TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "çocuk yardımı, çeyiz hesaplarına devlet katkısı, 47 bin öğretmen kadrosu gibi düzenlemeleri" de içeren "torba kanun" teklifinin 9 maddesini daha kabul etti.

16 Mart 2015 Pazartesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "çocuk yardımı, çeyiz hesaplarına devlet katkısı, 47 bin öğretmen kadrosu gibi düzenlemeleri" de içeren "torba kanun" teklifinin 9 maddesini daha kabul etti.

Komisyon 33 maddelik teklifi, 9. maddeden görüşmeye devam etti. Bugünkü görüşmelerde 9 madde daha kabul edilerek 18. maddeye gelindi.

Muhalefet milletvekilleri, teklifin, "TRT'nin, her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak, Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'nden yapacağı mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olmasını" öngören maddesini eleştirerek, bu maddenin neden getirildiğini, gerekçesinin ve asıl amacının ne olduğunu sordu.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin İşler, TRT'nin İngilizce kanalı hayata geçireceğini belirterek, "AA son dönemde büyük atılımlar yaptı. AA'nın 81 ülkede temsilcisi var, 8 ayrı dilde yayın yapıyor ve günde 2 bin haber üretiyor. Bu rakamlar bizim için önemli, 2 bin haber bizim için önemli. Biz TRT olarak bundan yararlanmak istiyoruz; bu nedenle de bu düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, başka kurumlarda da buna benzer uygulamalar ve istisnalar olduğunu belirterek, daha hızlı hizmet yapabilmesi adına bu istisnaların olması gerektiğini söyledi. Madde, müzakerelerin ardından kabul edildi.

Bugünkü görüşmelerde kabul edilen maddelere göre, TRT'nin, her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'nden yapacağı mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını halka açık anonim şirketler için farklı oranlarda belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları ya da yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Merkez Bankası tarafından en son açıklanan yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50'si, indirimle ilgili hüküm kapsamına alınacak.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın ya da ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere, izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacak. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde, azaltılan sermaye tutarı, indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacak. Söz konusu oranı, kanunda belirtilen kriterler dikkate alınarak, sıfıra kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için, halka açıklık oranına göre yüzde 150'e kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını, halka açık anonim şirketler için farklı oranlarda belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek.

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 2 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarmaya ya da ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Mevcut kanunda söz konusu nakit aktarım ya da ödenek ekleme miktarı 1 milyar lira.

Büyükşehir Belediyelerine bağlı kuruluş ve şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları ve borçlarına ilişkin mahsuplaşmalarında, takip amaçlı olarak hesaplarda tutulan gecikme zammı gibi her türlü borçlar, uzlaşma kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte, alacak olarak addedilmeyecek ve takip edildikleri hesaplardan çıkarılacak. Bu düzenlemenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan yetkili olacak.

Teklifle, "katılım sigortası" ve "yönetici şirket" yeniden tanımlanıyor. Buna göre, katılım sigortası, sigortalılar ile bu kanunda öngörülen işletme türlerine göre teşkilatlanabilen sigortacının, katılım ilkelerine göre sigorta güvencesi sağladığı ve faaliyetlerinin anılan ilkelere göre yürütüldüğü sigortayı kapsayacak.

Yönetici şirket ise sigorta veya reasürans teminatı sağlayan yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik kişiler adına sigorta ve reasürans sözleşmeleri dahil tüm sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirileceği sigorta üyelik piyasaları kurmak ve yönetmek üzere kendisine Müsteşarlıkça faaliyet izni verilen anonim şirketler olarak tanımlanacak.

Sigortacılık Kanunu'nda sigortacılık faaliyetinde bulunmak için öngörülen sigorta şirketi, şube ve kooperatif modellerinin yanında, söz konusu yapılar gibi bir yapılanma tesis etmeden, üyelik piyasası altında faaliyette bulunulabilecek.

Bakan tarafından belirlenecek esaslara göre sigorta üyelik piyasaları dahilinde sigortacılık faaliyeti yürütülmesi mümkün olacak. Sigorta üyelik piyasaları bu amaçla faaliyette bulunmak üzere Müsteşarlıktan faaliyet izni almış yönetici şirket tarafından kurulacak ve yönetilecek. Aracılık faaliyetinde bulunanlar hakkında, sigortacılık mevzuatı bakımından, bu kanunun acentelere ilişkin hükümleri uygulanacak.

Komisyon, teklifi görüşmeye yarın devam edecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.