TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

ANAYASA KOMİSYONU...


Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. AK Parti ile MHP'nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi.

07 Mart 2018 Çarşamba

Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 19. madde üzerinden devam ediliyor.

Madde üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "İktidardan gitmemek için yollar, yöntemler arıyorsunuz. Bu düzenlemenin amacı bu." dedi.

Düzenlemeyle, "ittifaka girmeyen partilerin oylarının çalınacağını" öne süren Bekaroğlu, "Adil olmayan düzenlemeler koyuyorsunuz. 'Ne yapalım da iktidardan gitmeyelim' Bunun amacı budur." görüşünü öne sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da teklifle, ittifak yapmayan partilere baraj uygulandığını, ittifak yapanlar için barajın sıfırlandığını belirtti.

Aydın, "Yüz bin oy alan parti ittifak yaparsa Mecliste temsil edilecek; 5 milyon oy alan parti Meclis dışında kalacaktır. Bu teklif, eşitlik ve temsilde adalete anlayışına aykırıdır." ifadesini kullandı.

Seçime ilişkin hükümlerle, baştan şüpheli sonuçların yaratıldığını ve seçimlerin güvensiz hale getirildiğini öne süren Aydın, "Bu teklif, oy artırmadan milletvekili artırma projesidir." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, siyasi partilerin olabildiğince sandığa yakın olması gerektiğini, ancak düzenlemenin "siyasi partileri sandıktan uzaklaştırdığını" savundu.

AK Parti ile MHP'nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak.

Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.

Dahil olduğu ittifak yüzde 10 barajını aşan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekillerinin tahsis usulü düzenleniyor.

İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

Belediye, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulalarının farklı zarflara konulmasının, seçmenlerce başka seçim türüne ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya zarfın atılacağı sandıkların karıştırılmasına ve bunun da oyların geçersiz sayılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle düzenleme yapılıyor.

Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Ancak seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulası ayrı zarfa konulacak ve bu zarf ayrı sandığa atılacak.

Seçmen kütükleri, "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenecek. Böylece, seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak; askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı mevcut uygulamada olduğu gibi sürdürülecek.

Yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listeleri "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenecek. Böylece yurt dışı seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak; askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı mevcut uygulamada olduğu gibi devam ettirilecek.

Teklifle, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, bazı maddelerde değişiklik yapılıyor. Kanunda yer alan "sandık alanı" ibareleri "sandık çevresi" olarak değiştiriliyor.

Milletvekili seçilebilmek için aranan "askerlik hizmetini yapmış olma" şartı, "askerlikle ilişiği olmama" şeklinde değiştiriliyor.

Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının 18 olarak düzenlenmesi nazara alınarak, mahalli idare organları seçimlerinde de 25 olan seçilme yaşı 18 olarak belirleniyor.

Böylece; askerlik çağına gelmemiş olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi seçilebilecek.

Bugün kabul edilen maddelerle, 26 maddelik teklifin 23 maddesi kabul edilmiş oldu. Komisyon çalışmalarına yarın devam edecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime






Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.