TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU...


TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Komisyon Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Komisyon Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın, eniştesinin vefatı nedeniyle toplantıya katılamadığı bildirildi.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türk Eczacılar Birliğinde (TEB) "yetim ilaçlar"a ilişkin uzun süredir iş birliği olduğunu belirtti.

Türkiye'de 35-40 bin kişiyi ilgilendiren özel hastalıkların ilaçlarının TEB kanalıyla getirildiğini dile getiren Bulut, "bu kanalın işlerliği son 10 yıl içinde çok ciddi boyutta mesafe aldı ve artık sistem sorunsuz işliyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Türkiye'de bulunmayan ve yurt dışından getirilen "yetim ilaçlar"ın, TEB tarafından cüzi bir masraf karşılığında getirildiğini, bu ilaçların ticari bir meta olmaktan çıkarıldığını söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ruhsat başvurusu yapılamayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların teminine devam edilmesinde karar verme yetkisinin Cumhurbaşkanına bağlanmasını uygun görmediğini ifade etti. Çokal, "Bununla ilgili Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı dururken neden bu konuda tüm yetkiler Cumhurbaşkanına veriliyor?" diye sordu.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Aslında bu kanun teklifinin geri çekilmesi çok daha doğru olurdu çünkü gerçekten şu anda biz bile bile yanlış bir kanun teklifini burada görüşüyoruz." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Tipik bir iktidar klasiği, yine şekere sarılı zehir veriyorsunuz aslında." dedi. Beştaş, "Reddedilemeyecek, kısmen muhalefet edilemeyecek maddelerle esas ölüm darbelerini ayrıntılarda saklıyorsunuz ve bunu kamuoyuna yedirmeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.

"Sağlıkta şiddeti önleme yasası" olarak gündeme gelen teklifin bununla alakası olmadığını savunan Beştaş, "İlk maddeden son maddeye kadar aslında tabip odalarına, tabiplere, hastalara bir bütün olarak Türkiye toplumuna, AKP'li olmayan topluluğa, neredeyse yüzde 50'ye intikam yasalarından bir tanesidir bu." ifadesini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, normal sistem içinde ilaç ithalinin sürdüğünü söyledi.

İstisnai hastalıkların tedavisinde piyasaya yeni sürülen, Türkiye'de ruhsatlandırılmayan ancak vatandaşların tedavisi için hekimler tarafından endikasyon konulan "yetim ilaçlar"ın temin edilmesi gerektiğini belirten Demircan, "Bu ilaç, normal tedarik sistemi içinde gelemiyor. Buna istisnai tedarik sistemi açmamız lazım." diye konuştu.

İthal edilen ilaçlarda fiyatlandırma sistemine işaret eden Demircan, bu konuda Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'daki en düşük fiyatı esas alarak ilaç ithali yapıldığını bildirdi.

"Türkiye'de 15-16 yıldır ilaç fiyatlarında artış olmadı ve eskiye göre ciddi düşüşler yaşandı." diyen Demircan, kanun teklifiyle istisnai ilaçların temininde kurum sayısının artırılmasının doğru olacağını kaydetti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da Sağlık Bakanlığında ilaca ruhsat verilmesi aşamasında 6 komisyonun bulunduğunu belirterek, "Bunların hepsinden geçmesi lazım. Yani her ilaca ruhsat vermek zorunda değiliz." dedi.

Söz konusu ilaçların bir kısmının fazlaştırıldığına dikkati çeken Aycan, "Biz bu çalışmaları yeterli görmeyebilir ve onun için de ruhsat vermeyebiliriz. Bu, teknik bir konu. O yüzden yaptırım, süre sınırlaması koymak doğru değil." ifadesini kullandı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, "Meslek kuruluşlarıyla ilgili özellikle Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, tüm hekimleri temsil etmiyor. Hekim olarak konuşuyorum ve beni temsil etmediğini düşünüyorum. Düşüncelerimi söylüyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık konusunda iddialı olduklarını, sağlıkta dönüşümün mantığının, özünün ticari olmadığını belirten Ağralı, "Başardığımız en önemli konu, Türkiye'de nitelikli sağlık ulaşımına kolaylığı sağlamaktır. AK Parti'nin yaptığı en büyük icraat budur." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefet, Ağralı'nın TTB ile ilgili sözleri üzerine eleştirilerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin, komisyon toplantısında herkesin istediği sözü söylemekte özgür olduğunu belirterek, "Bunu lütfen bizlerin parti kimliğine hakaret etmeden yapın. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Her şey söylenebilir ama belli bir edep dahilinde." açıklamasında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TTB Merkez Konseyi üyelerinin seçimle geldiklerini vurgulayarak, "Bunlar bizim baş tacımızdır." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tabip odalarının, seçimle geldikleri için tüm hekimleri teslim eden meslek odası olduğunu söyledi.

Güzel, "Sizin gibi düşünmedikleri için 'Hekimleri temsil etmiyor' şeklinde bir ifade kullanmak doğru değildir." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de "Özellikle bir hekim olarak 'Ben Tabipler Birliğinin kendimi temsil ettiğine inanmıyorum' şeklinde cümleyi kabul etmiyorum." dedi.

STK'lerin, demokrasinin "olmazsa olmazı" olduğunu, anayasal bir kurum olan TTB'nin, 6023 sayılı yasayla 1953'te kurulduğunu anlatan Adıgüzel, "Bunu söylemek kanuna karşı gelmektir." ifadesini kullandı.

Muhalefet, "teklifin anayasaya aykırı olduğunu, geri çekilmesi ya da alt komisyona sevk edilmesi gerektiğini" talebinde bulundu.

Komisyonda söz alarak düşüncelerini paylaşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, anayasal bir meslek örgütünün başkanı olduğunun altını çizdi.

Bir önceki dönem TTB Merkez Konseyi'nin ikinci başkanı olduğunu anımsatan Adıyaman, "Haziran ayında 65 tabip odasının delegelerinin yüzde 72'sinin katılımıyla, bunların yüzde 80 oyunu alarak 11 kişi konseye seçildik. Konsey de toplanarak beni demokratik yolla başkan seçti." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, sağlıkla ilgili bir düzenleme beklerken, "44 maddelik bir torba tasarı" ile karşılaştıklarını savunarak, "Gerçekten sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik birtakım öneriler getiriliyor ama bir 5. madde var ki 6 bin hekimi ilgilendiriyor. Biz suçlu bir insanı savunmuyoruz. Adil bir şekilde yargılansınlar diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, komisyon toplantısının uzun sürdüğünü belirten HDP Siirt Milletvekilli Meral Danış Beştaş'ın "Derhal ara verin. Bu eziyete son verin. Şu anda işkence yapıyorsunuz." sözüne karşılık, "İşkencecilik bizim geleneğimizde yoktur Sayın Beştaş. O, sizin geleneğinizde olabilir. Adam öldürmek, cinayet işlemek, bunları yapan terör örgütleriyle iç içe olmak, onlara kanallarda teşekkür etmek sizin çok iyi bildiğiniz bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplanan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız başkanlığında çalışmasını sürdürdü. Komisyonda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edildi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, komisyon toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'u kastederek, "Sayın Başkan, komisyonu Grup Başkanvekiliniz yönetmiyor. Kendisi komisyon üyesi de değil." dedi.

Komisyonda hayati bir meselenin görüşülmediğini, teklifin maddeleri üzerindeki müzakerelerin ilerleyen süreçte de sürdürülebileceğini söyleyen Eksik, "Bu şekilde bir komisyona, sabaha kadar sağlıksız şekilde çalışmak yakışmaz. Siz emir aldınız diye burada sizin istediklerinizi yapmak zorunda değiliz." görüşünü dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, komisyon çalışmalarının "sağlıklı ilerlemediğini" öne sürerek, "Sayın Başkan, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ama sizin yoğurt yiyişiniz değişik." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da aynı zamanda göz hastalıkları uzmanı olarak görev yaptığını, bir insanın dikkat süresinin 45 dakika olduğunu belirterek, komisyon çalışmasına ara verilmesini istedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, teklifin, depoculuktan meslek hakkının engellenmesine, sağlık tanıtımından sağlıkla ilgili cezalandırıcı maddelere, tabip odalarından eczacı odalarına ve sağlıkta şiddete ilişkin birçok konuyu ilgilendirdiğini anlattı.

Komisyon çalışmalarının 13 saati bulmasını eleştiren Bulut, "Yığınla mesaj geliyor. Artık insanlar bu kadar uzun bir toplantı olunca 'Mutlaka bunun gizli bir planı var' demeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise "Siz çoğunlukçu, tek taraflı, dayatmacı ve faşist bir zihniyetin yansımasını burada yaşatıyorsunuz. Faşizm tam da bu demek işte. Çoğunluğun, diğer kesim azınlık üzerindeki tahakkümü." dedi.

Komisyon toplantısının 13 saati aşkın süredir devam etmesini eleştiren Beştaş, şunları kaydetti:

"Biz 13 saat oldu, burada oturuyoruz. Doktorlar bile artık isyan etti. Neden bu yasa teklifi şu anda önümüzde? Neden gecenin bu saatinde biz bunu tartışmak zorundayız? Biz burada oyun oynamıyoruz. Biz burada yüz binlerce insanın hayatını, diri diri öldürülmesini konuşuyoruz. Derhal ara verin. Bu eziyete son verin. Şu anda işkence yapıyorsunuz ama işkence yapmayı iyi biliyorsunuz. Sizin işkenceci geleneğinizi cezaevlerinden biliyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da komisyon çalışmalarının hiçbir uyarı dinlenilmeden sürdürüldüğünü belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerine seslenmek istiyorum: Kuruluş tarihinden sonraki yıllarla bugünü karşılaştırdığımızda gerçekten böyle zalim miydiniz, gizlediniz, şimdi mi zalim oldunuz anlamak çok zor gerçekten." ifadelerine yer verdi.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise HDP'li Meral Danış Beştaş'ın sözlerine yanıt verdi.

Beştaş'ın ifadelerini "şiddetle kınadığını ve reddettiğini" dile getiren Muş, şunları söyledi:

"İşkencecilik bizim geleneğimizde yoktur Sayın Beştaş. O, sizin geleneğinizde olabilir. Adam öldürmek, cinayet işlemek, bunları yapan terör örgütleriyle iç içe olmak, onlara kanallarda teşekkür etmek sizin çok iyi bildiğiniz bir şeydir. Haddinizi bilin. İşkenceci gelenekten gelen sizsiniz. Terör örgütlerinden talimat alıp, burada bağır bağır konuşan sizsiniz. Kimden talimat aldınız? Kim size bunu söyledi, kim dayatıyor? Biz o dayatmalara gelmeyiz. İpi Kandil'in elinde olan sizlersiniz. O açıdan ağzınızdan çıkan lafı kulağınız duyacak. Partimize yönelik ifadelerinizi kılı kırk yararak kullanacaksınız. Bu parlamentoda bize demokrasi konusunda ders verecek en son siyasi parti sizsiniz, en son kişi de Sayın Beştaş'tır. Kendisi bunu çok iyi bilir."

HDP'li milletvekillerinin eleştirileri üzerine Muş, "Dinle dinle bağırma. Terör örgütleriyle aranıza mesafe koyun, ondan sonra konuşun. Yasa teklifiyle eleştirilerinizi komisyondaki milletvekillerimiz de ben de sükunetle dinledim ama bir çizgi vardır, o çizginizi aşmayacaksınız. Kusura bakmayın. Kullandığınız ifadelerinize dikkat edeceksiniz. Bize, partimize karşı ifadelerinizi kılı kırk yararak söyleyeceksiniz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şunları kaydetti:

"Burada faşist olan, faşist bir anlayışa sahip olan tek parti sizsiniz Sayın Beştaş. Sizin temsil ettiğiniz siyasi anlayıştır. Elinizde fırsat olsa, elinize fırsat geçse sizin dışınızdaki hiçbir insana, anlayışa fırsat vermeyecek bir anlayışın temsilcisisiniz. Kayıtlısınız siz. Kameralar önünde terör örgütü DHKP-C'ye, size destek verdiği için teşekkür eden bir şahıssınız. DEAŞ da PKK da FETÖ de terör örgütüdür. Bunun gibi pek çok terör örgütü vardır. Bunların da bunları destekleyenlerin de Allah bin belasını versin. PKK'yı destekleyenlerin de Allah bin belasını versin."

Komisyon, teklif üzerindeki çalışmalarını bugün saat 15.00'te yapacağı toplantıyla sürdürecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.