TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

AKPM VE TÜRKPA'DAN "SEÇİLMİŞ ORGANLAR, ŞEFFAF İŞLEYİŞ VE HESAP VEREBİLİRLİK KONFERANSI


AKPM, İstanbul'da TBMM'nin ev sahipliğinde ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) katılımıyla "Seçilmiş Organlar, Şeffaf İşleyiş ve Hesap Verebilirlik" konulu seminer düzenledi.

26 Mart 2015 Perşembe

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) İçtüzük, Muafiyetler ve Kurumsal İşler Komisyonu Başkanı Haluk Koç, Avrupa çapında yapılan kamuoyu yoklamalarında parlamentoların az güvenilen kurumlar arasında yer aldığını belirterek, "Parlamentoların, üyelerinin yolsuzluklarını önleme, tespit etme, soruşturma ve kovuşturma kapasitelerini artırmaya dönük reformlara ihtiyaç var" dedi.

AKPM, İstanbul'da TBMM'nin ev sahipliğinde ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) katılımıyla "Seçilmiş Organlar, Şeffaf İşleyiş ve Hesap Verebilirlik" konulu seminer düzenledi.

Seminerin açılışında konuşan AKPM İçtüzük, Muafiyetler ve Kurumsal İşler Komisyonu Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, seçilen konunun, seçilmiş temsilciler olarak kendileri için temel önem taşıdığını vurguladı.

AKPM’de 47 ülkeden 636 milletvekilinin görev aldığını vurgulayan Koç, "AKPM, yıllardan bu yana Avrupa'da siyasi kurumların daha iyi işlemesi için uğraş verdi, resmi karar alma süreçlerinde şeffaflığın ve siyasi aktörlerin hesap verebilirliğinin üzerinde titizlikle durdu" dedi.

Avrupa çapında yapılan çeşitli kamuoyu yoklamalarına göre parlamentoların az güvenilen kurumlar arasında yer aldığına dikkati çeken Koç, “Parlamentoların, üyelerinin yolsuzluklarını önleme, tespit etme, soruşturma ve kovuşturma kapasitelerini artırmaya dönük reformlara ihtiyaç var” dedi.

Koç, bu yapılırken muafiyetler, vatandaşların bilgiye ulaşması, siyasi partilerin mali şeffaflığı ve siyasi dürüstlüğün teşvikinin bir dengede tutulması gerektiğini dile getirdi.

AKPM’nin 2010'da "Avrupa'da demokrasi: Krizler ve perspektifler" hakkında benimsediği kararla yeni bir siyasi kültürün gelişmesini teşvik ettiğini ifade eden Koç, kuruluşun bu mesajını hem parlamenterler hem de kurumlar düzeyinde yaydığını söyledi.

Koç, AKPM’nin 2013'te kabul ettiği 1943 sayılı “Hukukun hakimiyetine tehdit olarak yolsuzluk" kararıyla da parlamentoları yolsuzluğa karşı mücadeleye etkin katılıma davet ederek, bu mücadelenin parlamento boyutunu güçlendirme yönündeki kararlılığını ortaya koyduğunu aktardı.

Bu kararın, AKPM’de kurulan yolsuzluk karşıtı platformun da başlangıç noktasını teşkil ettiğini belirten Koç, platformun, kamuda dürüstlük ve şeffaflık için mücadele veren parlamenterler için bir diyalog alanı açtığını kaydetti.

Koç, başkanlığını yaptığı İçtüzük, Muafiyetler ve Kurumsal İşler Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda AKPM'nin parlamenterlerin davranış kuralları ve çıkar çatışmalarında izlenecek yollar konusunda kurallar benimsediğini söyledi.

- TÜRKPA'nın faaliyetleri

Açılışta konuşan TÜRKPA Türk Grubu Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Ülker Güzel de TÜRKPA'nın bütün faaliyetinin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün sağlanması temeline oturduğunu söyledi.

Güzel, TÜRKPA'nın, aralarında dil, kültür, tarih birliği olan ülkelerin bir arada bulunduğu parlamenter asamble olarak özel önemine dikkati çekerek, "Üye ülkeler ortak tarihlerinden gelen değerleri ile evrensel değerlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak kendine has bir potansiyele sahip" dedi.

TÜRKPA'nın genç bir uluslararası kurum olduğunu belirten Güzel, kurumun 2010'dan itibaren seçim gözlem faaliyetine de başladığını bildirdi.

Güzel, bu kapsamda üye ülke parlamenterlerinin seçim gözlemleri ile şeffaf ve adil seçimlerin yapılmasına katkı sağlamak üzere seçim yapılan TÜRKPA üyesi ülkeye ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Hızlı değişen dünyada ekonomik, ticari, teknolojik ve uluslararası ilişkiler karşısında demokratik hak, hukuk ilkelerini gereğince uygulamanın önemine işaret eden Güzel, "Milletimize, halkımıza hizmetin en mükemmel yolu siyasettir. Ancak siyasetin mükemmel ve faydalı şekilde uygulanabilmesi, halk ile bütünleşme ve kucaklaşmanın sağlanabilmesi için uyulması gereken etik kuralların bulunması gerekir" diye konuştu.

TBMM bünyesinde de bir Etik Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu belirten Güzel, "Komisyon çalışmalarında parlamenterlerin yapamayacakları işler, davranış ilkeleri, Etik Kurulu'nun görev, yetki ve çalışma usulleri tespit edildi" dedi.

Güzel, bu alanda pek çok konuda uzlaşma sağlandığını ve bunları içeren kanun teklifi taslağının da TBMM’ye sunulduğunu bildirdi.

Seminere, TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanov ve AKPM Genel Sekreteri Wojciech Sawicki de katıldı.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.