TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM'DE "KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ" KAPANIŞ TOPLANTISI...


TBMM Başkanı İsmail Kahraman TBMM'de düzenlenen "Kamu Denetçiliği Kurumunun Desteklenmesi Projesi" eşleştirme bileşeninin kapanış toplantısına katıldı. Kahraman, milletin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan Ankara'daki terör saldırısının, gayesine asla ulaşamayacağını ve Türkiye'nin şer odaklarına karşı sürdürdüğü mücadeleye engel olamayacağını belirterek, "Türkiye, büyük devlettir ve buna benzer hadiselerin üstesinden gelecektir, gelişmesini, ilerlemesini durdurmaları mümkün olmayacaktır. Mevzii hadiselerdir, geçicidir ve Türkiye huzura kavuşacaktır" dedi.

16 Mart 2016 Çarşamba

TBMM Başkanı İsmail Kahraman TBMM'de düzenlenen "Kamu Denetçiliği Kurumunun Desteklenmesi Projesi" eşleştirme bileşeninin kapanış toplantısına katıldı. Kahraman, milletin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan Ankara'daki terör saldırısının, gayesine asla ulaşamayacağını ve Türkiye'nin şer odaklarına karşı sürdürdüğü mücadeleye engel olamayacağını belirterek, "Türkiye, büyük devlettir ve buna benzer hadiselerin üstesinden gelecektir, gelişmesini, ilerlemesini durdurmaları mümkün olmayacaktır. Mevzii hadiselerdir, geçicidir ve Türkiye huzura kavuşacaktır" dedi.

Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumu ile İspanya ve Fransa ombudsmanlık kurumlarının iş birliğinde yürütülen "Kamu Denetçiliği Kurumunun Desteklenmesi Projesi" eşleştirme bileşeninin TBMM'deki kapanışında konuştu.

Kahraman, milletin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan Ankara'daki terör saldırısının, gayesine asla ulaşamayacağını ve Türkiye'nin şer odaklarına karşı sürdürdüğü mücadeleye engel olamayacağını belirterek, "Türkiye, büyük devlettir ve buna benzer hadiselerin üstesinden gelecektir, gelişmesini, ilerlemesini durdurmaları mümkün olmayacaktır. Mevzii hadiselerdir, geçicidir ve Türkiye huzura kavuşacaktır" dedi.

Sözlerine, 3 gün önce sivil vatandaşları hedef alan, 37 vatandaşın hayatını kaybetmesine, şehit olmasına ve birçok vatandaşın yaralanmasına neden olan menfur saldırıyı nefretle kınadıklarını belirterek başlayan Kahraman, yaralıların en kısa zamanda şifaya kavuşmasını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diledi.

TBMM Başkanı Kahraman, "Milletimizin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan bu saldırının, gayesine asla ulaşamayacağını ve ülkemizin şer odaklarına karşı sürdürmekte olduğu mücadeleye engel olamayacağının altını çizmek istiyorum. Türkiye, büyük devlettir ve buna benzer hadiselerin üstesinden gelecektir, gelişmesini, ilerlemesini durdurmaları mümkün olmayacaktır. Mevzii hadiselerdir, geçicidir ve Türkiye huzura kavuşacaktır. Bunun inancı içindeyiz ve bu inancı milletçe yaşadığımızın da bilinmesini isteriz" diye konuştu.

Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumu, İspanya Ulusal Ombudsmanlık Kurumu ve Fransa Ombudsmanlık Kurumu iş birliğinde 2 yıl önce uygulanmaya başlanan “Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi” eşleştirme sözleşmesinin kapanış toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerine işaret etti.

Bütün bu olumlu gelişmelerle birlikte kurumun etkinliğinin AB ülkelerindeki mevkidaşlarıyla benzer seviyeye çıkarılması ve bu doğrultuda iyi uygulamaların Türkiye'ye kazandırılmasına yönelik ortak faaliyetlerin düzenlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kahraman, AB ile Türkiye tarafından ortak finanse edilen eşleştirme sözleşmesinin, bu amaca hizmet etmek üzere hayata geçirildiğini, başarıyla uygulanarak tamamlandığını bildirdi.

Modern anlamda ilk ombudsmanlık kurumunun 1809'da İsveç’te kurulduğu ve buradan önce Avrupa’ya, ardından da tüm dünyaya yayıldığının kabul edildiğini anımsatan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte, İsveç’teki ombudsmanlık sisteminin kurucusu Kral 12. Charles’ın, Osmanlı Devleti’nin misafiri olarak ikamet etmekte olduğu Edirne’den, 26 Ekim 1713 tarihinde Osmanlı Devleti idari sisteminden esinlenerek yazmış olduğu ferman ile ülkesinde yüksek ombudsmanın görevlendirilmesi talimatını verdiği uluslararası literatürde, çeşitli kitap ve makalelerde ifade edilmektedir. Aynı husus, 2013 yılında, İsveç Büyükelçiliği'nin daveti ile gerçekleştirilen 'Ombudsmanlığın 300. Kuruluş Yıl Dönümü' kutlamasında da ifade edilmiş ve söz konusu fermanın İngilizce ve Türkçe tercümeleri ülkemize teslim edilmiştir."

Kahraman, ombudsmanlığın doğduğu bu topraklarda Kamu Denetçiliği Kurumu adıyla tekrar vücut bulmuş olmasının ve bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerle taraflı, tarafsız tüm kesimlerin takdirini toplamasının Türkiye adına gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kurumun çalışmalarının, başta AB olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yakından takip edildiğini, belirli dönemlerde yayımlanan raporlarla değerlendirildiğini kaydeden Kahraman, bu raporlarda, kurumun kısa bir sürede faal hale gelmesinin, vatandaşların haklarının korunması noktasında kat edilen önemli bir mesafe olarak nitelendirildiği ve uygulamaya ilişkin doğru yönde birçok adım atıldığının ifade edildiğini anlattı.

Kahraman, bu tespitlerin, kurumun gerek teşkilatlanması aşamasında gerekse sonraki dönemde sarf edilen gayretin, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından da yakından izlendiğini gösterdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle kurumun çalışmalarının verimliliğini arttırmak ve faaliyetleri hakkında ulusal düzeyde farkındalığın arttırılmasına ilişkin çalışmalara öncelik verilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kurumun kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri içeren ve bugün kapanışını gerçekleştirmekte olduğumuz eşleştirme sözleşmesinin yanında şubat ayında uygulanmaya başlanan ve kurumun kamuoyu nezdindeki farkındalığının arttırılmasına yönelik faaliyetleri içeren Teknik Yardım Sözleşmesi'nin bu amaca hizmet etmesi beklenmektedir. Böylece kurumun paydaşları ile daha güçlü irtibat kurmasıyla kurum çalışmalarının kamuoyu tarafından sahiplenilmesi sağlanabilecektir. TBMM Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kamu Denetçiliği Kurumumuzun etkinliğinin artırılması adına gerekli olan her türlü desteğin sağlanacağını dile getirmek isterim."

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu ise yaptığı konuşmada, haince gerçekleştirilen, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan Ankara'daki terör saldırısını nefretle kınadığını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve başsağlığı diledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, 29 Mart 2013 tarihinden itibaren fonksiyonel olarak çalışmalarına başladığını anımsatan Ömeroğlu, bu süre içinde 19 bin 500'ü aşkın şikayet başvurusunun yüzde 89'unu sonuçlandırıldığını aktardı.

Dünya genelinde ombudsmanlık kurumlarının, insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi, iyi yönetimin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi görevlerini başarıyla sürdürdüğünü anlatan Ömeroğlu, aynı amaçla kurulan kurumun da 3 yıllık süre içinde bu bağlamda elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini vurguladı.

Kurumun, Türkiye'nin AB üyelik hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara da katkı sağladığını dile getiren Ömeroğlu, dünyada 140’ı aşkın ülkede bu kurumların başarıyla çalıştığını söyledi.

Ömeroğlu, uluslararası literatürde kabul gördüğü ve aynı zamanda çeşitli toplantılar, seminerler vesilesiyle İsveç Ombudsmanlık Kurumu ve İsveç Büyükelçiliğince de teyit edildiği üzere İsveç’te kurulan modern ombudsmanlık sisteminin, Osmanlı Devleti uygulamasından ilham alınarak oluşturulduğunu ve buradan da tüm dünyaya yayıldığını anımsattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi’nin Eşleştirme Bileşenin, İspanya ve Fransa ombudsmanlık kurumları ile işbirliği içerisinde uygulandığını, 24 aylık uygulamanın başarıyla tamamlandığını belirten Ömeroğlu, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun faaliyetlerinin, insan hakları kurumlarına ilişkin genel çerçeveyi belirleyen Paris Prensipleri doğrultusunda ve AB üye ülkeleri iyi uygulamaları örnek alınarak, kurumumuzun görev alanına ilişkin olarak eğitimler verildi, çalıştaylar düzenlendi, İspanya ve Fransa ombudsmanlık kurumlarında staj yapma imkanı sağlandı ve proje ortağı ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri kurumumuza yansıtmaya çalışıldı. Proje çerçevesinde eğitimler, kurumumuzun görev alanlarına ilişkin İspanya ve Fransa ombudsmanlık kurumlarındaki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunmasına imkan sağlamıştır. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen 17 farklı eğitim modülü ile şikayet inceleme mekanizmaları, arabuluculuk faaliyetleri gibi tüm birimleri ilgilendiren konular yanında sağlık, yerel yönetimler, eğitim, bilgi teknolojileri gibi farklı birimlerin görev alanına giren konular ele alınarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. AB mevzuatı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ombudsman-yargı ilişkileri, ayrımcılık, mobbing gibi 8 farklı konuda çalıştay gerçekleştirilmiştir."

Ömeroğlu, kurumun rolü ve önemine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan teknik yardım sözleşmesi kapsamında, vatandaşların kuruma başvuru prosedürü, kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirmeye yönelik tanıtıcı dokümanların hazırlanması, anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ülkenin farklı bölgelerinde kurumun tanıtılması amacıyla bölgesel konferanslar düzenlenmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Ömeroğlu, "Etkin bir insan hakları mekanizmasının kurulabilmesinin de öncelikli bir gereği olarak; kuruma şikayet başvurusunda bulunulmasını beklemeksizin resen inceleme yapabilme yetkisi ve kurum kararlarına idarenin uyumuna ilişkin dava açma ve açılan davalara müdahil olma yetkisi gibi birtakım yasal değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Adalet Bakanlığınca tamamlanmış olan Kamu Denetçiliği Kurumu değişiklik taslağı da umarım yakında Meclis'e sunulacaktır" diye konuştu.

İspanya Ombudsmanı Soledad Becerril konuşmasının başlangıcında, Ankara'daki terör saldırısını nefretle kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Becerril, bu tür saldırılara kendilerinin de maruz kaldıklarını dile getirerek bunun ne kadar üzücü olduğunu, terörizmin ne kadar üzücü olduğunu bildiklerini söyledi.

Suriye'deki duruma işaret eden Becerril, Türkiye'nin tüm cömertliğiyle yüzbinlerce insana ev sahipliği yaptığını, bu nedenle AB'nin tüm desteğini hak ettiğinin altını çizdi.

AB ülkelerinin, koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğine işaret eden Becerril, her ülkenin, ayrı ayrı sınırları kapatmak, duvarlar örmek, insanları ince çadırlarda yaşatmak gibi kendi bireysel önlemlerini almaması gerektiğini söyledi. Becerril, bunun, kargaşa ortamı ve ümitsizlik yaratacağından, göçmen sorununa çözüm getirmeyeceğini dile getirdi.

Becerril, sorunun nerede olduğunu bildiklerini vurgulayarak Suriye'de barışın sağlanmasının amaç olduğunu, tüm çabalarıyla barışı sağlamak için uluslararası toplumu desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber ise İngilizce başladığı konuşmasına ara vererek, Türkçe olarak, "Ankara'da terör saldırısından dolayı duyduğum derin üzüntüyü dile getirmek istiyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.

Toplantıya Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca da katıldı.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.