TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU...


Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay başkanlığında, Yunus Emre Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısını görüşmek üzere toplandı.

07 Haziran 2017 Çarşamba

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay başkanlığında, Yunus Emre Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Toplantının başlangıcında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, tasarı hakkında bilgi verdi.

Tasarının çok sade hazırlandığını ifade eden Avcı, Yunus Emre Vakfının işleyişini daha etkin kılmaya yönelik bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Daha önce Dışişleri Bakanının vakfın mütevelli heyeti başkanı olduğuna işaret eden Avcı, mütevelli heyetinde Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlarının, Başbakan Yardımcısının da yer aldığını anımsattı. Avcı, bu kadar çok bakanı bir araya getiren vakfın mütevelli heyetinin, pratikte işlemeyeceğini, toplantıların da büyük eksikliklerle ve seyrek yapılabildiğini anlattı.

Avcı, tasarılarıyla vakfın mütevelli heyetinin kolay toplanabilen, kolay karar alabilen bir yapıya kavuşturulmasını amaçladıklarının altını çizdi. Avcı, mütevelli heyetinde bakanlar yerine müsteşar yardımcılarının bulunacağını, mütevelli heyeti başkanının da Dışişleri Bakanı yerine Kültür ve Turizm Bakanı olacağını bildirdi. Avcı, buna paralel olarak da Yönetim Kurulu yapısını yeniden düzenlediklerini dile getirdi.

Gelecek günlerde çok daha kapsamlı, telif haklarını düzenleyen bir kanun tasarısıyla komisyona geleceklerini belirten Avcı, "Telif konusu, Türkiye'de yıllardan beri özellikle sanat çevrelerinde, sanatın bütün şubelerinde maalesef üreticilerin haklarını alamadığı bir ortam söz konusu. Bütün bunları bir yola koymak, sanatın bütün alanlarında üreticilerin, hem kendileri hem varislerinin haklarını korumak üzere bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Bakan Avcı, bununla ilgili son bir yıl içinde 17 çalıştay düzenlediklerini, ilgili bütün paydaşlar, sanatçıların oluşturduğu meslek kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını anlattı. Nabi Avcı, "Telif hakları meselesi üreticiler ile tüketiciler arasında dengeyi sağlamak için netameli bir konu. Tüketici bedava olmasını, üretici yaptığı çalışmaların yüksek olmasını ister. Bunu dengelemek dünyada da sorun. Bu çalıştaylarda güzel sonuçlar aldık. İnternet sitemiz üzerinden, kamuoyundan bununla ilgili yaklaşık 800 görüş, eleştiri, öneri geldi. Onları da derleyip toparladıktan sonra, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra inşallah huzurunuza getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Yunus Emre'nin bu tasarı karşısında kemiklerinin sızlayacağını, Yunus Emre'nin de buna karşı çıkacağını ileri sürdü.

Tasarının, "daha dar kadro içinde tümüyle bizim yöneteceğiz bir yapı olsun" anlayışında olduğunu öne süren Balbay, "Enstitüye Yunus Emre adı vermeyin, Recep Tayyip Erdoğan deyin biz de bilelim. Vakfın içinde Halil İnalcık gibi birisini görelim. Türkiye'de herkesin kabul edebileceği iki bilim insanı koyun." görüşünü savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçtiğinin unutulduğunu, Cumhurbaşkanı'nın atayacağı kişilerin de ülkenin yararına çalışacağı kişiler olacağını belirtti. Usta, cumhurbaşkanın seçeceği, atayacağı kişilerin çalışmayacağına yönelik bir saplantının bulunduğunu söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Halkın Cumhurbaşkanı değil, bir partinin genel başkanı. Siz bizim genel başkanımızı eleştiriyorsanız biz de hayli hayli eleştiririz." dedi.

Yunus Emre Vakfının 10 yılda ne ürettiğini soran İrgil, vakfın, Türkiye devletinin değil AK Parti iktidarının vakfı olduğunu ileri sürdü.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, vakfın siyasetten arındırılmış bir yapıda olması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Yunus Emre Vakfının ismini kendisinin teklif ettiğini anlatarak, vakfın Yunus Emre üzerinde araştırma yapan bir akademi olmadığına dikkati çekti.

Türkiye'de pek az kurumun, 10 yıl içinde bu kadar başarılı olduğunu dile getiren İsen, vakfın binlerce öğrenciye Türkçe öğrettiğini, dil öğretiminin ötesinde çok amaçlı salonlarıyla sergiler, film haftaları düzenlendiğini, Türkiye'den konuşmacıların Türk kültürünü tanıttığını söyledi. İsen, bu kuruma haksızlık edilmemesini istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, vakfın daha verimliliği açısından tasarının önemine işaret ederek, her konuyu cumhurbaşkanına bağlamak gibi bir hastalığın bulunduğunu vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, "Yakında okul aile birliklerini de AK Parti Genel Başkanı atar diye bir teklif getirirsiniz. " ifadesini kullandı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yunus Emre Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nı kabul etti.

Tasarı, Vakfın Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu yapısında değişiklik yapıyor.

Mütevelli heyetinin başkanı Dışişleri Bakanı yerine, Kültür ve Turizm Bakanı olacak.

Vakfın karar organı olan mütevelli heyetinin doğal üyeleri arasından Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı başkanlıklarının bağlı olduğu bakanlar, Türk Dil Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı çıkarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı mütevelli heyetinin doğal üyesi olmaya devam ederken, yeni üyeler; Kültür ve Turizm, Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının müsteşarları,Yunus Emre Enstitüsü Başkanı olacak.

Heyetin doğal üyeleri dışında Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 4 kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen 1 kişi, 3 yıl süreyle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, vakfın mütevelli heyeti başkan vekili olacak.
Mütevelli heyet, başkanın ya da başkan vekilinin daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla yılda en az iki kez toplanacak.

Tasarı, vakıf yönetim kurulunun yapısında da değişiklik içeriyor. Yönetim Kurulunun doğal üyeleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, TİKA Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü olacak.

Ayrıca, Mütevelli Heyeti, üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezleri başkanları arasından bir kişi; eğitim, kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Bakanlar Kurulunca kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen dernek veya vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından bir kişi, uluslararası ilişkiler, iletişim, kültür, sanat ve Türk dili alanınıda çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından bir kişiyi, 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi seçecek.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Yönetim Kurulunun başkanı olacak. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla ayda en az bir kez toplanacak.

Vakıf tarafından yurt dışına gönderilen vakıf personeli, hizmet damgalı pasaport alabilecek.

Tasarının yasalaştığı tarihte görevde bulunan mütevelli heyeti ve yönetim kurulunun seçimle görevlendirilen üyelerinin görevleri, başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.