TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU'NUN 7. KURULUŞ YILDÖNÜM܅


TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 7. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te toplantı düzenlendi.

23 Mart 2016 Çarşamba

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, parlamentoların, kadınların temsili? ve taleplerinin karşılanması noktasındaki? sorumluluğunun, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Kahraman, son dönemde bu konunun, parlamentoların cinsiyete duyarlılığı tabiriyle ifade edildiğini anımsattı.

Kahraman, anlatılmak istenenin; kadınların siyasi temsilinin artırılması, parlamentoların kadın erkek eşitliğini teşvik etme ve geliştirme yönünde çalışması, kurumsal yapılarının ve çalışma yöntemlerinin de bu minvalde şekillenmesi olduğunu vurguladı.

Kahraman, bugün dünya genelinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke meclislerinde bu yönde adımlar atıldığını, kadının temsilinin artması, meclis içi mekanizmalarla kadın erkek eşitliğinin desteklenmesi yönünde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren kadın haklarının korunması ve kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması yolunda bir dizi reform yapıldığına işaret eden Kahraman, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kurulmasının da bu reformların ürünü olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, 2000'li yılların başından itibaren başta anayasa olmak üzere, tüm mevzuatta kadın-erkek fırsat eşitliğini garanti altına almak ve kadınlara karşı, haksızlık anlamına gelecek şekilde ayrımcılık yapılmamasını sağlamak üzere çok sayıda değişiklik yaptıklarını anımsattı.
Yasal düzenlemelerle elde edilen gelişmelerin, sorunların çözülmesinde tek başına, her zaman, belki de çoğu zaman yeterli olmadığını vurgulayan Kahraman, özellikle de kadınlarla ilgili konularda yaşanan sorunların aşılmasının, sadece siyasi ve hukuki düzenlemelerle mümkün olamayacağını bildirdi.

Toplumsal alanda bir yapısal yenilenme ve zihniyet dönüşümü yaşanmadıkça sorunların tümden aşılmasının mümkün olmadığına işaret eden Kahraman, bu konuda da Meclis'e büyük rol düştüğünü belirtti.

Kahraman, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komisyonun çalışmalarına ilk günkü heyecanla devam edeceğine ve etkili olmaya, farkındalık üretmeye devam edeceğine inanıyorum. Bütün bu çalışmaları yaparken, iki noktada daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, ülkemiz kadınlarının durumu ile başka ülkelerdeki kadın sorununu, aradaki içtimai bünye, zihniyet ve kültür farkını görmezden gelerek, aynı kefeye koymaktan kaçınmamız, elmalarla armutları toplama yanlışına düşmememiz gerektiği kanaatini taşıyorum. Aradaki farkları göz ardı ederek, toptancı bir yaklaşımı benimseyip, yabancı toplumlardaki konuya ilişkin söylemi aynen taklit ederek, aşırı genelleme yaparak kadın sorunu ile ilgili bir zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Toplumumuzun kültür kodlarını göz ardı eden bir zihniyet dönüşümü çabası, sorunu çözemeyeceği gibi, uzun vadede başka sorunlara da yol açabilir.

İkincisi, konuya hep olumsuz açıdan bakmak yerine, medeniyetimizden, tarihimizden ve kültürümüzden gelen olumlu özellikleri keşfetmeye ve ülkemiz kadınlarının geleceğini bunlar üzerinden yeniden inşa etmeye çalışmalıyız diye düşünüyorum. Batıdaki kadın sorununun çok ciddiye alınması tabiidir, çünkü batı toplumlarında yakın zamanlara kadar kadınların saygıdeğer olup olmadığı tartışılmaktaydı."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ise konuşmasında, toplumu ve medeniyeti doğuran, inşa edenlerin kadınlar olduğunu belirtti.
Zaman değişse de kadınların yaşadığı sorunların farklı şekillerde karşılarına çıktığına işaret eden Ramazanoğlu, eğitim, sağlık, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki sorunların çözülmesinin yeni ufuklar açacağına değindi.

Ramazanoğlu, bu sorunların çözümünün kadın erkek dayanışmasının güçlü şekilde sağlanmasıyla mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun, ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalarının hayatın içinde birebir yaşanılan sorunların tespiti konusunda önemli verileri ortaya koyduğunu aktaran Ramazanoğlu, bu tespitlerin hem yasal hem toplumsal düzeyde işlevsellik kazanarak çözüme dönüşmesinin kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendiren adımlar olduğunu bildirdi.

Toplumda kadının güçlenmesi, her türlü imkânlardan eşit ve adil şekilde faydalanması için Bakanlık olarak gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirten Ramazanoğlu, kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve fırsat imkânlarından eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çabaladıklarını vurguladı.

Toplantıda konuşan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, sözlerine, Ankara ve İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısında hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Aynı şekilde dün Belçika'da meydana gelen acı bir terör saldırısıyla bir kez daha sarsıldıklarını belirten Katırcıoğlu, "İnşallah ülkemiz ve dünya milletleri bir daha aynı elemi yaşamazlar, inşallah bu son olur." dedi.

Katırcıoğlu, kadının; mücadelenin, emeğin, sevginin, hoşgörünün, cefanın, çilenin tarihi olduğunu belirtti.

Bu töreni gerçekleştirme nedenlerinin, güzel örnekleri, istenildiğinde aşılabilecek engelleri göstermek olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, "Bir şeyler üretmek için olumsuz şeylere kilitlenip kalmak ancak karamsarlığı beraberinde getirir. Oysa olumluyu düşünmek, hayra niyet etmek hep güzel neticeler verir. Biz de işte bu noktadan yola çıkarak ve vira Bismillah diyerek başladık." diye konuştu.

Katırcıoğlu, nefes aldıkları ve ayak basmakta oldukları bu toprakların, Hayme Anaları, Hüma Hatunları, Nene Hatunları, Halide Edip Adıvarları, Zübeyde Hanımları yetiştirdiğini anlatarak, bu topraklarda yaşayan her bir vatan evladının mayasında bir Anadolu kadınının özünün bulunduğunu söyledi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak bu derece hürmete layık kadınların hak ettikleri yerde durmaları için gece gündüz demeden çalıştıklarına işaret eden Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki kadın demek üretmek demek. Biliyoruz ki gelişmiş ve mutlu bir ülke için kadınıyla, erkeğiyle kol kola çalışmak gerek. Aydın bir nesil için kız çocuklarımızın erkek çocuklarından geri kalmaması gerek. Bunun için çalışma hayatında, toplumsal hayatta, eğitimde, yani hayatın her alanında kadının sesini duyurması gerek. Bilinmelidir ki hakkaniyet temelinde yalnızca kadınları değil, tüm ayrımcılığa maruz bırakılmış kesimleri, insan odaklı bir yaklaşımla ele almak gerek. Ancak böyle bakıldığında toplumsal sorunlar kökten çözülür. Kadim medeniyetimizin işaret ettiği yol da budur."

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ise yaptığı konuşmada dünyanın her yerinde savaş, terör, istismar, taciz ve şiddetin önce kadın ve çocukları vurduğunu, haklarını gasp ettiğini belirterek "Oysa annesinin kucağında ölen çocuklar, açlığa teslim olan küçük bedenler, sahile vuran evlatlarımız, insanlığın geleceğiydi." dedi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 4'üncü yılı etkinliklerinde, en fazla kadın üst düzey yönetici oranına sahip bakanlıkların ödüllendirildiğini anımsatan Davutoğlu, komisyonun bugünkü ödül töreninin de geçmişte yaptığı çalışmalar gibi farkındalığı arttırıcı ve bilgilendirici bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Davutoğlu, bugün bilim, eğitim, girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında rol model olarak ödül almaya hak kazanan kadınlarla bir arada olduklarına işaret ederek aynı zamanda bugün Türkiye'de yayınlanan ilk kadın dergilerinde yer alan kadınlara ilişkin karikatür ve fotoğrafları içeren serginin de kamuoyuna sunulduğunu aktardı.

Tüm bu etkinliklerin, Türkiye'de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'ni de destekleyeceğine inancını dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"20'nci yüzyıl, hem iki dünya savaşına hem de bilim ve teknolojiden sanata, siyasetten sosyal yaşama kadar bütün alanlarda çok hızlı değişimlere tanık oldu. 20'nci yüzyılın sonlarına doğru ise bir yanda Berlin Duvarı yıkılırken, diğer yanda pek çok coğrafyada insanlar arasında görünmez duvarlar var olmaya devam etti. Yeni dönemde soğuk savaş, yerini yeni çatışmalara, savaşlara, işgallere bıraktı. Demokrasi, insan hakları, eşitlik, hukuk ve refah çok konuşuldu ancak bu kavramların getirdiği kazanımlar dünyamıza eşit ve adil şekilde dağıtılamadı. Bugün de bu dramatik şartların çok uzağında değiliz. Dünya dengelerindeki bu çarpıklık, maalesef en çok kadınları etkiliyor. Dünyanın her yerinde savaş, terör, istismar, taciz ve şiddet önce kadını ve çocukları vuruyor, önce onların haklarını gasbediyor. Oysa annesinin kucağında ölen çocuklar, açlığa teslim olan küçük bedenler, sahile vuran evlatlarımız, insanlığın geleceğiydi. Türkiye, bu karamsar tablonun göbeğinde, bu değişim rüzgarlarının ortasında değerlerini kaybetmeden gelişmeye ve ilerlemeye çabalıyor. Bütün dünyaya, kendi değerlerinden, insani değerlerden vazgeçmeden değişmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Bugün Türkiye her alanda gelişirken, tarihinden, köklerinden, kadim medeniyetinden ilham alarak yükseliyor."

Konuşmaların sonunda, girişimcilik ve sosyal projeler gibi farklı alanlarda sergiledikleri başarılı çalışmalarla diğer kadınlar için rol modeli oluşturan, toplumsal önyargıların yıkılmasına katkıda bulunan kadınlara yıl dönümü anısına "Farkındalık Plaketleri" verildi.

Türkiye'nin ilk ve tek kadın karakol komutanı olan, ilçesinde kadına karşı şiddetin önlenmesine katkıda bulunan Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar'a, işitme engelli Piyanist Esra Ceren Karayaka'ya, evliliğinin ilk yıllarında görme yetisini kaybeden ve 25 yıldan beri Şeref Mengene ile evliliğini sürdüren Fatma Mengene ve eşine; atölyesinde noel ve cenaze çelengi üreten, KOSGEB kredisiyle üretim kapasitesini artıran kadın girişimcilerden Gülfer Kızılçay'a, Türk Yıldızları'nın ilk kadın üyesi Pilot Binbaşı Esra Özatay ve bir çok hayırsever çalışmalarda bulunan, kadının statüsünün iyileştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayan Dilek Sabancı'ya ödülleri verildi.

Toplantının sonunda Kahraman, 1869-1927 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan kadın dergilerinden derlenen karikatür ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.