TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU...


TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız başkanlığında toplandı.

Yediyıldız, komisyonda dün yaşanan olaylara değinerek, "Dün akşam teklifin 5. maddesiyle ilgili görüşme yaptık. Görüşmenin neticesinde (CHP İstanbul Milletvekili) Ali Şeker ile benim aramda arzu etmediğimiz birtakım olaylar oldu." dedi.

Komisyon Başkanı Yediyıldız, ardından siyasi parti temsilcilerine, dün yaşanan olaylara ilişkin söz verdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, dünkü tartışmayı "demokrasi katliamı" olarak gördüğünü belirterek, "Komisyon üyelerinin tamanının fikirleri alınmadan bir kavga ortamında önergelerin arkasından beşinci maddenin kavga ortamında onaylanmasını uygun görmüyorum." diye konuştu.

Çokal, maddenin yeniden görüşülmesini istedi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de teklifin 5. maddesinin tekrar görüşülmesini beklediklerini bildirdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, teklife ilişkin dün uzun süren bir maraton gerçekleştirdiklerini belirterek, teklifin, 5. maddesi üzerinde gergin anların yaşandığını ve istenmeyen görüntülerin olduğunu aktardı. Yaşanan olaylara ilişkin şahsı adına özür dileyen Demirtaş, teklifin 5. maddesinin tekriri müzakere yapılarak tekrar görüşülemesini talep etti.

Demirtaş, "Olaydan sonra tutanak düzenledik. Bu düzeltilirse hiç bu tür konulara da girmeye gerek kalmayabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye'de FETÖ diye bir tehdidin olduğunu belirterek, "Bu tehdit, tek başına sizin altından kalkamayacağınız kadar da büyük bir tehdittir. Paralel devlet kavramını sizden önce başkaları kullandı. Dinlemediniz. Dinlemediğiniz için de 15 Temmuz gibi bir fecaatı yaşamak durumunda kaldık. Maalesef hala dinlemiyorusunuz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dün komisyonda komisyon üyelerine söz verilmediğini, üyelerin dinlenmediğini, oylamaya geçildiğini anımsatarak, "Bu işi dinlemek istemiyorsan, konuşmak istemiyorsan, yeterince konuşulduğuna sen karar vermek istiyorsan o zaman bir demokrasi parlamentosunda olduğunu unuttun demektir. Demokrasi parlamentoları, iktidarlara, sınırsız bir sabır telkin eder, muhalefet partilerine de hakaret, iftira ve şiddet içermeksizin her şeyi mümkün olan en özgür şekilde ifade etmeyi telkin eder." diye konuştu.

Özgür Özel, teklifin 5. maddesinin yeniden görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Tekriri müzakere yol ve yöntemiyle 5. maddenin müzakerelerini açmak, makul miktarda müzakere ettikten sonra şeklen yapılmış ama esasen yapılmamış önerge işlemlerini yapmak lazım. Çünkü, iktidar partisinin kendi önergesi vardı, önerge okundu mu okunmadı mı bilmiyorum ama önerge madde metnini değiştirecek şekilde işlem görüp kabul edilmedi." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekli Bülent Turan ise komisyonda yaşanan görüntülerin basına yansıdığını belirterek, "Hiç kimsenin Meclise, partilere yakıştığı şeklinde bir iddiası olamaz. Siyasete olan güveni zedeleyen olumsuz bir görüntü olarak maalesef kamuoyuna yansıdı. Keşke bunlar olmasaydı." ifadesini kullandı.

Konuşmalarda ısrarla direnme hakkından bahsedildiğini anımsatan Turan, şöyle devam etti:

"Direnmeye karşı direnmek de bir haktır. Engellemeye karşı engellemek de bir haktır. Konuşmak hak mıdır? Haktır tabii ki. Siz iki saat hiç durmadan, konuşma yaparmış gibi yaparsınız, hayat hikayesi, metinler, onlar bunlar, iki saat konuşur da hiç kimsenin buna müdahale etmemesini beklerseniz bu yanlış olur. Sağlığı konuşurken, 'soykırım', 'tek adam faşizmi' tarzı ifadeler havada uçuşursa, sanki Türkiye'nin vekili değil de bir başka ülkenin vekiliymiş gibi ifadeler kullanırsa bırakın da birileri buna 'dur, yanlış' desin."

Turan, konuşmak gibi tekriri müzakere ve kifayeti müzakerenin de bir hak olduğunu vurguladı. Teklifin 5. maddesine ilişkin endişeyi anladıklarını ifade eden Turan, "Tekriri müzakere açarız ve 5. maddeyi bir daha konuşuruz ama bu iyi niyet temelinde olur. Neyi istiyorsanız bir daha konuşalım ama iki saat konuşmak olmaz. 15 saat bir madde olmaz." dedi.

Turan, teklifin 5. maddesine ilişkin dün kifayeti müzakere önergesi verilmemesi için büyük bir mesai harcadıklarını fakat madde üzerinde, 11-12 saat konuşulmasından dolayı mecburen bunu yaptıklarını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun söz istemesi üzerine Komisyon Başkanı Yediyıldız ile Tanrıkulu arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tanrıkulu'nun söz istemesi üzerine Yediyıldız, "Sana iki cümle, artarsa keserim" dedi. Bunun üzerine Tanrıkulu, "Sizi protesto ediyorum ve konuşmuyorum. Benim babam mısın? (İki cümle artarsa keserim) ne demek? Ayıp" diyerek, komisyon salonunu terk etti.

Konuşmaların ardından, AK Parti'nin teklifin 5. maddesinin tekriri müzakere yapılarak bugün tekrar görüşülmesine ilişkin verdiği önerge kabul edildi.

Toplantı, milletvekillerinin teklifin 5. maddesi üzerinde yaptığı konuşmalarla devam ediyor.

Teklifin 5. maddesine göre, Terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabipleri, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek.

Teklifin, tekriri müzakere yapılan 5. maddesi üzerinde söz alan milletvekilleri, görüşlerini bildirdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, söz konusu maddenin kabul edilmesi halinde birçok mağduriyetin yaşanacağını savunarak, "Kutsal bir mesleği yürüten hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının yıllarını verdiği mesleğini, kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın onların elinden almanın yanlış olacağını düşünüyoruz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kamudan KHK'ler ile yapılan ihraçları eleştirerek, "Bu ihraç listeleri, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yapılmadı. Herhangi bir soruşturması olmayan veya varsa bile bunlar sonuçlandırılmadığı halde bu kişiler ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, maddenin anayasa ve insan haklarına aykırı olduğunu öne sürerek düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Müzakerelerin ardından teklifin 5. maddesi, AK Parti'nin önergesiyle birlikte kabul edildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin önergeleriyle 4 madde, metinden çıkarıldı.

Metinden çıkarılan maddeler şu düzenlemeleri içeriyordu:

"Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışı yapanlar ile yasal tedarik zinciri dışında beşeri tıbbi müstahzarların satış, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar veya aracılık edenler hakkında 20 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Eczanelerle eczane ticarethaneleri dışında veya reçetesiz ilaç satışı yapılması ve eczanelerle ecza depolarından başka yerlere ilaç satış yapılması halinde her bir kutu için 2'şer bin lira, ilaç sayılmayan bazı ecza ve kimya ürünlerinin izinsiz ithali, bunların izinli laboratuvarlar dışında üretilmesi ve bakanlıkça istenilen fiyat tadilinin yapılmaması halinde 30'ar bin lira, diğer hükümlere muhalefet edenlere fiilin mahiyeti ve sonuçları da dikkate alınarak 2 bin liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılacak.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununda yer alan yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılacak."

Müzakerelerin ardından teklifin, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan 24. maddesi onaylandı.

Buna göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek.

Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak.

Bu hükümler, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, maddeyi olumlu bulduklarını ancak sağlıkta şiddetin çözülmesi için yeterli görmediklerini, caydırıcı ve önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Teklif sahibi AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise sağlıkta şiddet olaylarında daha önce adliyeye gidildiği zaman karşılıklı anlaşmanın söz konusu olduğunu, bu teklifle "uzlaşıyorum" denilse bile mecburen savcılığa gidileceğini ve kamu davasıyla gerekli tahkikatın yapılacağını kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin istatistiki bilgileri paylaşarak, teklif maddesinde suçun önlenmesine yönelik herhangi bir içerik bulunmadığını iddia etti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, maddenin sağlıkta şiddeti çözmek iddiasıyla getirildiğini ancak teklif kapsamına "bir örtü olarak konulduğunu" ileri sürdü. Pekgözegü, teklif içindeki sağlık başlığının hiçbir şeyi değiştirmediğini, maddede olan şeylerin mevcut yasalarda zaten bulunduğunu savundu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kendisinin de şiddete maruz kalmış bir hekim olduğunu belirterek, "maddenin sadece adının doğru, içinin ise boş olduğunu" öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Meclis'te, 24 Dönem'de 11 kez sağlık çalışanlara şiddetle ilgili araştırma komisyonu kurulmasının teklif edildiğini ve 10'unun reddedildiğini, son önerinin reddedilmesinden 4 gün sonra Dr. Ersin Arslan'ın öldürülmesinin ardından komisyonun kurulduğunu anlattı.

Özel, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin, meslek örgütleri, sağlık emekçilerinin temsilcileri ve sendikaların bulunduğu bir masa oluşturularak alt komisyon ile çok kısa bir vadede çözüm üretilmesini beklediklerini ifade etti.

Milletvekillerinin soruları üzerine söz alan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) haftalık 2,3 milyon randevu başvurusu yapıldığını, randevu alamama, ulaşamama ya da sistemsel sebeplerle randevu alamayanların sayısının ise 631 olduğunu aktardı.

Güven, haftalık gelen toplam 49 bin şikayetin 164'ünün randevuyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Muhammet Güven, bugüne kadar MHRS'den en az bir kez randevu almış vatandaş sayısının ise 57 milyon olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, AK Parti milletvekillerinin önergesiyle, Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nda belirtilen yasaklara aykırı hareket eden gemi kaptanlarına, geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resmi kadar idari para cezası verilmesi, gemi sağlık resmi ve idari para cezalarından, kaptan ve donatanın müteselsilen sorumlu tutulmasına ilişkin teklifin 19. maddesi metinden çıkarıldı.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

Teklif, Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların, reçeteli olarak şahsi kullanım için Sağlık Bakanlığının izniyle Türk Eczacıları Birliğince (TEB) yurt dışından temininde yaşanan sıkıntılara çözüm getiriyor.

Buna göre, TEB'in yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum/kuruluşlar aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek, doğrudan hastalara verilebilecek.

Hastanelerin yurt dışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek.

Bu ilaçlar için yurt dışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde izin/ruhsat sahibi tarafından ruhsat başvurusunda bulunulacak, başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde ruhsat alınacak.

Cumhurbaşkanı, ruhsat başvurusu yapılmayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların bu şekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek.

Yurt dışından sağlanan ilaçlar için ruhsat başvurusunda bulunma süresi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.

Teklif, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun'da değişiklik yapıyor. Cezaların zamanında ve gecikmeden tesis edilebilmesi için mahalli mülki idarelere göndermeden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi veriliyor, caydırıcılığı sağlamak için fiilin niteliği ve önemine göre para cezalarının alt ve üst sınırı yeniden belirleniyor.

Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafından 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılacak.

Bu maddelerin satışı kamu sağlığına yönelik tehlikeli bir durum oluşturuyorsa, tehlike giderilinceye kadar geçici olarak işletme faaliyetten menedilecek.

Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla, ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Tıbbi cihazların ruhsatlandırma süreçlerinin daha kısa sürede yapılabilmesini sağlamak amacıyla ruhsatlandırmaya esas tahliller, Sağlık Bakanlığının yanı sıra bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda da yaptırılabilecek.

Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılacak.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı, her bütçe yılında Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre artırılabilecek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı 10 milyar lira olacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri bakanlıkça yürütülecek ancak bakanlık tarafından teklif edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilebilecek.

Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayınlayan kişiler hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Bakanlıktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi açılamayacak. Kanuna ve bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarının, fiilin niteliği ve tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

****HABERİN DEVAMINI "İLGİLİ DOKÜMANLAR" BÖLÜMÜNDE BULABİLİRSİNİZ.****
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.