TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU...


Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

10 Haziran 2016 Cuma

Milli Savunma Komisyonu, AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonda, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" görüşülmeye başlandı.

Görüşmeler öncesinde konuşan Komisyon Başkanı Beyazıt, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için üstün hizmet anlayışıyla canlarını vermekten çekinmeyen şehitlerin geride bıraktığı dul ve yetimlerin, malül ve gazilerin korunmasının devletin temel görevlerinden biri olduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, gazi ve şehitlerin omuzlarında kurulduğunu ve sonsuza kadar yaşayacağını ifade eden Beyazıt, şehit ve gazileri şükranla andı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na ilişkin sunum yaptı.

Işık, Milli Savunma Komisyonunun geleneğinde, toplantı öncesinde isteyen üyelere uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılmasının olduğunu belirterek, "Grupların arzusu üzerine bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu gayri resmidir, hukuki bağlayıcılığı yoktur, Komisyon görüşmelerini etkileyecek durumu yoktur. Komisyon toplantısı yerine ikame edilecek toplantı değildir. Eğer HDP bundan sonraki kanunlarla ilgili 'bize de önceden bilgi verin' derse biz HDP'yi de bilgilendiririz. Bunun başka alana çekilmesini şık bulmam, hukukun çiğnenmesini hele hele hiç şık bulmam." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işık, tasarının, terörle mücadelede yerel planlamanın yetersiz kaldığı, Genelkurmay Başkanlığının merkezi planlamasına ihtiyaç duyulduğu hallerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlendirilmesinin hukuki altyapısını oluşturmak, belirsizliği ortadan kaldırmak, yaptıkları işlerde güven içinde hareket edebilmeleri, bu işlerden ileride haksız ve mesnetsiz ithamlara maruz kalmalarını önlemek maksadıyla terörle mücadele görevini yürüten kamu görevlilerine hukuki koruma getirmek amacıyla hazırlandığını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadelede genel kolluk kuvvetlerine destek olarak kullanıldığını hatırlatan Işık, "Bu kanunun kapsamı tamamen terörle mücadeledir. Bu kanunla ilgili başka yerlere kanunu çekmeye çalışmak haksız ve mesnetsiz bir yaklaşım olacaktır." dedi.

Tasarı hükümleri hakkında bilgi veren Bakan Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, tereddüt içinde kalmadan etkin şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri ve güncel ihtiyaçlara göre düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Işık'ın açıklamalarının ardından tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

İlk sözü alan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, terör olaylarının 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline geldiğini belirterek, güvenlik sorunu olan bir ülkede ekonomik ve sosyal sorunlardan bahsetmenin de zor hale geldiğini kaydetti.

CHP'li Çiçek, 2002 yılında bir yıl içinde verilen şehit sayısının, günümüzde bir günde verildiğini savunarak, 14 yıllık süreçte Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk davalarında binlerce askerin hapsedildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sindirilmiş, korkutulmuş, askerin kışlaya, polisin de karakollara hapsedildiğini öne sürdü.

Kendisi ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hakkındaki bütün iddiaların görevleriyle alakalı olduğunu belirten Çiçek, "Bu iktidar bir gecede Ceza Muhakemesi Kanununu değiştirerek, bu askerleri cemaatin, FETÖ'nün hakim, savcı cübbeli militanlarına teslim etmiştir. GES Komutanlığı MİT'e teslim edilmiş, Silahlı Kuvvetlerin eli kolu bağlanmıştır. Teröristler muteber olmuştur. Genelkurmay Başkanının terör örgütü kurmakla yargılandığı davada bir terörist tanık olarak 2 gün mahkemelerde dinlenmiştir. Bunun hukuki, siyasi hesabını, bu suçların işlenmesine göz yumanlar tarih ve hukuk önünde verecektir." dedi.

Çiçek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kanunun arkasındayız. Ancak yapılan hataların, ödenen bedellerin mutlaka siyasi ve hukuki hesabı olmalıdır, olacaktır." ifadesini kullandı.

Askerin insan hakları ve evrensel hukuk alanında çok hassas davrandığını, birçok yerde polis yerine askerin operasyon yapmasını isteyen vatandaşlar bulunduğunu anlatan Çiçek, kumpas davalarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin halen halkın en güvendiği kurumların başında yer aldığını vurguladı. Çiçek, Bakan Işık'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi saygın ve güvenilen bir kuruma bakanlık yapmasından dolayı kutladı.

Kumpas davalarında mağdur edilen askerlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir yasa tasarısı hazırlığı olduğunu, Milli Savunma Bakanlığının bu konuda bakanlıklardan görüş aldığı bilgisine sahip olduğunu belirten Çiçek, sözünü ettiği düzenlemenin de görüşülecek tasarıya eklenmesini görüşmeler sırasında talep edeceklerini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş da tasarıya karşı olduklarını belirterek, siyasetin ötelenerek askeri vesayete imkan tanındığını öne sürdü. Doğru temeller üzerindeki güvenlik politikalarını destekleyeceklerini ancak görüşülecek tasarının askeri vesayeti ön plana çıkarttığını savunan Ataş, "Mevcut hükümet, askeri vesayete kendi elindeki iktidarı teslim ediyor. Kaldırdıkları EMASYA Protokolünün, biraz daha ağırlaştırılarak geri getirildiğini görüyoruz. Mevcut sorunları derinleştiren, askeri yöntemlerle sorunları çözme yöntemi tekrar ön plana çıkmış bulunmaktadır." dedi.

Ataş, tasarıyla sıkıyönetim, olağanüstü hal uygulamalarının tekrar gündeme geleceğini, askeri güçlendiren, sivil yönelimi, sivil siyaseti zayıflatan bir ortamın oluşacağını iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Tasarısıyla, yurt dışında sürekli veya geçici görevlerde bulunan subay ve astsubaylara, ihtiyaç duyulan durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini daha etkin bir rütbeyle temsil etmesine imkan sağlamak maksadıyla, NATO üyesi birçok ülkede olan, "itibari rütbe" uygulaması ihdas ediliyor.

Üst rütbelerdeki yığılmaların önlenmesi amacıyla, üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdemi verilmesi uygulamasına son verilecek ve üstün başarı değerlendirmesi için sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun yüzde 90'ı olması şartı, yüzde 95'e çıkarılacak.

Hizmet süresini tamamlayarak kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek albaylar arasından, emsallerine göre temayüz eden ve hizmetine bir süre daha ihtiyaç duyulacak olanların hizmet süreleri, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla uzatılıyor. Buna göre, subay rütbe bekleme süresi toplamı olan 28 hizmet yılını doldurması ve hizmet ihtiyacı fazlası durumuna girmesi sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek albaylar arasından, nitelikleri itibarıyla temayüz etmiş, sicil ortalaması sicil tam notunun yüzde 90 ve üzerinde olan albaylar talepleri halinde, YAŞ değerlendirmesine alınacak.

Kendi sicil notu ile YAŞ üyeleri tarafından verilecek değerlendirme notunun ortalaması uyarınca yapılacak sıralamaya göre, görev süresini dolduran toplam albay miktarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde ihtiyaç duyulacak miktardaki albayın görev süresi iki yıllığına uzatılacak. Görev süreleri iki yıllığına uzatılan albaylar, ikinci yılın sonunda yeniden değerlendirmeye girecek, bunlar arasından da bir önceki dönem uzatılanların yüzde 75'ini geçmeyecek şekilde ihtiyaç duyulan miktarda albayın görev süresi yeniden iki yıllığına uzatılabilecek. Böylece, yıllara göre azalan bir grafikle, albaylardan bir kısmının gerekirse, yaş haddi olan 60 yaşına kadar görev yapması mümkün hale gelebilecek.

Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 90'ının üzerinde olması ve ilgilinin talep etmesi kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik notu ve Yüksek Askeri Şura'da belirlenen kontenjanlar esas alınarak tefrik edilecek albayların fiili hizmet süreleri, YAŞ kararıyla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Görev süresi uzatılmayanlar kadrosuzluktan, hizmete devam ettirilen albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenler de kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bir devreden kaç albayın görev süresinin uzatılacağı, bunların sınıf, branş ve ihtisaslara göre dağılımları kontenjanlar verilmek suretiyle YAŞ tarafından karara bağlanacak. Hangi albayların YAŞ tarafından görev süresinin uzatılacağı, albayların o güne kadarki sicil notu ortalaması, dosyaları, yargılanma, ceza, takdir, taltif, sağlık gibi durumları göz önüne alınarak, YAŞ üyeleri tarafından verilecek değerlendirme notları ilave edilerek, yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek.

Üst rütbelerdeki yığılmaların önlenmesi amacıyla, astsubay üstçavuş rütbesinde üstün başarı kıdemi verilmesi uygulamasına son veriliyor, üstün başarı değerlendirmesi için sicil notu ortalamasının sicil tam notunun yüzde 90'ı olması şartı yüzde 95'e çıkarılıyor.

Tasarıyla, üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdeminin kaldırılmasından dolayı alınabilecek üstün başarı kıdemi sayısı toplamı 6'dan 5'e düşürülüyor. Düzenlemeden önce üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdemi alan subaylar, eski hükme tabi olacak.

Yurt dışı sürekli veya geçici görevlere atanan ya da görevlendirilen subay ve astsubayların "itibari rütbe" ile görev yapmalarına imkan tanıyan tasarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na, "itibari rütbe" maddesi ekliyor. Buna göre, yurt dışı sürekli göreve atananlar için Genelkurmay Personel Başkanlığının, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenler için ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlıklarının onayı alınarak, itibari rütbe verilebilecek.

İtibari rütbe alan personel, bu rütbenin sahip olduğu yetkileri sadece yabancı ülke personeline karşı mevcut uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullanacak. İtibari rütbeden dolayı maaş farkı veya ilave tazminat ödenmeyecek, bu personele gerçek rütbesinin özlük hakları verilecek. İtibari rütbe, personelin yurt dışı sürekli veya geçici görevi sona erdiğinde son bulacak.

Türk Ceza Kanunu'nun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri şahıslar hakkında uygulanacağına dair hüküm, tasarıyla "askeri suçlar" hakkında değiştiriliyor. Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın 3 ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması, fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi, fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi, daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkum olunması hallerinde hapis cezaları ertelenmeyecek.

Tasarıya göre, kıta, karargah veya askeri kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde işlenmesi halinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve alenen özendirme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarını işleyen askeri şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun bu suçlara ilişkin hükümleri uygulanacak.

Askeri mahkemeler ve adli yargı mahkemeleri tarafından verilen kısa süreli hapis cezaları; Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 50. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlara; diğer askeri şahıslar hakkında ise aynı fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilebilecek.

Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması; fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi; fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi halinde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımları çevrilemeyecek.

Yükümlü erbaş ve erler hakkında verilen kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılacak.

İl İdaresi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, genel kolluk kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu düzenini ciddi şekilde bozması halinde, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görevlendirilebilecek.

Bakanlar Kurulu kararında görevin kapsam ve süresi, görev alanı, istihbarat yetkisinin kapsamı, destek silahlarının kullanımına yönelik tahditler, görevlendirilen birliklerin mülki amirler ve genel kolluk kuvvetleri ile ilişkileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirler, icra edilecek görevlerin planlanması ve izlenmesi ile gerek görülen diğer hususlar gösterilecek.

Görevlendirilecek TSK birliklerinin çapı, teşkilatı, konuşlandırılacağı yerler, emir komuta ilişkileri, kuvvet kaydırılması ve bu kapsamda gerekli görülen diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Görevlendirilen TSK birlikleri ve personeli, kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda belirtilen yetkilerle kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak verilen görevleri yerine getirecek. Bu fıkra uyarınca illerde icra edilecek görevler kapsamında askeri birlikler ile genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği, koordinasyon ve gözetim valiler tarafından yerine getirilecek.

Askeri birliklerin belirli görevleri genel kolluk kuvvetleriyle birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstlenilecek.

Yetkili birlik komutanının verilen görevleri yerine getirirken ihtiyaç duyduğu istihbarat bilgileri, istihbarat birimlerince yetkileri kapsamında öncelikle toplanacak ve gecikmeksizin paylaşılacak. Bu kapsamda icra edilen operasyonlarda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde güvenlik kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin izlenirken girdikleri konuta, iş yerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlarla bunların eklentilerine can veya mal güvenliğinin sağlanması ya da kişinin yakalanması amacına münhasır olmak üzere, yetkili birlik komutanının yazılı emriyle girilebilecek. Birlik komutanının kararı 24 saat içinde hakim onayına sunulacak.

TSK personelinin bu fıkra kapsamındaki faaliyetleri askerlik hizmet ve görevlerinden, bu faaliyetler sebebiyle işlendiği iddia edilen suçlar ise askeri suçlardan sayılacak.

TSK personeli dışındaki memur ve diğer kamu görevlilerinin bu fıkra kapsamındaki görev ve faaliyetleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Bu suçlar sebebiyle soruşturma izni verilene kadar yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvurulamayacak. Bu kapsamda görevler yerine getirilirken, görevin niteliği gereği veya ifası sebebiyle verilen zararlar devlet tarafından tazmin edilecek.

Görevlerin yerine getirilmesi sırasında TSK personeli ile mülki idare amirleri, kolluk kuvvetleri ve diğer memurlar ve kamu görevlilerinin kararları, işlemleri ve faaliyetleri sebebiyle (kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil) tazminat davaları ancak devlet aleyhine açılabilecek.

Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullananlardan; TSK personeline milli savunma bakanının, mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetlerine içişleri bakanının, diğer memurlar ve kamu görevlilerine ilgili bakanın uygun bulması şartıyla bir yıl içinde rücu edecek.

Bu kapsamındaki görevler yerine getirilirken görevin niteliğinden doğan veya görevle ilgili olmak şartıyla görevin ifası sırasında işlendiği iddia olunan suçlardan dolayı adli yargının görevine girdiğinden bahisle asker kişiler hakkında soruşturma yapılması, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları için başbakanın, diğer personel için milli savunma bakanının, jandarma genel komutanı ve sahil güvenlik komutanı ile bu komutanlıklardaki diğer personel için içişleri bakanının iznine tabi olacak.
Cumhuriyet savcılarınca memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında doğrudan soruşturma yapılması; İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında görevli olanlarla valiler için içişleri bakanının, bölge veya ilde görevli olanlar ile kaymakamlar için valinin, ilçede görevli olanlar için kaymakamın iznine tabi olacak. Bu fıkra kapsamında verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında doğan acil ve zaruri ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılacak harcamalar, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Tasarıyla, hukuki korumaya ilişkin düzenlemelerden, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanuna göre operasyona katılan TSK personeli, memurlar ve diğer kamu görevlileri de yararlanacak.

Tasarıyla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda düzenleme yapılıyor. Buna göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin askeri yargıya özgü düzenlemeler, hükme bağlanıyor. Sırf askeri bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreli hapis cezasına hükmedilmesi, fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi ile fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi haricindeki suçlarda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olacak.

Terörle mücadelede görev alan TSK personeli, mülki idare amirleri, istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, terörle mücadele görevlerinin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı veya davacı konumunda olması halinde de seçeceği bir avukatın ücretinin ödenmesi imkanı getiriliyor. Davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukata ücret ödenmesi ise ilgili Bakanın onayına tabi tutuluyor.

**** HABERİN DEVAMINI "İLGİLİ DOKÜMANLAR" BÖLÜMÜNDE BULABİLİRSİNİZ.****
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.