TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

MHP'NİN ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU ÜYELERİ BELİRLENDİ


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a gönderdiği mektupla, kurulacak Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partisini temsil edecek üç üyenin isimlerini bildirdi.

12 Ocak 2016 Salı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a gönderdiği mektupla, kurulacak Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partisini temsil edecek üç üyenin isimlerini bildirdi.

Bahçeli, Kahraman'ın, Anayasa Uzlaşma Komisyonu için üye bildirmeleri amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi parti liderlerine gönderdiği mektuba verdiği cevapta, üye isimlerinin yanında, partisinin yeni anayasa ile ilgili tutumunu da ifade etti.

MHP'nin, Türkiye'nin temel sorunlarına milli iradenin tecelli ettiği yegane yer olan TBMM çatısı altında tarihi tecrübe ve kadim milli değerlerin ekseninde ortak aklın ve sağduyunun rehberliğinde çözüm aranması gerektiğine inandığını belirtti.

Partilerinin programı ve seçim beyannamesinde bu hususun dile getirildiğini anımsatan Bahçeli, bugün Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğu gerçeğine her platformda dikkati çektiklerini ifade etti.

Bahçeli, 140 yıllık anayasa tartışmasının diyalog ve kapsayıcı uzlaşmayla bitirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP lideri, 24. Dönem'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına değinerek, 60 madde üzerinde uzlaşı sağlandığını anımsattı. Devlet Bahçeli, 22 Kasım 2013 tarihinde, Meclis Başkanlığı yazısıyla, "Alınan kararlardan sonuç elde edilemediği ve anayasa yapılamayacağı, bu nedenle komisyon çalışmalarının sona erdiğinin" ifade edildiğini belirtti.

Bahçeli, bunun üzerine TBMM Başkanlığı'na hitaben, partisinin konuyla ilgili düşüncesini ifade eden bir yazı gönderdiklerini anımsattı.

Devlet Bahçeli şöyle devam etti:

"MHP olarak, siyasal yapıdaki antidemokratik uygulamaları tasfiye ederek modern demokrasilerde olduğu gibi düşünce, ibadet, inanç, teşebbüs, örgütlenme ve benzeri alanlarda temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan demokratik devlet yapısına kavuşturacak; vatandaşlarımızın aynı milletin bir ferdi olmaktan gurur duyacağı, ayrışmayı değil bütünleşmeyi, farklılaşmayı değil kucaklaşmayı, kutuplaşmayı değil kaynaşmayı sağlayacak; toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirecek; bizi Türk milleti olarak tanımlayan, cumhuriyetin kurucu felsefesinin aşındırılmadığı, milli ve üniter varlığımızı güvenceye alan ilk 4 maddesinde ifadesini bulan esaslara dayalı bir anayasa öngördüğümüzü her platformda dile getirdik.

Milli Mücadele ile kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin hak ettiği demokratik bir anayasanın hazırlanabilmesi için demokratik hukuk devletinin hayatiyet kaynağı ve sigortası, devletin 3 temel fonksiyonu olan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı çerçevesinde görev ve yetkilerinin en rasyonel şekilde dengelenmesi ve bunların uyumlu bir şekilde icra edilmesini sağlayacak, demokrasimizin engin tecrübelerini dikkate alarak denge ve denetim mekanizmalarıyla derinleştirilmiş, mevcut parlamenter sistemin hızlı, etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak güçlendirecek bir anayasanın yapılması için demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partilerin tarihin ve milletimizin huzurunda mutabakat içinde bir sonuç elde etmesine yönelik katkı ve irademizi ortaya koyacağız."

Bahçeli, bu mülahazalarla komisyonda oluşacak mutabakat çerçevesinde, 2016 yılında çalışmalarını olumlu sonuçlandırması beklentisiyle, Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, partisinin komisyon üyeleri olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.