TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...


AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın maddeleri üzerinde görüşmeler yapıldı. Komisyonun bugünkü çalışmasında, tasarıda yer alan elektronik haberleşmeye ilişkin 11 madde kabul edildi.

10 Ekim 2017 Salı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba tasarıdaki telekomünikasyon firmalarının ihtilaflı borçlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Türkiye'de vergi veren her mükellef başımızın tacıdır. İster yerli olsun ister yabancı. Hepsi Türk kanunlarına göre çalışan, bu ülkeye vergi veren mükelleflerdir. Tasarının hiçbir yerinde bu şirketlere, bir kuruş dahi özel olarak imkan sağlamak, herhangi bir şekilde Hazinenin bir alacağından vazgeçmek diye bir yaklaşım söz konusu değil." dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın maddeleri üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Toplantının başında söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, 2 yıl önce bugün Ankara Garı önünde meydana gelen terör saldırısını hatırlatarak, yaşamını yitirenleri andı.

Yakınlarını kaybeden ailelerin bugün, olayın yaşandığı yere karanfil bırakmasına Ankara Emniyetinin güvenlik gerekçesiyle izin vermediğini ifade eden Çam, bu duruma tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Bilgiç ise Çam'a konuyla ilgili basın toplantısı yapabileceğini hatırlatarak, komisyon gündemine geçti, birinci maddeyi okutarak işleme aldı.

Bilgiç, tasarının birinci maddesi ile elektronik haberleşmeye ilişkin diğer on maddenin konu bütünlüğünün sağlanması açısından arka arkaya görüşüleceğini bildirdi.

Tasarının görüşmelerinde hükümeti temsilen yer alan Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz alarak elektronik haberleşmeyle ilgili maddeler hakkında bilgi verdi.

Ağbal, tasarının telekomünikasyon sektöründe kapsamlı düzenlemeler içerdiğini dile getirerek, mevcut sistemdeki dağınıklığın giderilmesinin, belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının, ihtilafa neden olan belirsizliklerin giderilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Geçmiş dönemden bugüne sektörle kamu idareleri arasındaki hukuki ihtilafları tasarıdaki düzenleme ile çözmek istediklerini aktaran Ağbal, "Gerek mahkemelerde gerek tahkimde devam eden çok sayıda davalar var. Yaptığımız düzenleme ile belirli tutarda ödemelerin yapılması halinde bu davaların ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde karşılıklı sulh olma ihtimali getiriyoruz." dedi.

Ağbal, ayrıca çoklu kurumsal yapıyı, Bilgi Teknolojileri Kurumunda tek bir yapı olarak tasarladıklarını da anlattı.

Elektronik haberleşme maddelerinin kapsamını anlatan Bakan Ağbal, "Üç ana başlık var. Biri sistemdeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, ikincisi geçmiş ihtilafların ortadan kaldırılması, üçüncü ise özel iletişim vergisinin tek bir oran olarak birleştirilmesi. Belki dördüncü başlık olarak da tüketicilere yönelik bir takım kolaylıklar getiriyoruz." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin komisyondaki temsilcileri, tasarıda yer alan mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen telekomünikasyon firmalarının ihtilaflı borçlarına ilişkin düzenlemenin bir çeşit borçların affı anlamına geldiğini ileri sürerek, düzenlemeyi eleştirdiler.

Yaklaşık 2 milyar liralık borçtan söz edildiğine işaret eden muhalefet milletvekilleri, bu büyüklükteki borçlara ilişkin yapılandırmaların firmalara ayrıcalık getirdiğini ileri sürdüler.

Bakan Ağbal, eleştiriler sonrasında söz alarak, düzenlemelerle elektronik iletişim sektöründe kamu ve özel sektör ilişkilerinde öngörülebilir, sürprizlerin olmadığı, ihtilafların kamunun öncelikleri dikkate alınarak çözüldüğü bir ortam yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Tasarının geleceğe dönük yaklaşımları önceliklediğini belirten Ağbal, "Tasarı geleceğe dönük olarak sistem kuruyor. Belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Kamu ile özel sektör arasındaki ihtilafları minimuma indirecek bir sistem oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İhtilaflı alacaklara ilişkin düzenlemeye değinen Ağbal, benzer düzenlemelerin geçmişte de yapıldığına işaret etti. Ağbal, "Bu tasarıda, bir ihtilaf da olsa, farklı farklı mahkemelerde de olsa, alacağın aslından vazgeçmeyiz dedik." ifadelerini kullandı.

"Üç, dört şirketin borcu siliniyor", "Yabancı şirketlere imtiyaz sağlanıyor" yaklaşımının doğru olmadığını vurgulayan Ağbal, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ekmek kazanan, vergi veren her mükellef başımızın tacıdır. İster yerli olsun ister yabancı. Yabancı düşmanlığı psikolojisi içinde değiliz. Bunların hepsi Türk kanunlarına göre çalışan, bu ülkeye vergi veren mükelleflerdir. Bu tasarının hiçbir yerinde bu şirketlere, bir kuruş dahi özel olarak bir imkan sağlamak, herhangi bir şekilde Hazinenin bir alacağından vazgeçmek diye bir yaklaşım asla söz konusu değil."

Uzman kişilerce gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma sonucu tasarının ortaya çıktığına dikkati çeken ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Bakan Ağbal, "Bu çalışmalardan nasıl çözümler çıktıysa, biz o çözümleri aldık sizin huzurunuza getirdik. Siyasi bir talimatla, bir karar ve amaç güderek bunu yapmadık." dedi.

Ağbal, sektörün tasarıyla ortaya konan olumlu düzenlemelerden yararlanacağına inandığını da belirtti.

Tasarının telekomünikasyon şirketlerinin ihtilaflı borçlarına ilişkin ortaya koyduğu düzenlemenin iyi irdelenmesi gerektiğini kaydeden Ağbal, "Öncelikli bütün ihtilaflı alacaklar için yeniden yapılandırma kanunlarından farklı olarak bu kanunda, vergi alacağının, davalık olmasına rağmen aslından vazgeçilmiyor. Halbuki diğer bütün yeniden yapılandırma kanunlarında aslından dahi vazgeçiliyordu." şeklinde konuştu.

Tasarıda, konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı olan özel iletişim vergisi oranlarının her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenmesine ilişkin düzenleme üzerinde söz alan Maliye Bakanı Ağbal, vatandaşa özel iletişim vergilerinde önemli indirimler getirdiklerini söyledi.

Mobil telefonlar üzerindeki vergileri yüzde 63, sabit telefonlar üzerindeki vergiyi ise yüzde 50 oranında düşürdüklerini dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

"Bugün hangimizin telefon aboneliği tek başına internet ya da tek başına konuşma? Hepimizin sabit olsun, ön ödemeli kartlar olsun aynı anda iki hizmeti birlikte alıyoruz. Dolayısıyla burada yüzde 7,5, yüzde 5, yüzde 25 olan oranı biz yüzde 7,5'ta eşitliyoruz. GSM operatörlerine buradan sesleniyorum; biz hükümet olarak vergi oranlarında indirim yapıyoruz dolayısıyla operatörler de bunu faturalara yansıtacaktır. Dolayısıyla 25, 15, ve 7,5 ve 5 şeklindeki oranlar zaman zaman ihtilaflara neden oluyordu. Bunu da ortadan kaldırıyoruz."

-"Niye akaryakıtta vergi indirmiyoruz?"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise söz alarak düzenleme ile ne kadarlık bir gelirden vazgeçildiğini hükümet yetkililerinin açıklamasını istedi.

GSM firmalarının özel iletişim vergisinin yüksekliğini kabul ettiğine dikkat çeken Erdoğdu, "Vergi indirimi güzel bir şey vatandaş için. Ama niye GSM şirketlerine yapılıyor? Nedir bu siyasal tercihin sebebi? Niye gıdadaki KDV'yi indirmiyoruz da üç şirketin pazarladığı mallarınkini indiriyoruz? Veya niye akaryakıtta vergi indirmiyoruz? Niye çiftçinin gübresinin vergisi inmiyor da üç yabancı şirketin sattığı ürün olan internet, telefon, mobil datalar hizmetlerinde hükümet bunu yapıyor bunu halka açıklaması lazım." şeklinde konuştu.

-"Düzenlemenin doğrudan muhatabı tüketicidir"

Bakan Ağbal ise yeniden söz alarak AK Parti iktidarının 2016 yılında yem ve gübrede KDV'yi sıfırladığını hatırlattı.

Ağbal, "AK Parti hükümetleri döneminde KDV'de tüketicilere dönük gıdada, eğitimde sağlıkta, sosyal hayatın birçok alanında KDV oranlarında önemli indirimlere gittik. Yine AK Parti hükümetleri döneminde gelir vergisinde, kurumlar vergisinde ve birçok vergide vatandaşın lehine önemli indirimler ve istisnalar getirdik. Sanki bugüne kadar hiçbir vergi indirimi yapmamışız ama kalkmışız telekom şirketlerine vergi kıyağı çekiyormuşuz... Burada yaptığımız düzenlemenin doğrudan muhatabı tüketicidir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun bugünkü çalışmasında, tasarıda yer alan elektronik haberleşmeye ilişkin 11 madde kabul edildi.

Komisyon, tasarının görüşmelerine yarın devam edecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.