TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2017 yılı bütçeleri kabul edildi.

09 Kasım 2016 Çarşamba

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, Başkanvekili AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç başkanlığında toplandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisinin bütçeleri üzerinde görüşmeler başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Ülke tarihinin en önemli bütçelerinden birini yaptıklarına inandığını vurgulayan Özlü, çok daha güçlü, zengin, müreffeh ve dünyada lider bir Türkiye'yi inşa etme amacı doğrultusunda 2017 bütçesinin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Son derece sağlam ve güçlü dinamiklere sahip olan Türkiye ekonomisi, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Özlü, ülke ekonomisinin 27 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü dile getirdi. Özlü, ekonominin, küresel krizden bu yana yaklaşık 7 milyon kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Çin ekonomisinde devam eden ivme kaybının, finansal piyasalardaki oynaklıkların, ülkelerin yüksek borç yükleri ve sermaye akımlarındaki zayıf seyrin, küresel ekonomik büyümeyi sınırladığına değinen Özlü, bölgede yaşanan olağanüstü jeopolitik gelişmeler, artan terör olayları ve darbe girişiminin de ekonomiyi baskı altına aldığını ifade etti. Özlü, bütün bunlar dikkate alındığında ekonomideki başarıların anlamının daha da arttığını vurguladı.

Türkiye'nin, dünya üzerindeki önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Özlü, "Avrupa’da hafif ticari araç ve otobüs üretiminde birinci, kamyon üretiminde ikinci, otomobil üretiminde yedinci ve toplam üretimde beşinci sıradayız. Beyaz eşya ve çimento üretiminde Avrupa birincisi, Demir çelik sektöründe Almanya’dan sonra ikinciyiz. Küresel düzeyde iddialı olduğumuz tekstil alanında da öncülüğümüz sürüyor." diye konuştu.

Özlü, sanayi üretimini daha da artırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirtti. Sadece nicelik artışını yeterli görmediklerine dikkati çeken Özlü, sanayiyi nitelik bazında da geliştirmek istediklerine değindi.

Teknoloji kapasitesini artırmak için çok daha büyük bir efor sarf edeceklerini vurgulayan Özlü, Ar-Ge projelerinin ve patentlerin ticarileşmesine daha yoğun bir mesai harcayacaklarını dile getirdi.

Özlü, makine, elektrik ve elektronik, demir-çelik ve demir dışı metaller, kimya ve seramik sektörleri için uygulanan strateji belgelerinin revizyon çalışmalarını da tamamlamak üzere olduklarını bildirdi.

Bugüne kadar TOBB ve TESK’e bağlı odalar tarafından 9 bin 580 Yerli Malı Belgesi verildiğini bilgisini paylaşan Özlü, bu belgeye sahip olan firmalara, kamu ihalelerinde yüzde 15’e kadar fiyat avantajı uygulandığını belirtti.

Özlü, SS, OSB ve endüstri bölgelerinin (EB), sanayinin fiziksel gelişiminin ve planlı sanayileşmenin en önemli unsurları olduğunu ifade etti.

Bakan Özlü, şöyle devam etti:

"2016 fiyatlarıyla, OSB’lere 3,5 milyar, sanayi sitelerine ise 4,8 milyar lira kredi kullandırıldı. Ülkemizde bugüne kadar tamamlanan 166 OSB projesinin 101’i, 466 sanayi sitesi projesinin ise 117'si son 14 yılda tamamlandı.

Bu yıl sonuna kadar, 19 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olan 8 OSB ve 4 SS projesini daha tamamlayacağız. 2017’de ise 31 bin kişiye istihdam imkanı sunacak olan 9 OSB ve 2 SS projesini daha tamamlayacağız. Şu anda, 294 OSB’mizde 1 milyon 640 bin kişi istihdam edilmektedir. 2023 hedefimiz 70 yeni OSB daha kurarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır."

Faruk Özlü, 2017 bütçesinde, OSB, SS, EB projelerine 450 milyon liranın üzerinde bir kaynak ayrılacağına işaret etti.

Halen 287 Ar-Ge merkezinde, 28 bin nitelikli istihdam sağlandığına değinen Özlü, Ar-Ge Reform Paketi’nin de etkisiyle, önümüzdeki süreçte Ar-Ge merkezi sayısını önce 500’e, ardından 1000’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Özlü, "Bu yılın ilk 10 ayında 114 bin 554 farklı marka/model ürünü denetledik. Denetimler sonucunda uygunsuz bulunan 39 bin 986 ürün arasından insan sağlığı, can ve mal güvenliği için risk oluşturan 189 ürünün piyasaya arzını yasakladık, daha önce arz edilenlerin ise toplatılmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) Destek Programı'na gelecek yıl 1,5 milyar lira ödenek ayırmayı planladıklarını bildiren Özlü, "Akademik Ar-Ge destek programları kapsamında, araştırma camiamıza son 9 yılda önceki 42 yılın toplamından daha fazla destek sağladık. Özel sektöre Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini teşvik ettiğimiz programlar kapsamında, 2003'ten bugüne kadar, 11 bin 932 projeye 5,4 milyar lira hibe destek sağladık. Bu rakam, 1995-2002 döneminde sağlanan desteğin tam 13 katıdır." diye konuştu.

Özlü, TÜBİTAK SAGE bünyesinde geliştirilen Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba ve Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat SOM'un seri üretimine başladıklarını anımsatarak, bu mühimmatı son dönemde terörle yürütülen etkin mücadelede kullandıklarını vurguladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 2010 yılında proje odaklı destekleme modeline geçtikten sonra, yaklaşık 96 bin işletmeye 1,77 milyar lira destek sağladığına dikkati çeken Bakan Özlü, "KOBİ Finansman Destek Kredi Programları kapsamında, işletmelerimize 2003 yılından bugüne kadar 1,14 milyar lira kaynak aktardık ve böylece 11,9 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturduk. 2003 yılından bugüne kadar, KOBİ'lere aktardığımız toplam kaynak ise yaklaşık 3,25 milyar liradır." ifadesini kullandı.

Özlü, KOSGEB'in girişimcilere yönelik destek programlarıyla da öne çıktığını belirterek, 2010-2016 döneminde 475 bin vatandaşın, girişimcilik eğitimlerine katıldığını ve bugüne kadar 25 binden fazla girişimcinin, kendi işinin patronu olduğunu bildirdi.

Son 14 yılda, yerli patent başvurularının 13 katına, yerli patent tescil sayısının ise 24 katına çıktığına işaret eden Bakan Özlü, son 5 yıldır Türkiye'nin Avrupa'da, marka başvurularında birinci, tasarım başvurularında ise ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Özlü, Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde, Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak kabul edildiğini ve böylece enstitünün uluslararası düzeyde araştırma-inceleme faaliyeti gösterebilen bir kurum haline geldiğini anlattı.

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı'nın 20 asil üyesinden biri olduğuna işaret eden Özlü, "Avrupa standart kuruluşları olan CEN ve CENELEC'e tam üye olduk. Bu nedenle, EN standartlarının hazırlanması sürecinde oy ağırlığı olarak Avrupa’nın gelişmiş ilk 4 ülkesi ile aynı güce sahip hale geldik." diye konuştu.

Bakan Özlü, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), ülkenin Ulusal akademisi olma bilinç ve sorumluluğuyla faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

Şeker Kurumunun, pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker sektörlerinde kota işlemlerini yürüttüğüne değinen Özlü, kurumun 7,5 milyar liralık ekonomik büyüklüğe sahip piyasayı düzenlediğini ifade etti.

Gelecek dönemde öncelik verecekleri bazı çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Özlü, TÜBİTAK'ı yeniden yapılandıracaklarını, kurumu iş yapan değil, iş yaptıran, özel sektör ile rekabet eden değil, özel sektöre rehberlik eder haline dönüştüreceklerini anlattı.

Yerli marka elektrikli otomobil projesine değinen Özlü, "Burada bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Bizim amacımız yerli otomobil üretmekten ziyade, bir otomobil markası oluşturmaktır. Yerli imkanlarla bir otomobil üretmek çok zor bir mesele değildir. Zaten birçok firma, tasarımı ve teknolojisi Türkiye’de geliştirilen, üretimi burada yapılan modeller geliştiriyor. Biz zor olana talibiz. Sadece Türkiye'de değil dünyada da tutacak bir otomobil markası oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeyle ilgili iş modelini oluşturmak, idari ve teknik şartnameleri hazırlamak için çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

4. Sanayi Devrimi kapsamında, geleceğe damga vuracak akıllı üretim sistemleriyle ilgili sürece şimdiden hazırlıklı olmak istediklerini dile getirdi. Burada iki temel amaçları olduğunu anlatan Özlü, şunları söylerdi:

"Birincisi, fabrikalarımızın akıllı üretim sistemleriyle donatılmasını, üretimin bu yeni teknolojilere uygun bir dönüşümden geçmesini hedefliyoruz. İkincisi, bu döneme damga vuracak olan teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmek amaçlıyoruz. 4. Sanayi Devrimi'yle ilgili kamunun ve özel sektörün temsilcilerinden oluşan bir platform kuracağız. Platform aracılığıyla eylem planı oluşturacağız. Uygulayacağımız politikaları ve politika araçlarını belirleyeceğiz."

Özlü, gelecek dönemde, Kamu-Sanayi İş Birliği modelini aktif bir şekilde uygulayacaklarını belirterek, kamu alımlarında yurtiçi üretim ve kullanıma ağırlık verilmesini sağlayan programların etkinliğini artıracak ve yeni modelleri devreye alacaklarını kaydetti.

KOSGEB'İ, KOBİ'ler ve girişimciler için yeni finansman modelleri geliştirecek şekilde yapılandıracaklarını vurgulayan Bakan Özlü, şöyle devam etti:

"Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı, şu anda TBMM Genel Kurul gündemindedir. Tasarıyla, hem sınai mülkiyetle ilgili tüm Kanun Hükmünde Kararnameleri tek bir çatı altında toplamayı hem de reform niteliğinde yeni düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Üretim Reform Paketi'yle, sanayi bölgelerimizi daha nitelikli hale getireceğiz. OSB'lerin üzerindeki mali yükümlülüklerin bazılarını kaldıracağız veya miktarları düşüreceğiz. Parsel maliyetlerine belirli kriterlere göre üst sınır getireceğiz. OSB'lerde üretim yapan firmalarımızın üzerindeki emlak vergisi, yapı denetimi gibi yükleri daha makul seviyelere çekeceğiz. Şehir merkezlerinde kalmış sanayi sitelerini dönüştüreceğiz. Bakanlığımızın yeni üretim alanları ve sanayi parselleri oluşturmada etkinliğini artıracağız."

Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının, 2017 yılındaki toplam bütçesinin 10 milyar 99 milyon lira olduğunu açıklayan Bakan Özlü, tahsis edilen ödeneği en etkin şekilde kullanacaklarını kaydetti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bakanlık bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının etkisiyle imalat sanayinin geri plana atıldığını, rant odaklı inşaat, emlak, perakendecilik ve hizmet sektörlerinin özendirildiğini öne sürdü. Türk sanayisinin ithalata bağımlılığının giderek arttığını savunan Kalaycı, bu tablonun Türkiye için sürdürülübilir olmadığını söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise yerli otomobilin sürekli gündemde olduğunu, CHP olarak yerli otomobile karşı olmadıklarını ama bu projenin yanlış yönetildiğini iddia ettiklerini kaydetti.

Yerli otomobile ilişkin alınan platformdan elektrikli otomobilin çıkmayacağını ileri süren Tarhan, "Bütün otomobil firmaları elektrikli yapmak için aynı platform üzerinde denemeler yaptı, hepsi başarısız oldu. Onun için bu platformdan elektrikli otomobil çıkmaz. Aynı zamanda eğer biz yerli oto yapacaksak, girişimcileri bir araya getirerek ancak yapabiliriz. Yerli oto yapmak önemli değil önemli olan bunu markalaştırmak. Önemli olan bunun işletme sermayesini hazırlamak." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, sanayi üretiminde maliyet boyutuyla birlikte, ürün çeşitliliği, üründe iyileştirme ve teknolojik gelişmişlik gibi kalite boyutunun rekabette başarılı olmanın ana unsurlarını oluşturduğunu söyledi. Aksu, "İthalatın azaltılması ve yerli sanayinin gelişip, güçlenebilmesi için yerel kaynaklara dayalı yurt içinde geliştirilecek üstünlüklerin ve bu amaca yönelik uygulanacak strateji ve politikaların önemi, eskiye kıyasla daha da artmaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise AK Parti iktidarlarının diğer alanlarda olduğu gibi bilim, sanayi ve teknoloji alanında da çağı yakalama yarışının mimarı olduğunu vurguladı. Aydemir, ileri teknolojiyle kalkınan yeni Türkiye hedefinin AK Parti iktidarlarının ortak vizyonu olduğunu dile getirerek, "AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte sanayide yeni bir dönem başlamıştır." diye konuştu.

Aydemir, ekonomik genetiği hayvancılığa ayarlı Erzurum'a "helal hayvani gıda merkezi" kurulmasını da önerdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2017 yılı bütçeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bakanlık bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Sayıştayın raporları üzerinden aynı zamanda bir denetim görevini yaptıklarını anımsattı.

Bakanlığa bağlı bazı kuruluşlarla ilgili Sayıştay raporlarında yer alan bulguları sıralayan Kuşoğlu, "Bakanlığınızla ilgili raporda da aynı şekilde eleştiriler var. Denetim görüşünü etkileyen dört bulgu var." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretim yerine ilişkin, "Yer konusu henüz değerlendirmeler arasında yok." dedi.

Özlü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin, bakanlığının bütçesine ilişkin, soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Üretim Reform Paketi'nin görüşe açıldığını ve değerlendirmelerin sürdüğünü ifade eden Özlü, paketi nihai hale getirdiklerinde komisyonu ve muhalefeti bilgilendireceklerini, düzenlemeyi birlikte sonuçlandıracaklarını söyledi. Özlü, Patent Yasası'nı da birlikte çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yerli otomobil üretimine Konya'nın talip olduğu değerlendirmeleri üzerine Özlü, "Yer konusu henüz değerlendirmeler arasında yok. Konya'da ciddi bir yan sanayi var. Bunu değerlendiririz." diye konuştu.

Meraların ve zeytinlik arazilerin korunmasından yana olduklarını dile getiren Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım stratejik bir sektördür. Bunların korunmasından yanayız. Asla birinci sınıf bir tarım arazisini ve çok verimli bir zeytinlik bahçesini organize sanayi bölgesi (OSB) yapmak istemeyiz, yapmayız.

Tarım alanlarının kesinlikle korunmasından yanayız. Zaten OSB kurmak için bir komisyon var. Bu komisyonda başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere 7 bakanlık, il özel idaresi ve belediyelerin olumlu görüşlerinin alınmasıyla bu yerler kesinleştiriliyor. Bakanlığımız tek başına kalkıp 'ben buraya OSB kuruyorum' deme yetkisi yok. OSB'ler kurulduktan sonra da çevreyi kirletmeyecek ya da en az kirletecek önlemleri alıyoruz."

Özlü, OSB'lerin doluluk oranının Türkiye genelinde yüzde 71 düzeyinde bulunduğununun altını çizerek, doluluk konusunun yatırımlarla, yatırımcılarla ilgili olduğunu dile getirdi. Özlü, yatırımları da özel sektörün gerçekleştirdiğini anlatarak, "bilimin özgür olması gerektiği" değerlendirmelerine katıldıklarını vurguladı.

Akaryakıt sektöründe 22 bin istasyon ve 210 bin pompanın denetiminin gerçekleştirildiği bilgisini veren Özlü, denetimlerin yıllık olarak yapıldığını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı personele ilişkin yapılan çalışmalara yönelik sorular üzerine Özlü, şöyle konuştu:

"17-25 Aralık 2013'ten bugüne, TÜBİTAK'ta bin 237 kişinin kurumla ilişkisi kesildi. Bunların 490'ı 15 Temmuz sonrasıdır.

TÜBİTAK destekleri için bir sistem değişikliğine gidiyoruz. TÜBİTAK'ta bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Sistemin 2017'de devreye alınmasını öngörüyoruz. Yeni sistemde TÜBİTAK destekleriyle ilgili şeffaf, ölçülebilir ve itiraz edilebilir bir yapıya geçeceğiz."

Özlü, Gebze'de kurulacak Bilişim Vadisi'ni de tüm ülkenin yararlanabileceği milli bir proje olarak ele alacaklarını belirtti.

OSB'lerde üretime geçilen parsellerde 1 milyon 638 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Özlü, tüm parsellerde üretime geçilmesi halinde bu sayının 2 milyon 210 bine çıkacağı bilgisini verdi.

Faruk Özlü, fındık sanayisine yönelik özel bir OSB kurulması talebini de değerlendireceklerini söyledi.

***HABERİN DEVAMINA İLGİLİ DOKÜMANLAR KISMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ***
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.