TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU...


TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay başkanlığında toplandı. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

12 Haziran 2017 Pazartesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türk-Japon Üniversitesi, üstün nitelikli bir bilim ve teknoloji üniversitesi olacaktır. Kurulacak üniversite bir araştırma üniversitesi olacaktır. Üniversitenin, makul bir süre sonunda dünyanın en itibarlı üniversiteleri arasında yer alması beklenmektedir." dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya'nın işbirliği ile özel nitelikli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulması fikrinin, Japonya ile yürütülen Sinop'ta nükleer santral kurulmasına dair görüşmelerin neticelenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe'nin görüşmesinde gündeme geldiğini anımsattı.

Bilim ve teknoloji ağırlıklı, yüksek nitelikli bir üniversitenin birlikte kurulması konusunda mutabık kalındığını hatırlatan Yılmaz, "Üniversite projesi, 3 Mayıs 2013 tarihinde Ankara'da kabul edilen 'Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri' ve 7 Ocak 2014 tarihinde Tokyo'da imzalanan 'Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Kurulmasına Dair İşbirliği Muhtırası' ile yazılı mutabakata dönüştürülmüştür." diye konuştu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda anlaşma metninde mutabık kalındığını ve Türkiye ile Japonya Arasında Türkiye'de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma'nın, 29 Haziran 2016 tarihinde imzalandığını anımsatan Yılmaz, Türk-Japon Üniversitesi'nin, üstün nitelikli bir bilim ve teknoloji üniversitesi olacağını belirtti.

Bakan Yılmaz, kurulacak üniversiteye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kurulacak üniversite bir araştırma üniversitesi olacaktır. Üniversite öğrencilerinin çoğunluğu master ve doktora öğrencisi olacaktır. Bu kapsamda yüzde 60-70 master ve doktora öğrencisi, yüzde 30-40 da lisans öğrencisi olacaktır. Üniversite ağırlıklı olarak mühendislik ve temel bilimler alanında olmak üzere, burada sosyal ve beşeri bilimler fakültesi bulunacaktır. Üniversite bünyesinde birçok değişik konuda ileri araştırma enstitüleri de bulunacaktır. Üniversitedeki öğrenci sayısı çok büyük olmayacak. Yüksek sayıdan ziyade yüksek kaliteye öncelik verilecektir. Kurulacak olan üniversitenin, makul bir süre sonunda dünyanın en itibarlı üniversiteleri arasında yer alması beklenmektedir. Bu çerçevede hazırlanan uluslararası anlaşma ile üniversite, Türk ve Japon üniversitesi sistemlerinin dışında, amaçladığı hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak şekilde kurgulanmıştır."

Yılmaz, Türkiye ve Japonya'nın destek ve katkılarıyla hayata geçirilecek üniversitenin, Türk ve Japon öğrenciler başta olmak üzere tüm dünyadan başarılı gençleri çekebilecek bir mükemmeliyet merkezi olmasının, bilim ve teknoloji alanında üstün nitelikli uzman ve araştırmacılar yetiştirmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Yılmaz, bu amaçla üniversitede Türkiye, Japonya ve üçüncü ülkelerden önde gelen akademisyenlerin görev yapmasının, öğrenci ve öğretim üyelerinin ileri teknoloji imkanlarından yararlanmasının ve özel sektörle çok yönlü ve etkin bir işbirliği yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şöyle devam etti:

"İki yıl süren müzakereler neticesinde imzalanan anlaşma ve yüce Meclisin bu kanunu kabul etmesi ile kurulacak olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kökleri 1890'lara uzanan, elim Ertuğrul Fırkateyni kazasına kadar uzanan, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Sinop Nükleer Santrali ve daha çok sayıda proje ile dolu Türk-Japon dostluk ve işbirliği, yeni ve çok önemli bir boyut kazanacaktır. Kurulacak bu üniversite, Türkiye ve Japonya arasında, bilim, teknoloji, kültür konularında güçlü bir köprü oluşturacak ve bu anlaşmanın hayata geçirilmesinde her iki ülkenin de beklemiş olduğu amacı gerçekleştirecektir."

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevine ilişkin, "Mahkeme ne karar verirse başımız gözümüz üstüne. Bunu, şahsıma veya kuruma yönelik bir husumet olarak da görmem. Ama bu mücadelenin hukuk içinde olması lazım, hak içinde olması lazım. Bir insanın kendisine zarar verme hakkının olmadığını bilerek söylüyorum. Hukuk, buna da müsaade etmez." dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.

Toplantıda söz alan milletvekillerinin soru, görüş ve eleştirilerine cevap veren Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni üniversiteler kurulması konusunda birçok ilden taleplerin geldiğini aktararak, "Bütün talepler bir ortaya çıksın, YÖK'ün de görüşünü alalım, ülkemizin de ihtiyaçları ne ise o doğrultuda bir üniversite kuralım." diye konuştu.

Her üniversitenin bir diğerinin benzeri olmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, bazı özel, vakıf üniversitelerinin öğrenci dahi bulamadıklarına dikkati çekti.

Sözleşmeli öğretmen eşleri konusuna da değinen Yılmaz, sözleşmeli öğretmenliği getirirken öğretmenlerin bir şekilde doğudan batıya sirkülasyonunu durdurmayı amaçladıklarını anımsattı.

Yılmaz, "Oradakilerin de bir hizmete ihtiyacı vardı. Ama her ikisi de sözleşmeliyse Anayasa'da da 'Devlet ailelerin bütünlüğünü sağlar' diyor. Batı olmamak üzere, yani mümkün olduğu kadar diğerinden daha mahrum olana gitmek kaydıyla izin vereceğiz. Bu dönemde atamalarını gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Yılmaz, 2 binin üzerinde engelli öğretmen ataması yapıldığını anımsatarak, ihtiyaç olması halinde önceliğin engellilere verileceğini ve ihtiyacın bu kişilerden karşılanacağını söyledi.

Bir soru üzerine açlık grevindeki tutuklular Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumuna da değinen Yılmaz, "Hak araması gerçekten bizi rahatsız etmez, aksine memnun oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun süreden beri kamunun içindeyim, devlet görevini yürütüyoruz. Herkese hak aramasını söyledim. Ola ki biz de yanlış yaparız. Mahkeme ne karar verirse başımız gözümüz üstüne. Bunu, şahsıma veya kuruma yönelik bir husumet olarak da görmem. Ama bu mücadelenin hukuk içinde olması lazım, hak içinde olması lazım. Bir insanın kendisine zarar verme hakkının olmadığını bilerek söylüyorum. Hukuk, buna da müsaade etmez. Dolayısıyla da hak arayan kardeşlerimizin hukuk mücadelesi içerisinde hakkını araması gerekir. Yanlış yapılmış olabilir mi? Olur. Mevlana'nın güzel bir sözü var ya 'Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur.' Biz mükemmel değiliz. Hata da yapmış olabiliriz. İyi ama bu hataları düzeltecek yerler, şimdi bir sistem oluşturduk. Başbakanlık OHAL İnceleme Komisyonu. Gerçekten oraya başvursunlar. Oradan sonra da yargı yolu açık. Ama 'Orası kapalı, burası kapalı. O halde ben de hukuk dışı yollara giderim.' O da doğru değildir diye düşünürüm. Çünkü hukuk, kişinin kendisine zarar vermesini kabul etmez."

Kapatılan vakıf üniversitelerinin öğretim üyelerinin istihdamı konusunda bir engelin bulunmadığını da aktaran Yılmaz, "Rektörlere şu bilgi verildi; gerekli istihbarat, araştırma yapılmak üzere istihdam edilebilir. İstihdam edilen örnekleri de vardır." ifadesini kullandı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Tasarı, Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya dayalı olarak kurulacak üniversite ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını da düzenliyor.

Anlaşma gereğince her yıl üniversiteye Hazineden yardım yapılacak.

Üniversite ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV'den istisna olacak.

Üniversite ve vakıf, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, harçlardan, damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden de muaf tutulacak.

Üniversite, merkezi yönetim bütçesine dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynı şekilde yararlanacak.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üniversitenin ve vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılacak.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Sanayii Mahallesi'ndeki orman vasıflılar da dahil olmak üzere mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Komisyonda ayrıca Ankara'da "Ostim Teknik Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı da kabul edildi.

Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulacak üniversite, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ile Mimarlık ve Tasarım fakülteleri, Meslek Yüksekokulu, Sosyal ve Fen Bilimleri enstitülerinden oluşacak.


Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.