Halkın doğru, tarafsız ve sağlıklı haber alma hak ve özgürlüklerini hayata geçirmektedirler."

Konuşmaların ardından İYİ Parti Grubu'nun Türkiye'deki vakıf üniversitelerine ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün gündeme alınması önerisi ele alındı.

Müzakerelerin ardından öneri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin birinci bölümünde yer alan 24 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulacak.

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı yöndeki ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası, "Türkiye'deki müesseselerde denizaltına dalış yapanlar." şeklinde değiştiriliyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor.

Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin emniyetli şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Personel, bu ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için ücret veya katılım payı ödemeyecek.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin, her an göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler, diş tabipleri, sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla Sağlık Bakanlığında, üniversitelerde ilgili bakanların onayıyla görevlendirilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri hakimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha yararlanmak amacıyla, tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık 2021'e uzatılıyor. Bakanlığın hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde görevli askeri hakimler, ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı sürece devam edecek.

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakülteleri ile bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe birimince ödenecek.

İstanbul Bilim Üniversitesinin ismi "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" ; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ; Türk Kardiyoloji Vakfı ibaresi "Prof.Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı" olarak değiştirilecek.

Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den istisna tutulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti olacak.

Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında yer alacak.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılacak.

İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV'den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek.

Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Teklife göre, Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un adı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştiriliyor.

Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ne üye kurum ve kuruluşlarla komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenecek.

Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla finansal kaynakların reel sektöre etkin şekilde dağıtılması, finansal sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması, sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması gibi durumlarda kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini tesis ederek, düzenlemelerin ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek.

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Mera Kanununda yapılan değişiklikle, jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe değiştirilebilecek.

Teklifin görüşmeleri ikinci bölüm üzerinde devam ediyor.

*** HABERİN DEVAMINA İLGİLİ DOKÜMANLAR KISMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ***


Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.